King James Version

Isaiah 8:1-22

1Moreover the LORD said unto me, Take thee a great roll, and write in it with a man’s pen concerning Maher-shalal-hash-baz.8.1 Maher-shalal-hash-baz: Heb. In making speed to the spoil he hasteneth the prey, or, Make speed, etc 2And I took unto me faithful witnesses to record, Uriah the priest, and Zechariah the son of Jeberechiah. 3And I went unto the prophetess; and she conceived, and bare a son. Then said the LORD to me, Call his name Maher-shalal-hash-baz.8.3 went: Heb. approached 4For before the child shall have knowledge to cry, My father, and my mother, the riches of Damascus and the spoil of Samaria shall be taken away before the king of Assyria.8.4 the riches…: or, he that is before the king of Assyria shall take away the riches, etc

5¶ The LORD spake also unto me again, saying, 6Forasmuch as this people refuseth the waters of Shiloah that go softly, and rejoice in Rezin and Remaliah’s son; 7Now therefore, behold, the Lord bringeth up upon them the waters of the river, strong and many, even the king of Assyria, and all his glory: and he shall come up over all his channels, and go over all his banks: 8And he shall pass through Judah; he shall overflow and go over, he shall reach even to the neck; and the stretching out of his wings shall fill the breadth of thy land, O Immanuel.8.8 stretching…: Heb. fulness of the breadth of thy land shall be the stretchings out of his wings

9¶ Associate yourselves, O ye people, and ye shall be broken in pieces; and give ear, all ye of far countries: gird yourselves, and ye shall be broken in pieces; gird yourselves, and ye shall be broken in pieces.8.9 people, and: or, people, yet 10Take counsel together, and it shall come to nought; speak the word, and it shall not stand: for God is with us.

11¶ For the LORD spake thus to me with a strong hand, and instructed me that I should not walk in the way of this people, saying,8.11 with…: Heb. in strength of hand 12Say ye not, A confederacy, to all them to whom this people shall say, A confederacy; neither fear ye their fear, nor be afraid. 13Sanctify the LORD of hosts himself; and let him be your fear, and let him be your dread. 14And he shall be for a sanctuary; but for a stone of stumbling and for a rock of offence to both the houses of Israel, for a gin and for a snare to the inhabitants of Jerusalem. 15And many among them shall stumble, and fall, and be broken, and be snared, and be taken.

16Bind up the testimony, seal the law among my disciples. 17And I will wait upon the LORD, that hideth his face from the house of Jacob, and I will look for him. 18Behold, I and the children whom the LORD hath given me are for signs and for wonders in Israel from the LORD of hosts, which dwelleth in mount Zion.

19¶ And when they shall say unto you, Seek unto them that have familiar spirits, and unto wizards that peep, and that mutter: should not a people seek unto their God? for the living to the dead? 20To the law and to the testimony: if they speak not according to this word, it is because there is no light in them.8.20 no…: Heb. no morning 21And they shall pass through it, hardly bestead and hungry: and it shall come to pass, that when they shall be hungry, they shall fret themselves, and curse their king and their God, and look upward. 22And they shall look unto the earth; and behold trouble and darkness, dimness of anguish; and they shall be driven to darkness.

Ang Pulong Sa Dios

Isaias 8:1-22

Anak nga Lalaki ni Isaias

1Miingon ang Ginoo kanako, “Pagkuhag usa ka lapad nga sulatanan, ug klaroha pagsulat kini nga mga pulonga: ‘Maher Shalal Hash Baz.’ ”8:1 Maher Shalal Hash Baz: Ang buot ipasabot, dali ilogon, dali sakmiton. Mao usab sa bersikulo 3. 2Unya mikuha akog duha ka kasaligan nga mga saksi nga motistigo nga gisulat ko kini. Sila mao si Uria nga pari ug si Zacarias nga anak ni Jeberekia.

3Unya, midulog ako sa akong asawa nga usa ka propeta, ug unya namabdos siya ug nanganak ug lalaki. Miingon ang Ginoo kanako, “Nganli ang bata ug Maher Shalal Hash Baz. 4Kay sa dili pa makahibalong molitok ang bata ug ‘tatay’ o ‘nanay,’ ang bahandi sa Damascus ug ang mga gipang-ilog sa Samaria sakmiton sa hari sa Asiria.”

