King James Version

Genesis 6:1-22

1And it came to pass, when men began to multiply on the face of the earth, and daughters were born unto them, 2That the sons of God saw the daughters of men that they were fair; and they took them wives of all which they chose. 3And the LORD said, My spirit shall not always strive with man, for that he also is flesh: yet his days shall be an hundred and twenty years.

4There were giants in the earth in those days; and also after that, when the sons of God came in unto the daughters of men, and they bare children to them, the same became mighty men which were of old, men of renown.

5¶ And GOD saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually.6.5 every…: or, the whole imagination: the Hebrew word signifieth not only the imagination, but also the purposes and desires6.5 continually: Heb. every day

6And it repented the LORD that he had made man on the earth, and it grieved him at his heart. 7And the LORD said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth; both man, and beast, and the creeping thing, and the fowls of the air; for it repenteth me that I have made them.6.7 both…: Heb. from man unto beast

8But Noah found grace in the eyes of the LORD.

9¶ These are the generations of Noah: Noah was a just man and perfect in his generations, and Noah walked with God.6.9 perfect: or, upright 10And Noah begat three sons, Shem, Ham, and Japheth.

11The earth also was corrupt before God, and the earth was filled with violence. 12And God looked upon the earth, and, behold, it was corrupt; for all flesh had corrupted his way upon the earth.

13And God said unto Noah, The end of all flesh is come before me; for the earth is filled with violence through them; and, behold, I will destroy them with the earth.6.13 with the earth: or, from the earth

14¶ Make thee an ark of gopher wood; rooms shalt thou make in the ark, and shalt pitch it within and without with pitch.6.14 rooms: Heb. nests 15And this is the fashion which thou shalt make it of: The length of the ark shall be three hundred cubits, the breadth of it fifty cubits, and the height of it thirty cubits. 16A window shalt thou make to the ark, and in a cubit shalt thou finish it above; and the door of the ark shalt thou set in the side thereof; with lower, second, and third stories shalt thou make it. 17And, behold, I, even I, do bring a flood of waters upon the earth, to destroy all flesh, wherein is the breath of life, from under heaven; and every thing that is in the earth shall die. 18But with thee will I establish my covenant; and thou shalt come into the ark, thou, and thy sons, and thy wife, and thy sons’ wives with thee. 19And of every living thing of all flesh, two of every sort shalt thou bring into the ark, to keep them alive with thee; they shall be male and female. 20Of fowls after their kind, and of cattle after their kind, of every creeping thing of the earth after his kind, two of every sort shall come unto thee, to keep them alive. 21And take thou unto thee of all food that is eaten, and thou shalt gather it to thee; and it shall be for food for thee, and for them. 22Thus did Noah; according to all that God commanded him, so did he.

Vietnamese Contemporary Bible

Sáng Thế Ký 6:1-22

Tội Ác của Loài Người

1Loài người đông đúc thêm trên mặt đất và sinh nhiều con gái. 2Các con trai Đức Chúa Trời thấy con gái loài người xinh đẹp, họ liền cưới những người họ ưa thích. 3Chúa Hằng Hữu phán: “Thần Linh của Ta sẽ chẳng ở với loài người mãi mãi, vì người chỉ là xác thịt. Đời người chỉ còn 120 năm mà thôi.”

4Đời đó và đời sau, trên mặt đất có người khổng lồ, do con trai Đức Chúa Trời ăn ở với con gái loài người sinh ra. Đó là những người hùng nổi danh thời cổ.

5Chúa Hằng Hữu thấy loài người gian ác quá, tất cả ý tưởng trong lòng đều xấu xa luôn luôn. 6Chúa Hằng Hữu buồn lòng và tiếc vì đã tạo nên loài người. 7Chúa Hằng Hữu phán: “Ta sẽ xóa sạch khỏi mặt đất loài người Ta đã sáng tạo, từ loài người cho đến loài thú, loài bò sát, và loài chim trời. Ta tiếc đã tạo ra chúng nó.” 8Dù vậy, Nô-ê được ơn phước của Đức Chúa Trời Hằng Hữu.

Câu Chuyện của Nô-ê

9Đây là câu chuyện của Nô-ê: Nô-ê là người công chính, sống trọn vẹn giữa những người thời đó, và đồng đi với Đức Chúa Trời. 10Ông có ba con trai: Sem, Cham, và Gia-phết.

11Lúc ấy, khắp đất đều đồi trụy, đầy tội ác và hung bạo trước mặt Đức Chúa Trời. 12Đức Chúa Trời nhìn xuống địa cầu và thấy nếp sống của cả nhân loại đều hư hoại. 13Đức Chúa Trời phán cùng Nô-ê: “Ta quyết định hủy diệt loài người, vì mặt đất đầy dẫy tội ác6:13 Nt sự hung dữ do chúng nó gây ra. Phải, Ta sẽ xóa sạch loài người khỏi mặt địa cầu!

14Con hãy đóng một chiếc tàu bằng gỗ bách, ngăn làm nhiều phòng, và trét nhựa cả trong lẫn ngoài. 15Chiều dài chiếc tàu là 138 mét, chiều rộng 23 mét, và chiều cao 13,8 mét.6:15 Nt 300 cubits dài, 50 cubits rộng, và 30 cubits cao. 16Con trổ cửa sổ chung quanh tàu, cách mái 0,46 mét,6:16 Nt 1 cubit. và con đặt cửa ra vào bên hông tàu. Con cũng đóng sàn ngăn tàu làm ba tầng—tầng dưới, tầng giữa, và tầng trên.

17Này, Ta sẽ cho nước lụt ngập mặt đất để hủy diệt mọi sinh vật dưới trời. Tất cả đều bị hủy diệt. 18Dù vậy, Ta lập giao ước với con. Con sẽ vào tàu cùng vợ con, các con trai con, và các con dâu. 19Con cũng đem vào tàu tất cả các loài sinh vật để chúng giữ được sự sống với con. 20Loài chim trời, loài gia súc, và loài bò sát, mỗi thứ một cặp, đực và cái sẽ đến cùng con để được sống. 21Con cũng trữ lương thực trong tàu cho con và cho loài vật.”

22Vậy, Nô-ê làm theo mọi điều Đức Chúa Trời phán dạy.