King James Version

Genesis 40:1-23

1And it came to pass after these things, that the butler of the king of Egypt and his baker had offended their lord the king of Egypt. 2And Pharaoh was wroth against two of his officers, against the chief of the butlers, and against the chief of the bakers. 3And he put them in ward in the house of the captain of the guard, into the prison, the place where Joseph was bound. 4And the captain of the guard charged Joseph with them, and he served them: and they continued a season in ward.

5¶ And they dreamed a dream both of them, each man his dream in one night, each man according to the interpretation of his dream, the butler and the baker of the king of Egypt, which were bound in the prison. 6And Joseph came in unto them in the morning, and looked upon them, and, behold, they were sad. 7And he asked Pharaoh’s officers that were with him in the ward of his lord’s house, saying, Wherefore look ye so sadly to day?40.7 look…: Heb. are your faces evil? 8And they said unto him, We have dreamed a dream, and there is no interpreter of it. And Joseph said unto them, Do not interpretations belong to God? tell me them, I pray you. 9And the chief butler told his dream to Joseph, and said to him, In my dream, behold, a vine was before me; 10And in the vine were three branches: and it was as though it budded, and her blossoms shot forth; and the clusters thereof brought forth ripe grapes: 11And Pharaoh’s cup was in my hand: and I took the grapes, and pressed them into Pharaoh’s cup, and I gave the cup into Pharaoh’s hand. 12And Joseph said unto him, This is the interpretation of it: The three branches are three days: 13Yet within three days shall Pharaoh lift up thine head, and restore thee unto thy place: and thou shalt deliver Pharaoh’s cup into his hand, after the former manner when thou wast his butler.40.13 lift…: or, reckon 14But think on me when it shall be well with thee, and shew kindness, I pray thee, unto me, and make mention of me unto Pharaoh, and bring me out of this house:40.14 think…: Heb. remember me with thee 15For indeed I was stolen away out of the land of the Hebrews: and here also have I done nothing that they should put me into the dungeon. 16When the chief baker saw that the interpretation was good, he said unto Joseph, I also was in my dream, and, behold, I had three white baskets on my head:40.16 white: or, full of holes 17And in the uppermost basket there was of all manner of bakemeats for Pharaoh; and the birds did eat them out of the basket upon my head.40.17 bakemeats…: Heb. meat of Pharaoh, the work of a baker, or, cook 18And Joseph answered and said, This is the interpretation thereof: The three baskets are three days: 19Yet within three days shall Pharaoh lift up thy head from off thee, and shall hang thee on a tree; and the birds shall eat thy flesh from off thee.40.19 lift…: or, reckon thee, and take thy office from thee

20¶ And it came to pass the third day, which was Pharaoh’s birthday, that he made a feast unto all his servants: and he lifted up the head of the chief butler and of the chief baker among his servants.40.20 lifted…: or, reckoned 21And he restored the chief butler unto his butlership again; and he gave the cup into Pharaoh’s hand: 22But he hanged the chief baker: as Joseph had interpreted to them. 23Yet did not the chief butler remember Joseph, but forgat him.

Vietnamese Contemporary Bible

Sáng Thế Ký 40:1-23

Giô-sép Giải Hai Giấc Mộng

1Sau đó, trong hoàng cung Ai Cập, quan chước tửu và quan hỏa đầu phạm tội khi quân. 2Vua Pha-ra-ôn tức giận hai viên chức 3và tống giam hai viên chức vào ngục, thuộc dinh chỉ huy trưởng ngự lâm, nơi Giô-sép đang bị tù. 4Viên quan chỉ huy đoàn ngự lâm cử Giô-sép trông coi hai viên chức ấy; họ bị giam tại đó lâu ngày.

5Một đêm nọ, hai viên chức trong lao nằm mơ; giấc mơ mỗi người mỗi khác. 6Sáng hôm sau, Giô-sép gặp họ, thấy nét mặt rầu rĩ, 7nên hỏi: “Hôm nay sao hai ông buồn bã thế?”

8Họ đáp: “Chúng tôi thấy chiêm bao rất lạ, nhưng chẳng có ai giải nghĩa cho chúng tôi cả.”

Giô-sép nói: “Giải mộng là việc của Đức Chúa Trời. Xin hai ông cứ kể cho tôi nghe.”

9Quan chước tửu kể lại giấc mơ cho Giô-sép: “Trong mơ, tôi thấy một cây nho. 10Cây nho có ba nhánh, bắt đầu nứt lộc trổ hoa, và hoa biến thành từng chùm quả chín. 11Đang cầm cái chén của vua Pha-ra-ôn trong tay, tôi liền hái nho, ép nước vào chén, và dâng lên vua.”

12Giô-sép giải thích: “Đây là ý nghĩa: Ba nhánh là ba ngày. 13Ba ngày nữa, vua Pha-ra-ôn sẽ tha ông ra khỏi ngục. Ông được phục chức và sẽ dâng rượu cho vua như trước. 14Khi sung sướng, xin ông đừng quên tôi; ông làm ơn tâu với vua Pha-ra-ôn và xin cho tôi ra khỏi ngục. 15Vì thật ra, tôi bị người ta bắt từ quê hương xứ Hê-bơ-rơ bán qua đây. Ở Ai Cập tôi cũng chẳng phạm tội gì mà bị tù.”

16Quan hỏa đầu nghe lời giải tốt, liền thuật cho Giô-sép: “Còn tôi, trong giấc mơ, thấy ba giỏ bánh trắng đội trên đầu. 17Giỏ trên cùng đựng đủ thứ bánh của vua Pha-ra-ôn, nhưng có chim trời đáp xuống rỉa ăn.”

18Giô-sép đáp: “Đây là lời giải: Ba giỏ là ba ngày. 19Ba ngày nữa, ông sẽ bị vua Pha-ra-ôn xử tử, bị treo xác lên cây, và bị chim ăn thịt.”

20Ba ngày sau, nhằm sinh nhật vua Pha-ra-ôn, hoàng gia thết tiệc đãi quần thần. Giữa tiệc, vua sai đem quan chước tửu và quan hỏa đầu ra khỏi ngục. 21Vua phục chức cho viên chước tửu, để tiếp tục dâng rượu cho vua Pha-ra-ôn như trước. 22Còn quan hỏa đầu bị vua treo cổ lên cây, như lời Giô-sép giải mộng. 23Quan chước tửu quên bẵng Giô-sép, ông không nhớ chuyện trong ngục nữa.