King James Version

Genesis 7:1-24

1And the LORD said unto Noah, Come thou and all thy house into the ark; for thee have I seen righteous before me in this generation. 2Of every clean beast thou shalt take to thee by sevens, the male and his female: and of beasts that are not clean by two, the male and his female.7.2 by sevens: Heb. seven seven 3Of fowls also of the air by sevens, the male and the female; to keep seed alive upon the face of all the earth.7.3 by sevens: Heb. seven seven 4For yet seven days, and I will cause it to rain upon the earth forty days and forty nights; and every living substance that I have made will I destroy from off the face of the earth.7.4 destroy: Heb. blot out

5And Noah did according unto all that the LORD commanded him. 6And Noah was six hundred years old when the flood of waters was upon the earth.

7¶ And Noah went in, and his sons, and his wife, and his sons’ wives with him, into the ark, because of the waters of the flood. 8Of clean beasts, and of beasts that are not clean, and of fowls, and of every thing that creepeth upon the earth, 9There went in two and two unto Noah into the ark, the male and the female, as God had commanded Noah. 10And it came to pass after seven days, that the waters of the flood were upon the earth.7.10 after…: or, on the seventh day

11¶ In the six hundredth year of Noah’s life, in the second month, the seventeenth day of the month, the same day were all the fountains of the great deep broken up, and the windows of heaven were opened.7.11 windows: or, floodgates 12And the rain was upon the earth forty days and forty nights.

13In the selfsame day entered Noah, and Shem, and Ham, and Japheth, the sons of Noah, and Noah’s wife, and the three wives of his sons with them, into the ark; 14They, and every beast after his kind, and all the cattle after their kind, and every creeping thing that creepeth upon the earth after his kind, and every fowl after his kind, every bird of every sort.7.14 sort: Heb. wing 15And they went in unto Noah into the ark, two and two of all flesh, wherein is the breath of life. 16And they that went in, went in male and female of all flesh, as God had commanded him: and the LORD shut him in.

17And the flood was forty days upon the earth; and the waters increased, and bare up the ark, and it was lift up above the earth. 18And the waters prevailed, and were increased greatly upon the earth; and the ark went upon the face of the waters. 19And the waters prevailed exceedingly upon the earth; and all the high hills, that were under the whole heaven, were covered. 20Fifteen cubits upward did the waters prevail; and the mountains were covered.

21And all flesh died that moved upon the earth, both of fowl, and of cattle, and of beast, and of every creeping thing that creepeth upon the earth, and every man: 22All in whose nostrils was the breath of life, of all that was in the dry land, died.7.22 the breath…: Heb. the breath of the spirit of life 23And every living substance was destroyed which was upon the face of the ground, both man, and cattle, and the creeping things, and the fowl of the heaven; and they were destroyed from the earth: and Noah only remained alive, and they that were with him in the ark. 24And the waters prevailed upon the earth an hundred and fifty days.

Vietnamese Contemporary Bible

Sáng Thế Ký 7:1-24

Nước Lụt Phủ Mặt Đất

1Chúa Hằng Hữu phán cùng Nô-ê: “Con và cả gia đình hãy vào tàu, vì trong đời này, Ta thấy con là người công chính duy nhất trước mặt Ta. 2Con cũng đem theo các thú vật tinh sạch, mỗi loài bảy cặp, đực và cái; các thú vật không tinh sạch, mỗi loài một cặp, đực và cái; 3các loài chim trời, mỗi loài bảy cặp, trống và mái, để giữ dòng giống trên mặt đất. 4Bảy ngày nữa, Ta sẽ cho mưa trút xuống mặt đất suốt bốn mươi ngày và bốn mươi đêm. Ta sẽ xóa sạch khỏi mặt đất mọi sinh vật Ta đã sáng tạo.”

5Nô-ê làm theo mọi điều Chúa Hằng Hữu chỉ dạy.

6Nô-ê được 600 tuổi khi nước lụt dâng lên. 7Ông vào tàu tránh nước lụt cùng vợ, các con trai, và các con dâu. 8Các thú vật tinh sạch và không tinh sạch, các loài chim, và loài bò sát, từng cặp, đực và cái, trống và mái. 9Chúng đều theo Nô-ê vào tàu, như lời Đức Chúa Trời chỉ dạy. 10Bảy ngày sau, nước lụt dâng lên phủ mặt đất.

11Vào năm Nô-ê được 600 tuổi, ngày thứ mười bảy tháng Hai, mưa từ trời trút xuống như thác lũ, các mạch nước dưới đất đều vỡ tung. 12Mưa liên tiếp bốn mươi ngày và bốn mươi đêm. 13Ngày ấy, Nô-ê, vợ, ba con trai—Sem, Cham, Gia-phết—và ba con dâu vào tàu. 14Cùng vào tàu với họ có các loài thú rừng, loài gia súc, loài bò sát, và loài chim trời. 15Từng đôi từng cặp đều theo Nô-ê vào tàu, đại diện mỗi loài vật sống có hơi thở. 16Tất cả các giống đực và cái, trống và mái, như lời Đức Chúa Trời đã phán dạy Nô-ê. Sau đó, Chúa Hằng Hữu đóng cửa tàu lại.

17Suốt bốn mươi ngày, nước lụt ào ạt lan tràn, bao phủ khắp nơi và nâng chiếc tàu khỏi mặt đất. 18Nước dâng lên cao; chiếc tàu nổi trên mặt nước. 19Nước tiếp tục dâng cao hơn nữa; mọi đỉnh núi cao dưới trời đều bị ngập. 20Nước phủ các ngọn núi cao nhất; núi chìm sâu trong nước trên 6,9 mét.7:20 Nt 15 cubits 21Tất cả các loài sống trên đất đều chết—loài chim trời, loài gia súc, loài thú rừng, loại bò lúc nhúc, và loài người. 22Mọi loài có hơi thở, sống trên mặt đất đều chết hết. 23Mọi sinh vật trên mặt đất đều bị hủy diệt, từ loài người cho đến loài thú, loài bò sát, và loài chim trời. Tất cả đều bị quét sạch khỏi mặt đất, chỉ còn Nô-ê và gia đình cùng mọi loài ở với ông trong tàu được sống sót. 24Nước ngập mặt đất suốt 150 ngày.