King James Version

Genesis 9:1-29

1And God blessed Noah and his sons, and said unto them, Be fruitful, and multiply, and replenish the earth. 2And the fear of you and the dread of you shall be upon every beast of the earth, and upon every fowl of the air, upon all that moveth upon the earth, and upon all the fishes of the sea; into your hand are they delivered. 3Every moving thing that liveth shall be meat for you; even as the green herb have I given you all things. 4But flesh with the life thereof, which is the blood thereof, shall ye not eat. 5And surely your blood of your lives will I require; at the hand of every beast will I require it, and at the hand of man; at the hand of every man’s brother will I require the life of man. 6Whoso sheddeth man’s blood, by man shall his blood be shed: for in the image of God made he man. 7And you, be ye fruitful, and multiply; bring forth abundantly in the earth, and multiply therein.

8¶ And God spake unto Noah, and to his sons with him, saying, 9And I, behold, I establish my covenant with you, and with your seed after you; 10And with every living creature that is with you, of the fowl, of the cattle, and of every beast of the earth with you; from all that go out of the ark, to every beast of the earth. 11And I will establish my covenant with you; neither shall all flesh be cut off any more by the waters of a flood; neither shall there any more be a flood to destroy the earth.

12And God said, This is the token of the covenant which I make between me and you and every living creature that is with you, for perpetual generations: 13I do set my bow in the cloud, and it shall be for a token of a covenant between me and the earth. 14And it shall come to pass, when I bring a cloud over the earth, that the bow shall be seen in the cloud: 15And I will remember my covenant, which is between me and you and every living creature of all flesh; and the waters shall no more become a flood to destroy all flesh. 16And the bow shall be in the cloud; and I will look upon it, that I may remember the everlasting covenant between God and every living creature of all flesh that is upon the earth. 17And God said unto Noah, This is the token of the covenant, which I have established between me and all flesh that is upon the earth.

18¶ And the sons of Noah, that went forth of the ark, were Shem, and Ham, and Japheth: and Ham is the father of Canaan.9.18 Canaan: Heb. Chenaan 19These are the three sons of Noah: and of them was the whole earth overspread. 20And Noah began to be an husbandman, and he planted a vineyard: 21And he drank of the wine, and was drunken; and he was uncovered within his tent. 22And Ham, the father of Canaan, saw the nakedness of his father, and told his two brethren without. 23And Shem and Japheth took a garment, and laid it upon both their shoulders, and went backward, and covered the nakedness of their father; and their faces were backward, and they saw not their father’s nakedness.

24And Noah awoke from his wine, and knew what his younger son had done unto him. 25And he said, Cursed be Canaan; a servant of servants shall he be unto his brethren. 26And he said, Blessed be the LORD God of Shem; and Canaan shall be his servant.9.26 his servant: or, servant to them 27God shall enlarge Japheth, and he shall dwell in the tents of Shem; and Canaan shall be his servant.9.27 enlarge: or, persuade

28¶ And Noah lived after the flood three hundred and fifty years. 29And all the days of Noah were nine hundred and fifty years: and he died.

Vietnamese Contemporary Bible

Sáng Thế Ký 9:1-29

Đức Chúa Trời Lập Giao Ước

1Đức Chúa Trời ban phước cho Nô-ê và các con. Ngài phán: “Hãy sinh sản thêm nhiều cho đầy mặt đất. 2Các loài thú dưới đất, loài chim trên trời, loài cá dưới biển đều khiếp sợ các con và phục quyền các con. 3Ta cho các con mọi loài đó làm lương thực, cũng như Ta đã cho cây trái. 4Tuy nhiên, con không được ăn thịt còn máu.

5Ta chắc chắn sẽ đòi máu của sinh mạng con hoặc từ nơi thú vật, hoặc từ tay người, hoặc nơi tay của anh em con. 6Kẻ giết người phải bị xử tử, vì Đức Chúa Trời đã tạo nên loài người theo hình ảnh Ngài. 7Các con hãy sinh sản thêm nhiều và làm cho đầy mặt đất.”

8Đức Chúa Trời phán với Nô-ê và các con: 9“Ta lập giao ước với các con và dòng dõi các con, 10cùng mọi sinh vật ở với con—các loài chim, các loài súc vật, và các loài dã thú. 11Ta lập giao ước với các con và các sinh vật rằng chúng chẳng bao giờ bị nước lụt giết hại nữa và cũng chẳng có nước lụt tàn phá đất nữa.”

12Đức Chúa Trời phán: “Đây là dấu chỉ về giao ước Ta lập cùng các con và muôn loài trên đất trải qua các thời đại. 13Ta sẽ đặt cầu vồng trên mây, biểu hiện lời hứa bất diệt của Ta với con và muôn loài trên đất. 14Khi nào Ta giăng mây trên trời,9:14 Nt trên đất và cầu vồng9:14 Mống xuất hiện trên mây, 15Ta sẽ nhớ lại lời hứa với con và muôn loài: Nước lụt sẽ chẳng hủy diệt mọi sinh vật nữa. 16Khi Ta thấy cầu vồng trên mây, Ta sẽ nhớ lại lời hứa vĩnh viễn của Ta với con và mọi sinh vật trên đất.” 17Đức Chúa Trời lại phán cùng Nô-ê: “Đó là dấu chỉ về giao ước Ta đã lập giữa Ta và các sinh vật trên đất.”

Các Con Trai của Nô-ê

18Các con trai Nô-ê đã ra khỏi tàu là Sem, Cham, và Gia-phết. (Cham là cha của Ca-na-an.) 19Do ba con trai Nô-ê mà mọi dân tộc trên mặt đất được sinh ra.

20Nô-ê bắt đầu cày đất và trồng nho. 21Ông uống rượu say, nằm trần truồng trong trại. 22Cham, cha Ca-na-an, thấy thế, liền ra ngoài thuật cho Sem và Gia-phết. 23Sem và Gia-phết lấy áo choàng vắt vai, đi giật lùi vào trại và phủ cho cha. Mặt họ quay ra bên ngoài, nên không nhìn thấy cha trần truồng.

24Khi Nô-ê tỉnh rượu, biết được việc Cham đã làm cho mình, 25ông nói:

“Nguyện Ca-na-an bị nguyền rủa,

Nó sẽ làm nô lệ thấp hèn nhất của anh em mình.”

26Ông tiếp:

“Tôn vinh Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời của Sem,

nguyện Ca-na-an làm nô lệ cho nó!

27Nguyện Đức Chúa Trời mở rộng bờ cõi của Gia-phết,

cho nó sống trong trại của Sem,

và Ca-na-an làm nô lệ cho nó.”

28Sau nước lụt, Nô-ê sống thêm 350 năm. 29Ông qua đời năm 950 tuổi.