King James Version

Genesis 38:1-30

1And it came to pass at that time, that Judah went down from his brethren, and turned in to a certain Adullamite, whose name was Hirah. 2And Judah saw there a daughter of a certain Canaanite, whose name was Shuah; and he took her, and went in unto her. 3And she conceived, and bare a son; and he called his name Er. 4And she conceived again, and bare a son; and she called his name Onan. 5And she yet again conceived, and bare a son; and called his name Shelah: and he was at Chezib, when she bare him. 6And Judah took a wife for Er his firstborn, whose name was Tamar. 7And Er, Judah’s firstborn, was wicked in the sight of the LORD; and the LORD slew him. 8And Judah said unto Onan, Go in unto thy brother’s wife, and marry her, and raise up seed to thy brother. 9And Onan knew that the seed should not be his; and it came to pass, when he went in unto his brother’s wife, that he spilled it on the ground, lest that he should give seed to his brother. 10And the thing which he did displeased the LORD: wherefore he slew him also.38.10 displeased…: Heb. was evil in the eyes of the Lord 11Then said Judah to Tamar his daughter in law, Remain a widow at thy father’s house, till Shelah my son be grown: for he said, Lest peradventure he die also, as his brethren did. And Tamar went and dwelt in her father’s house.

12¶ And in process of time the daughter of Shuah Judah’s wife died; and Judah was comforted, and went up unto his sheepshearers to Timnath, he and his friend Hirah the Adullamite.38.12 in process…: Heb. the days were multiplied 13And it was told Tamar, saying, Behold thy father in law goeth up to Timnath to shear his sheep. 14And she put her widow’s garments off from her, and covered her with a vail, and wrapped herself, and sat in an open place, which is by the way to Timnath; for she saw that Shelah was grown, and she was not given unto him to wife.38.14 an open…: Heb. the door of eyes, or, of Enajim 15When Judah saw her, he thought her to be an harlot; because she had covered her face. 16And he turned unto her by the way, and said, Go to, I pray thee, let me come in unto thee; (for he knew not that she was his daughter in law.) And she said, What wilt thou give me, that thou mayest come in unto me? 17And he said, I will send thee a kid from the flock. And she said, Wilt thou give me a pledge, till thou send it?38.17 a kid: Heb. a kid of the goats 18And he said, What pledge shall I give thee? And she said, Thy signet, and thy bracelets, and thy staff that is in thine hand. And he gave it her, and came in unto her, and she conceived by him. 19And she arose, and went away, and laid by her vail from her, and put on the garments of her widowhood. 20And Judah sent the kid by the hand of his friend the Adullamite, to receive his pledge from the woman’s hand: but he found her not. 21Then he asked the men of that place, saying, Where is the harlot, that was openly by the way side? And they said, There was no harlot in this place.38.21 openly: or, in Enajim 22And he returned to Judah, and said, I cannot find her; and also the men of the place said, that there was no harlot in this place. 23And Judah said, Let her take it to her, lest we be shamed: behold, I sent this kid, and thou hast not found her.38.23 be shamed: Heb. become a contempt

24¶ And it came to pass about three months after, that it was told Judah, saying, Tamar thy daughter in law hath played the harlot; and also, behold, she is with child by whoredom. And Judah said, Bring her forth, and let her be burnt. 25When she was brought forth, she sent to her father in law, saying, By the man, whose these are, am I with child: and she said, Discern, I pray thee, whose are these, the signet, and bracelets, and staff. 26And Judah acknowledged them, and said, She hath been more righteous than I; because that I gave her not to Shelah my son. And he knew her again no more.

27¶ And it came to pass in the time of her travail, that, behold, twins were in her womb. 28And it came to pass, when she travailed, that the one put out his hand: and the midwife took and bound upon his hand a scarlet thread, saying, This came out first. 29And it came to pass, as he drew back his hand, that, behold, his brother came out: and she said, How hast thou broken forth? this breach be upon thee: therefore his name was called Pharez.38.29 How hast…: or, Wherefore hast thou made this breach against thee?38.29 Pharez: that is A breach 30And afterward came out his brother, that had the scarlet thread upon his hand: and his name was called Zarah.

Vietnamese Contemporary Bible

Sáng Thế Ký 38:1-30

Giu-đa và Ta-ma

1Giu-đa lìa gia đình,38:1 Nt anh em xuống A-đu-lam và trọ tại nhà Hy-ra. 2Phải lòng một thiếu nữ Ca-na-an, con gái của Su-a, Giu-đa lo ngay việc cưới xin. 3Hai vợ chồng sinh được con trai đặt tên là Ê-rơ. 4Nàng thọ thai nữa, sinh một con trai, đặt tên là Ô-nan. 5Nàng lại sinh thêm một con trai thứ ba và đặt tên là Sê-la. Lúc ấy, vợ chồng Giu-đa đang ở Kê-xíp.

