King James Version

Genesis 4:1-26

1And Adam knew Eve his wife; and she conceived, and bare Cain, and said, I have gotten a man from the LORD.4.1 Cain: that is, Gotten, or, Acquired 2And she again bare his brother Abel. And Abel was a keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground.4.2 Abel: Heb. Hebel4.2 a keeper: Heb. a feeder

3And in process of time it came to pass, that Cain brought of the fruit of the ground an offering unto the LORD.4.3 in process…: Heb. at the end of days 4And Abel, he also brought of the firstlings of his flock and of the fat thereof. And the LORD had respect unto Abel and to his offering:4.4 flock: Heb. sheep, or, goats 5But unto Cain and to his offering he had not respect. And Cain was very wroth, and his countenance fell.

6And the LORD said unto Cain, Why art thou wroth? and why is thy countenance fallen? 7If thou doest well, shalt thou not be accepted? and if thou doest not well, sin lieth at the door. And unto thee shall be his desire, and thou shalt rule over him.4.7 be accepted: or, have the excellency4.7 unto…: or, subject unto thee 8And Cain talked with Abel his brother: and it came to pass, when they were in the field, that Cain rose up against Abel his brother, and slew him.

9¶ And the LORD said unto Cain, Where is Abel thy brother? And he said, I know not: Am I my brother’s keeper? 10And he said, What hast thou done? the voice of thy brother’s blood crieth unto me from the ground.4.10 blood: Heb. bloods 11And now art thou cursed from the earth, which hath opened her mouth to receive thy brother’s blood from thy hand; 12When thou tillest the ground, it shall not henceforth yield unto thee her strength; a fugitive and a vagabond shalt thou be in the earth.

13And Cain said unto the LORD, My punishment is greater than I can bear.4.13 My…: or, Mine iniquity is greater than that it may be forgiven 14Behold, thou hast driven me out this day from the face of the earth; and from thy face shall I be hid; and I shall be a fugitive and a vagabond in the earth; and it shall come to pass, that every one that findeth me shall slay me. 15And the LORD said unto him, Therefore whosoever slayeth Cain, vengeance shall be taken on him sevenfold. And the LORD set a mark upon Cain, lest any finding him should kill him.

16¶ And Cain went out from the presence of the LORD, and dwelt in the land of Nod, on the east of Eden. 17And Cain knew his wife; and she conceived, and bare Enoch: and he builded a city, and called the name of the city, after the name of his son, Enoch.4.17 Enoch: Heb. Chanoch 18And unto Enoch was born Irad: and Irad begat Mehujael: and Mehujael begat Methusael: and Methusael begat Lamech.4.18 Lamech: Heb. Lemech

19¶ And Lamech took unto him two wives: the name of the one was Adah, and the name of the other Zillah. 20And Adah bare Jabal: he was the father of such as dwell in tents, and of such as have cattle. 21And his brother’s name was Jubal: he was the father of all such as handle the harp and organ. 22And Zillah, she also bare Tubal-cain, an instructer of every artificer in brass and iron: and the sister of Tubal-cain was Naamah.4.22 instructer: Heb. whetter

23And Lamech said unto his wives, Adah and Zillah, Hear my voice; ye wives of Lamech, hearken unto my speech: for I have slain a man to my wounding, and a young man to my hurt.4.23 I have…: or, I would slay a man in my wound, etc.4.23 to my hurt: or, in my hurt 24If Cain shall be avenged sevenfold, truly Lamech seventy and sevenfold.

25¶ And Adam knew his wife again; and she bare a son, and called his name Seth: For God, said she, hath appointed me another seed instead of Abel, whom Cain slew.4.25 Seth: Heb. Sheth: that is Appointed, or, Put 26And to Seth, to him also there was born a son; and he called his name Enos: then began men to call upon the name of the LORD.4.26 Enos: Heb. Enosh4.26 to call…: or, to call themselves by the name of the Lord

Vietnamese Contemporary Bible

Sáng Thế Ký 4:1-26

Ca-in và A-bên

1A-đam ăn ở với Ê-va, vợ mình, và bà có thai. Khi sinh Ca-in, bà nói: “Nhờ Chúa Hằng Hữu, tôi sinh được một trai!” 2Bà lại sinh A-bên, em Ca-in.

