King James Version

Genesis 7:1-24

1And the LORD said unto Noah, Come thou and all thy house into the ark; for thee have I seen righteous before me in this generation. 2Of every clean beast thou shalt take to thee by sevens, the male and his female: and of beasts that are not clean by two, the male and his female.7.2 by sevens: Heb. seven seven 3Of fowls also of the air by sevens, the male and the female; to keep seed alive upon the face of all the earth.7.3 by sevens: Heb. seven seven 4For yet seven days, and I will cause it to rain upon the earth forty days and forty nights; and every living substance that I have made will I destroy from off the face of the earth.7.4 destroy: Heb. blot out

5And Noah did according unto all that the LORD commanded him. 6And Noah was six hundred years old when the flood of waters was upon the earth.

7¶ And Noah went in, and his sons, and his wife, and his sons’ wives with him, into the ark, because of the waters of the flood. 8Of clean beasts, and of beasts that are not clean, and of fowls, and of every thing that creepeth upon the earth, 9There went in two and two unto Noah into the ark, the male and the female, as God had commanded Noah. 10And it came to pass after seven days, that the waters of the flood were upon the earth.7.10 after…: or, on the seventh day

11¶ In the six hundredth year of Noah’s life, in the second month, the seventeenth day of the month, the same day were all the fountains of the great deep broken up, and the windows of heaven were opened.7.11 windows: or, floodgates 12And the rain was upon the earth forty days and forty nights.

13In the selfsame day entered Noah, and Shem, and Ham, and Japheth, the sons of Noah, and Noah’s wife, and the three wives of his sons with them, into the ark; 14They, and every beast after his kind, and all the cattle after their kind, and every creeping thing that creepeth upon the earth after his kind, and every fowl after his kind, every bird of every sort.7.14 sort: Heb. wing 15And they went in unto Noah into the ark, two and two of all flesh, wherein is the breath of life. 16And they that went in, went in male and female of all flesh, as God had commanded him: and the LORD shut him in.

17And the flood was forty days upon the earth; and the waters increased, and bare up the ark, and it was lift up above the earth. 18And the waters prevailed, and were increased greatly upon the earth; and the ark went upon the face of the waters. 19And the waters prevailed exceedingly upon the earth; and all the high hills, that were under the whole heaven, were covered. 20Fifteen cubits upward did the waters prevail; and the mountains were covered.

21And all flesh died that moved upon the earth, both of fowl, and of cattle, and of beast, and of every creeping thing that creepeth upon the earth, and every man: 22All in whose nostrils was the breath of life, of all that was in the dry land, died.7.22 the breath…: Heb. the breath of the spirit of life 23And every living substance was destroyed which was upon the face of the ground, both man, and cattle, and the creeping things, and the fowl of the heaven; and they were destroyed from the earth: and Noah only remained alive, and they that were with him in the ark. 24And the waters prevailed upon the earth an hundred and fifty days.

Swedish Contemporary Bible

1 Moseboken 7:1-24

1Sedan sa Herren till Noa: ”Gå in i arken med hela din familj, för i denna tid är det bara dig som jag funnit vara rättfärdig. 2Av de rena fyrfotadjuren ska du ta sju par av varje art, hane och hona. Av alla orena djur ska du ta ett par, hane och hona. 3Också av himlens alla fåglar ska du ta sju par, hane och hona, av varje slag, för att de ska överleva på jorden. 4Om en vecka ska jag sända ett regn som kommer att vara i fyrtio dagar och fyrtio nätter, och jag ska utplåna från jorden alla levande varelser som jag har skapat.”

5Noa gjorde i allt som Herren hade befallt honom. 6Han var 600 år när översvämningen kom över jorden. 7Han gick in i arken med sin hustru, sina söner och sina svärdöttrar, för att fly undan översvämningen. 8Hanar och honor av alla fyrfotadjur, både rena och orena, och av fåglar och alla markens kräldjur 9kom in i arken till Noa parvis, precis som Gud hade befallt Noa.

10En vecka senare kom flodvattnen över jorden. 11Noa var 600 år gammal när floden kom den sjuttonde dagen i andra månaden. Då bröt det stora djupets källor fram, och himlens luckor öppnades. 12Regnet föll över jorden under fyrtio dygn. 13Men Noa hade samma dag gått in i arken med sin hustru och sina söner Sem, Ham och Jafet och deras hustrur. 14Med dem fanns de olika sorterna av vilda djur och boskap, alla slags kräldjur, fåglar och andra bevingade djur. 15De kom alla till Noa, ett par av varje levande varelse, de som har livsande i sig. 16Hanar och honor av alla slags djur kom, precis som Gud hade befallt Noa. Och Herren stängde dörren efter honom.

17Under fyrtio dagar kom floden över jorden. Det kom så mycket vatten att arken lyftes och flöt högt ovanför jorden. 18Vattnet steg högre och högre, och arken flöt på vattnet. 19Vattnet steg allt mer och täckte slutligen alla berg under himlen. 20Vattnet steg mer än sju meter över de högsta topparna.

21Hela myllret av jordens levande varelser gick under: fåglar, boskap, vilda djur, hela jordens vimmel av smådjur och alla människor. 22Allt som andades och levde på torra land dog, 23ja, allt liv på jorden utplånades. Allt levande på jorden utplånades: människor och djur, kräldjur och himlens fåglar. Bara Noa och de som var med honom i arken blev kvar. 24Vattnet täckte jorden i 150 dagar.