Isaiah 2 – KJV & HTB

King James Version

Isaiah 2:1-22

1The word that Isaiah the son of Amoz saw concerning Judah and Jerusalem. 2And it shall come to pass in the last days, that the mountain of the LORD’s house shall be established in the top of the mountains, and shall be exalted above the hills; and all nations shall flow unto it.2.2 established: or, prepared 3And many people shall go and say, Come ye, and let us go up to the mountain of the LORD, to the house of the God of Jacob; and he will teach us of his ways, and we will walk in his paths: for out of Zion shall go forth the law, and the word of the LORD from Jerusalem. 4And he shall judge among the nations, and shall rebuke many people: and they shall beat their swords into plowshares, and their spears into pruninghooks: nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war any more.2.4 pruninghooks: or, scythes 5O house of Jacob, come ye, and let us walk in the light of the LORD.

6¶ Therefore thou hast forsaken thy people the house of Jacob, because they be replenished from the east, and are soothsayers like the Philistines, and they please themselves in the children of strangers.2.6 from…: or, more than the2.6 please…: or, abound with the 7Their land also is full of silver and gold, neither is there any end of their treasures; their land is also full of horses, neither is there any end of their chariots: 8Their land also is full of idols; they worship the work of their own hands, that which their own fingers have made: 9And the mean man boweth down, and the great man humbleth himself: therefore forgive them not.

10¶ Enter into the rock, and hide thee in the dust, for fear of the LORD, and for the glory of his majesty. 11The lofty looks of man shall be humbled, and the haughtiness of men shall be bowed down, and the LORD alone shall be exalted in that day. 12For the day of the LORD of hosts shall be upon every one that is proud and lofty, and upon every one that is lifted up; and he shall be brought low: 13And upon all the cedars of Lebanon, that are high and lifted up, and upon all the oaks of Bashan, 14And upon all the high mountains, and upon all the hills that are lifted up, 15And upon every high tower, and upon every fenced wall, 16And upon all the ships of Tarshish, and upon all pleasant pictures.2.16 pleasant…: Heb. pictures of desire 17And the loftiness of man shall be bowed down, and the haughtiness of men shall be made low: and the LORD alone shall be exalted in that day. 18And the idols he shall utterly abolish.2.18 he…: or, shall utterly pass away 19And they shall go into the holes of the rocks, and into the caves of the earth, for fear of the LORD, and for the glory of his majesty, when he ariseth to shake terribly the earth.2.19 of the earth: Heb. of the dust 20In that day a man shall cast his idols of silver, and his idols of gold, which they made each one for himself to worship, to the moles and to the bats;2.20 his idols of silver…: Heb. the idols of his silver, etc2.20 each…: or, for him 21To go into the clefts of the rocks, and into the tops of the ragged rocks, for fear of the LORD, and for the glory of his majesty, when he ariseth to shake terribly the earth. 22Cease ye from man, whose breath is in his nostrils: for wherein is he to be accounted of?

Het Boek

Jesaja 2:1-22

Wandelen in het licht van de Here

1Dit is een andere boodschap van de Here aan Jesaja over Juda en Jeruzalem:

2In de laatste dagen zullen Jeruzalem en de tempel van de Here een grote aantrekkingskracht op de wereld uitoefenen en mensen uit vele landen zullen daar naar toe trekken om de Here te aanbidden. 3‘Kom,’ zullen zij tegen elkaar zeggen, ‘laten wij naar de berg van de Here gaan om de tempel van de God van Israël te bezoeken. Hij zal ons leren hoe wij moeten leven en wij zullen Hem gehoorzamen.’ Want in die tijd zal de Here vanuit Jeruzalem de hele wereld onderwijzen en regeren. 4Hij zal rechtspreken tussen de volken en machtige, ver weg gelegen naties terechtwijzen. Oorlogstuig zal worden omgebouwd tot landbouwwerktuigen. Geen enkel volk zal nog een ander volk aanvallen, want alle oorlogen zullen verleden tijd zijn, en niemand zal meer worden opgeleid tot soldaat.

5Och Israël, laten wij wandelen in het licht van de Here en zijn wetten gehoorzamen! 6De Here heeft u verstoten, omdat u vreemde invloeden uit het oosten binnenhaalt, zoals magie en contact met de boze geesten, zoals dat ook bij de Filistijnen is.

7Israël heeft grote schatten aan zilver en goud en grote hoeveelheden paarden en wagens. 8Bovendien wemelt het land van de afgoden. Zij maken zelf hun afgodsbeelden en aanbidden die dan! 9Groot en klein, alles buigt voor die beelden en God zal hun de zonde niet vergeven.

10Verberg u in de grotten, verberg u voor de verschrikkelijke majesteit van de Here, 11want er komt een tijd dat trotse blikken worden neergeslagen en dat trotse mannen zich buigen, in die dagen zal alleen de Here verheven zijn. 12Die dag zal de Here van de hemelse legers alles wat trots en hoogmoedig is, vernederen. 13De hoge ceders van de Libanon en de machtige eiken van Basan zullen zich buigen. 14Alle hoge bergen en heuvels, 15elke hoge toren en steile muur, 16alle grote zeeschepen met kostbare lading: alles zal die dag door de Here worden verwoest. 17Alle menselijke verwaandheid zal moeten buigen en alleen de Here zal verheven zijn. 18En alle afgoden zullen spoorloos verdwijnen.

19Als de Here van zijn troon opstaat om de aarde te bestraffen, zullen zijn vijanden een goed heenkomen zoeken in rotsspleten en grotten, uit angst voor zijn indrukwekkende glorie en majesteit. 20Dan zullen de mensen eindelijk hun gouden en zilveren afgoden afdanken en voor de ratten en de vleermuizen gooien 21in een overhaaste vlucht naar de rotsholen en bergspleten om te ontkomen aan de verschrikkelijke glorie en majesteit van de Here, wanneer Hij opstaat om de aarde te bestraffen. 22Stel toch geen vertrouwen in de mens, klein als hij is en afhankelijk van zijn ademhaling. Hij stelt niets voor!