5Miingon pag-usab ang Ginoo kanako, 6“Tungod kay gisalikway niini nga katawhan ang tubig sa Shiloa nga inanay nga nagdagayday,8:6 ang tubig sa Shiloa nga inanay nga nagdagayday: Tingali ang buot ipasabot niini mao ang pagpanalipod sa Dios. ug nalipay sila kang Haring Rezin ug kang Haring Peka, 7ipasulong ko kanila ang hari sa Asiria ug ang mga sundalo niini nga sama sa baha sa Suba sa Eufrates nga miawas sa mga pangpang niini. 8Maghaguros sila sa Juda ug lukopon nila ang tibuok yuta8:8 lukopon nila ang tibuok yuta: sa literal, bukharon niya ang iyang pako. nga daw sa gilunopan kinig tubig nga taga-liog kalawom.”

Apan sa gihapon, ang Dios kauban namo!8:8 ang Dios kauban namo: sa Hebreo, Emmanuel. Mao usab sa bersikulo 10. 9Kamong mga nasod, bisan pag magkahiusa kamo, magkatibulaag gihapon kamo. Pamati kamo nga anaa sa halayo! Bisan mangandam pa kamo sa pagpakiggira, mapildi gihapon kamo. 10Bisag unsa pay inyong giplano batok kanamo, dili kini magmalampuson, tungod kay ang Dios kauban namo.

Panawagan sa Pagsalig sa Dios

11Gipasidan-an gayod ako sa Ginoo nga dili mosunod sa mga binuhatan sa akong katagilungsod. 12Miingon pa gayod siya, “Ayaw kamo pag-ingon nga makig-abin kita sa ubang mga nasod sama sa gi-ingon sa uban. Ayaw kamog kalisang sa ilang gikahadlokan, ug ayaw kamo kakulba. 13Ako, ang Ginoo nga Makagagahom, ang inyong angay ilhon nga balaan. Ako ang angay ninyong kahadlokan. 14Ako ang mahimo ninyong dalangpanan. Apan alang sa Israel ug Juda, sama ako sa usa ka bato nga makapandol ug makapadusmo kanila. Ug alang ngadto sa katawhan sa Jerusalem, sama ako sa lit-ag. 15Daghan kanila ang mapandol, matumba, ug malaglag. Malit-agan sila ug madakpan.”

16Kamo nga akong mga sumusunod, tipigi ninyo ang akong katudloanan.

17Molaom ako sa Ginoo bisan pag gitalikdan niya ang mga kaliwat ni Jacob. Mosalig gayod ako kaniya.

18Nia ako ug ang mga anak nga gihatag sa Ginoo kanako, mga timailhan alang sa Israel8:18 timailhan alang sa Israel: Ang buot ipasabot, ang ilang mga ngalan may kahulogan alang sa Israel. gikan sa Ginoo nga Makagagahom nga nagpuyo sa Bukid sa Zion. 19Kon may moingon kaninyo nga magpakisayod kamo gikan sa mga patay pinaagi sa mga babaylan ug espiritista, ayaw ninyo kini buhata. Kini sila nagayamyam lang. Pangutana kamo sa inyong Dios. Nganong mangutana man kamo sa mga patay bahin sa mga buhi? 20Kinahanglan nga ang balaod ug ang katudloan nga gikan sa Ginoo mao ang inyong pamation. Kon may mga tawo nga mosulti ug mga butang nga wala mahisubay sa mga gipanudlo sa Ginoo, wala mahayagi ang hunahuna nianang mga tawhana.

21Maglakaw sila nga gibug-atan ug gutom. Ug tungod sa ilang kagutom, masuko sila ug panghimaraoton nila ang ilang hari ug ang ilang Dios. Mohangad man sila sa langit 22o motan-aw sa yuta, wala silay makita kondili kalisod ug kangitngit. Ug itambog sila didto sa makahahadlok nga kangitngit.