Khi họ lớn lên, A-bên chăn nuôi gia súc, còn Ca-in làm nông. 3Đến mùa, Ca-in lấy thổ sản làm lễ vật dâng lên Chúa Hằng Hữu. 4A-bên cũng dâng chiên đầu lòng với luôn cả mỡ. Chúa Hằng Hữu đoái trông đến A-bên và nhận lễ vật, 5nhưng Ngài không nhìn đến Ca-in và lễ vật của người, nên Ca-in giận dữ và gằm mặt xuống.4:5 Nt cúi mặt xuống

6Chúa Hằng Hữu hỏi Ca-in: “Tại sao con giận? Sao mặt con gằm xuống? 7Nếu con làm điều tốt thì lẽ nào không được chấp nhận? Nếu con không làm điều phải,4:7 Nt không làm điều tốt thì hãy coi chừng! Tội lỗi đang rình rập ở cửa và thèm con lắm, nhưng con phải khống chế nó.”

8Lúc ấy, Ca-in nói với A-bên: “Anh em mình ra ngoài đồng đi.” Khi hai anh em ra đó, Ca-in xông lại giết A-bên.

9Chúa Hằng Hữu hỏi Ca-in: “A-bên, em con đâu?”

Ca-in đáp: “Con không biết! Con đâu phải người trông nom nó.”

10Chúa Hằng Hữu phán: “Con đã làm gì? Tiếng máu em con đổ dưới đất, đã thấu tai Ta. 11Từ nay, con bị đuổi khỏi mảnh đất đã nhuộm máu em của con. 12Dù con trồng trọt, đất cũng không sinh hoa lợi cho con nữa. Con sẽ là người chạy trốn, người lang thang trên mặt đất.”

13Ca-in thưa với Đức Chúa Trời Hằng Hữu: “Hình phạt ấy nặng quá sức chịu đựng của con. 14Ngày nay, Chúa đuổi con khỏi đồng ruộng này; con là người chạy trốn, lang thang, và xa lánh mặt Chúa. Nếu có ai gặp con, họ sẽ giết con.”

15Chúa Hằng Hữu đáp: “Ai giết con sẽ bị phạt bảy lần án phạt của con.” Chúa Hằng Hữu đánh dấu trên người Ca-in, để ai gặp ông sẽ không giết. 16Ca-in lánh mặt Chúa Hằng Hữu và đến sống tại xứ Nốt, về phía đông Ê-đen.

Dòng Dõi Ca-in

17Ca-in ăn ở với vợ, bà có thai và sinh Hê-nóc. Ca-in xây một thành và gọi thành ấy là Hê-nóc theo tên con.

18Hê-nóc sinh Y-rát. Y-rát sinh Mê-hu-gia-ên. Mê-hu-gia-ên sinh Mê-tu-sa-ên. Mê-tu-sa-ên sinh Lê-méc.

19Lê-méc lấy hai vợ. Vợ đầu tiên là A-đa và vợ sau là Si-la. 20A-đa sinh Gia-banh. Gia-banh là tổ phụ của dân4:20 Ctd là người đầu tiên ở lều và nuôi gia súc. 21Em Gia-banh là Giu-banh, tổ phụ của những người4:21 Ctd là nhạc sĩ đầu tiên đàn thụ cầm và thổi sáo. 22Còn Si-la sinh Tu-banh-ca-in, người rèn các dụng cụ bằng đồng và bằng sắt. Em gái Tu-banh-ca-in là Na-a-ma.4:22 Nhiều bản không có câu này

23Một hôm, Lê-méc nói với vợ:

“Này, A-đa và Si-la, hãy nghe tiếng ta;

hãy nghe ta, hỡi vợ của Lê-méc.

Ta đã giết một người, vì nó đánh ta,

và một người trẻ vì nó làm ta bị thương.

24Ai giết Ca-in sẽ bị phạt bảy lần,

còn ai giết ta sẽ bị báo thù bảy mươi bảy lần!”

Sết Ra Đời

25Sau đó, A-đam và Ê-va còn sinh một con trai nữa, đặt tên là Sết. Ê-va nói: “Đức Chúa Trời cho tôi một con trai khác, thay cho A-bên mà Ca-in đã sát hại.” 26Sết cũng sinh con trai và đặt tên là Ê-nót. Từ đời Ê-nót, người ta bắt đầu cầu khẩn Danh Chúa Hằng Hữu.