King James Version

Isaiah 4:1-6

1And in that day seven women shall take hold of one man, saying, We will eat our own bread, and wear our own apparel: only let us be called by thy name, to take away our reproach.4.1 let…: Heb. let thy name be called upon us4.1 to take…: or, take thou away

2In that day shall the branch of the LORD be beautiful and glorious, and the fruit of the earth shall be excellent and comely for them that are escaped of Israel.4.2 beautiful…: Heb. beauty and glory4.2 them…: Heb. the escaping 3And it shall come to pass, that he that is left in Zion, and he that remaineth in Jerusalem, shall be called holy, even every one that is written among the living in Jerusalem:4.3 among…: or, to life 4When the Lord shall have washed away the filth of the daughters of Zion, and shall have purged the blood of Jerusalem from the midst thereof by the spirit of judgment, and by the spirit of burning. 5And the LORD will create upon every dwelling place of mount Zion, and upon her assemblies, a cloud and smoke by day, and the shining of a flaming fire by night: for upon all the glory shall be a defence.4.5 upon all: or, above all4.5 defence: Heb. covering 6And there shall be a tabernacle for a shadow in the daytime from the heat, and for a place of refuge, and for a covert from storm and from rain.

Ang Pulong Sa Dios

Isaias 4:1-6

1Nianang adlawa, pito ka mga babaye ang mag-ilog sa usa ka lalaki. Moingon sila, “Kami na ang bahala sa among pagkaon ug bisti, pangasaw-a lang kami aron dili kami maulawan nga wala kami bana.”

Panalanginan Pag-usab ang Jerusalem

2Moabot ang adlaw nga palabongon ug patahomon sa Ginoo ang mga tanom4:2 mga tanom: sa literal, sanga. sa Israel, ug ang mga abot sa yuta mahimong garbo ug dungog sa mga nangabilin na katawhan sa Israel. 3Tawgon nga balaan ang mga nangabiling buhi sa Zion og milahutay diha sa Jerusalem.4:3 Jerusalem: Sa Hebreo makita usab ang pulong nga Zion, nga mao ang laing ngalan sa Jerusalem. 4Pinaagi sa iyang gahom hukman ug limpyohan niya ang kahugaw sa mga kababayen-an sa Zion ug ang mga pinatyanay didtong dapita. 5Unya maghimo ang Ginoo ug panganod nga maghatag ug ibabaw sa bukid sa Zion4:5 Jerusalem: sa literal, Bukid sa Zion. ug sa mga nagtigom didto. Ug maghimo usab siyag nagadilaab nga kalayo nga maghatag ug kahayag sa kagabhion. Motabon kini sila sa Jerusalem sama sa usa ka lapad nga tolda. 6Ug sama kini sa payag-payag nga magahatag ug landong gikan sa kainit sa adlaw, ug mahimong silonganan kon may bagyo ug ulan.