King James Version

Isaiah 20:1-6

1In the year that Tartan came unto Ashdod, (when Sargon the king of Assyria sent him,) and fought against Ashdod, and took it; 2At the same time spake the LORD by Isaiah the son of Amoz, saying, Go and loose the sackcloth from off thy loins, and put off thy shoe from thy foot. And he did so, walking naked and barefoot.20.2 by: Heb. by the hand of 3And the LORD said, Like as my servant Isaiah hath walked naked and barefoot three years for a sign and wonder upon Egypt and upon Ethiopia; 4So shall the king of Assyria lead away the Egyptians prisoners, and the Ethiopians captives, young and old, naked and barefoot, even with their buttocks uncovered, to the shame of Egypt.20.4 the Egyptians…: Heb. the captivity of Egypt20.4 shame: Heb. nakedness 5And they shall be afraid and ashamed of Ethiopia their expectation, and of Egypt their glory. 6And the inhabitant of this isle shall say in that day, Behold, such is our expectation, whither we flee for help to be delivered from the king of Assyria: and how shall we escape?20.6 isle: or, country

Ang Pulong Sa Dios

Isaias 20:1-6

Ang Mensahe bahin sa Ehipto ug Etiopia

1Sumala sa sugo ni haring Sargon sa Asiria, gisulong sa komander sa mga sundalo sa Asiria ang Ashdod, ug ila kining giilog. 2Sa wala pa kini mahitabo, miingon ang Ginoo kang Isaias nga anak ni Amos, “Huboa ang imong bisti nga sako ug ang imong sandalyas.” Gituman kini ni Isaias, ug naglakaw-lakaw siya nga hubo ug nagtiniil.

3Unya miingon ang Ginoo, “Ang akong alagad nga si Isaias naglakaw-lakaw nga hubo ug nagtiniil sulod sa tulo ka tuig. Kini usa ka timailhan ug pasidaan sa Ehipto ug sa Etiopia.20:3 Etiopia: sa Hebreo, Cush. Mao usab sa bersikulo 4. 4Kay bihagon sa hari sa Asiria ang mga taga-Ehipto ug taga-Etiopia, bata man o tigulang. Bihagon sila nga hubo ug nagtiniil. Makita ang ilang sampot, ug maulawan gayod ang Ehipto. 5Ang mga misalig sa Etiopia ug nagpasigarbo sa Ehipto malisang ug maulawan. 6Sa panahon nga mahitabo kini, moingon ang mga Filistihanon,20:6 Filistihanon: sa Hebreo, nagapuyo sa mga isla. ‘Tan-awa ang nahitabo sa mga nasod nga gisaligan nato ug gipangayoan ug tabang aron sa pagluwas kanato gikan sa hari sa Asiria. Unsaon na man nato karon pag-ikyas?’ ”