King James Version

Hosea 10

1Israel is an empty vine, he bringeth forth fruit unto himself: according to the multitude of his fruit he hath increased the altars; according to the goodness of his land they have made goodly images.

Their heart is divided; now shall they be found faulty: he shall break down their altars, he shall spoil their images.

For now they shall say, We have no king, because we feared not the Lord; what then should a king do to us?

They have spoken words, swearing falsely in making a covenant: thus judgment springeth up as hemlock in the furrows of the field.

The inhabitants of Samaria shall fear because of the calves of Bethaven: for the people thereof shall mourn over it, and the priests thereof that rejoiced on it, for the glory thereof, because it is departed from it.

It shall be also carried unto Assyria for a present to king Jareb: Ephraim shall receive shame, and Israel shall be ashamed of his own counsel.

As for Samaria, her king is cut off as the foam upon the water.

The high places also of Aven, the sin of Israel, shall be destroyed: the thorn and the thistle shall come up on their altars; and they shall say to the mountains, Cover us; and to the hills, Fall on us.

O Israel, thou hast sinned from the days of Gibeah: there they stood: the battle in Gibeah against the children of iniquity did not overtake them.

10 It is in my desire that I should chastise them; and the people shall be gathered against them, when they shall bind themselves in their two furrows.

11 And Ephraim is as an heifer that is taught, and loveth to tread out the corn; but I passed over upon her fair neck: I will make Ephraim to ride; Judah shall plow, and Jacob shall break his clods.

12 Sow to yourselves in righteousness, reap in mercy; break up your fallow ground: for it is time to seek the Lord, till he come and rain righteousness upon you.

13 Ye have plowed wickedness, ye have reaped iniquity; ye have eaten the fruit of lies: because thou didst trust in thy way, in the multitude of thy mighty men.

14 Therefore shall a tumult arise among thy people, and all thy fortresses shall be spoiled, as Shalman spoiled Betharbel in the day of battle: the mother was dashed in pieces upon her children.

15 So shall Bethel do unto you because of your great wickedness: in a morning shall the king of Israel utterly be cut off.

Nouă Traducere În Limba Română

Osea 10

1„Israel era o vie mănoasă
    care dădea roade pentru sine.
Cu cât avea mai multe roade,
    cu atât îşi înmulţea altarele;
cu cât îi era mai bogată ţara,
    cu atât îşi înfrumuseţa mai mult stâlpii sacri.
Inima le este împărţită.
    Acum dar să-şi poarte osânda!
El le va dărâma altarele
    şi le va distruge stâlpii sacri.

Apoi vor zice: «Nu avem rege
    pentru că nu ne-am temut de Domnul!
Dar şi dacă am avea un rege,
    ce ar putea face acesta pentru noi?»
Ei rostesc cuvinte fără rost
    şi, cu jurăminte false,
        încheie legăminte.
De aceea litigiile răsar
    ca pelinul pe brazdele ogorului.
Locuitorii Samariei sunt înmărmuriţi
    din pricina viţelului din Bet-Aven[a].
Atât poporul lui,
    cât şi preoţii lui îl jelesc –
cei care s-au bucurat de gloria lui –
    căci este luat de la ei şi dus în exil.
Da, chiar el va fi dus în Asiria,
    drept tribut pentru măreţul împărat[b].
Ruşinea îl va cuprinde pe Efraim
    şi Israel se va ruşina de idolul său[c].
Samaria va fi distrusă,
    iar regele ei va fi ca o crenguţă dusă de ape.
Înălţimile răutăţii[d], unde a păcătuit Israel,
    vor fi nimicite.
Spini şi mărăcini vor creşte
    pe altarele lor.
Atunci vor începe să zică munţilor: «Acoperiţi-ne!»
    şi dealurilor: «Cădeţi peste noi!»

Încă de pe vremea Ghivei
    ai început să păcătuieşti, Israele,
        şi ai continuat tot aşa![e]
Oare nu i-a prăpădit războiul
    pe nelegiuiţii din Ghiva?[f]
10 Când voi dori,[g] îi voi disciplina!
    Popoarele vor fi strânse împotriva lor,
        ca să-i lege pentru îndoita lor fărădelege!
11 Efraim este o juncă deprinsă la jug,
    căreia îi place să treiere.
De aceea îi voi pune un jug
    pe gâtul ei frumos.
Eu voi mâna Efraimul,
    Iuda va trebui să are,
        iar Iacov va trebui să grăpeze.
12 Semănaţi dreptatea
    şi seceraţi roada îndurării!
Desţeleniţi-vă un ogor nou,
    căci este vremea să-L căutaţi pe Domnul,
până când El va veni
    şi va turna dreptatea peste voi.
13 Aţi cultivat însă răutatea
    şi aţi secerat nedreptatea;
        aţi mâncat rodul minciunii.
Pentru că te-ai încrezut în căile tale[h]
    şi în mulţimea vitejilor tăi,
14 de aceea un strigăt de luptă se va ridica împotriva poporului tău
    şi toate fortăreţele tale vor fi devastate,
aşa cum a devastat Şalman Bet-Arbel[i], cu prilejul războiului,
    când mamele au fost măcelărite peste copiii lor.
15 Tot aşa vă va face şi vouă, celor din Betel,
    căci răutatea voastră este fără măsură!
Până în zorii zilei,
    regele lui Israel va fi distrus cu desăvârşire.“

Footnotes

  1. Osea 10:5 Vezi nota de la 4:14
  2. Osea 10:6 Vezi nota de la 5:13
  3. Osea 10:6 Sau: de sfatul pe care l-a urmat; sau: de neascultarea sa.
  4. Osea 10:8 Sau: din Aven, cu referire la Bet-Aven (Casa nelegiuirii), nume depreciativ dat Betelului (Casa lui Dumnezeu)
  5. Osea 10:9 Sau: Israele, / dar acolo ei au luat o hotărâre (vezi Jud. 19:30-20:10)
  6. Osea 10:9 Vezi Jud. 20:34-46
  7. Osea 10:10 TM; cele mai multe mss LXX: Voi veni şi
  8. Osea 10:13 TM; LXX: în carele tale
  9. Osea 10:14 Nume neatestat în alt loc din VT; posibil ca Şalman să fie identificat cu împăratul asirian Salmanasar al V-lea, 720-712 î.Cr., (vezi 2 Regi 17:3-6) sau cu Salmani, un rege moabit, menţionat într-o listă asiriană cu regii care-i plăteau tribut lui Tiglat-Pileser al III-lea (745-727 î.Cr.)