6Khi Ê-rơ đến tuổi trưởng thành, Giu-đa thu xếp cho con cưới cô Ta-ma. 7Ê-rơ là người gian ác, nên bị Chúa Hằng Hữu phạt chết sớm. 8Giu-đa bảo Ô-nan: “Con phải cưới Ta-ma và sinh con nối dõi cho anh, đúng theo luật định.”

9Nhưng Ô-nan biết rằng con sinh ra cũng không thuộc về mình, nên cứ để xuất tinh ra ngoài, cho Ta-ma đừng thụ thai. 10Hành động ấy không đẹp lòng Chúa Hằng Hữu, nên Ô-nan cũng chết sớm.

11Giu-đa bảo Ta-ma: “Con cứ về quê mẹ và thủ tiết đợi chờ một thời gian, cho đến khi Sê-la khôn lớn” (vì ông sợ không khéo Sê-la cũng chết luôn như hai anh). Ta-ma vâng lời về nhà cha mẹ.

12Sau một thời gian, vợ Giu-đa38:12 Nt vợ Giu-đa, con gái của Su-a qua đời. Qua kỳ tang chế, Giu-đa rủ Hy-ra đi Thim-na, thăm các nhân công chuyên hớt lông chiên của mình. 13Có người nói với Ta-ma: “Kìa, ông gia sắp đến Thim-na để hớt lông chiên.”

14Ta-ma liền bỏ áo quả phụ và mang mạng che mặt. Rồi nàng đến ngồi bên cổng thành Ê-nam trên đường đi Thim-na. Ta-ma hy vọng được ông gia cho mình kết tóc xe tơ với Sê-la vì chàng đã khôn lớn rồi. 15Giu-đa đến nơi, thấy Ta-ma che mặt và không biết là dâu mình, tưởng lầm là gái mãi dâm. 16Ông liền đến gạ gẫm: “Hãy đến ngủ với ta,” vì ông không nhận ra cô chính là con dâu mình.

Ta-ma hỏi: “Ông cho tôi bao nhiêu?”

17Giu-đa đáp: “Một con dê con từ bầy của tôi.”

Ta-ma đề nghị: “Nhưng ông sẽ đặt cọc gì trước khi gửi dê con đến cho tôi chứ?”

18Ông đáp: “Nàng muốn ta đặt cọc gì đây?”

Ta-ma đáp: “Chiếc nhẫn, sợi dây chuyền, và cây gậy trên tay ông đó là được rồi.” Giu-đa đồng ý, và Ta-ma thụ thai. 19Nàng đứng dậy về nhà, cởi mạng che mặt, và mặc lại chiếc áo quả phụ.

20Giu-đa nhờ Hy-ra đem dê con đến Ê-nam để thu lại các vật đặt cọc, nhưng Hy-ra tìm mãi không thấy người đàn bà ấy. 21Hy-ra hỏi người dân Ê-nam: “Cô gái mãi dâm thường ngồi bên lề đường tại Ê-nam đi đâu rồi?”

Họ đáp: “Ở đây làm gì có gái mãi dâm.” 22Hy-ra quay về và nói với Giu-đa: “Tôi tìm nó không được, khi tôi hỏi dân chúng, họ quả quyết rằng trong thành phố không có gái mãi dâm.”

23Giu-đa đáp: “Thôi, cứ để nó giữ các thứ ấy cũng được, đừng để người ta bêu riếu chúng ta. Tôi đã đúng hẹn gửi dê con cho nó, mà anh tìm nó không được, tôi đành chịu vậy.”

24Ba tháng sau, có người đến báo tin cho Giu-đa: “Ta-ma, con dâu ông, đã làm gái bán dâm lại còn chửa hoang nữa.”

Giu-đa nổi giận quát: “Đem nó ra thiêu sống đi!”

25Khi Ta-ma bị bắt đem đi thiêu, cô liền nhờ người đem các vật đặt cọc trình cho Giu-đa và phán: “Xin cha xét lại, xem các vật này của ai đây. Con thụ thai do người đó.”

26Giu-đa giật mình nhìn nhận: “Ta-ma đúng hơn ta rồi. Chỉ vì ta không chịu cho Sê-la kết tóc xe tơ với nó như luật định.” Từ đó, Giu-đa kiêng nể Ta-ma.38:26 Nt không ăn ở với nàng nữa

27Đến ngày lâm bồn, Ta-ma sinh đôi. 28Trong lúc bà đang sinh, một đứa đưa tay ra trước. Bà mụ nắm tay nó cột sợi chỉ đỏ vào tay và nói: “Đứa này ra trước.” 29Nhưng nó rút tay vào. Thấy đứa kia ra trước, bà đỡ ngạc nhiên: “Gớm! Mày ở đâu mà xông ra đây.” Vì thế, người ta đặt tên nó là Phê-rết (có nghĩa là xông ra.) 30Em nó lọt lòng sau, tay vẫn còn sợi chỉ đỏ, được đặt tên là Xê-rách.