King James Version

Genesis 16:1-16

1Now Sarai Abram’s wife bare him no children: and she had an handmaid, an Egyptian, whose name was Hagar. 2And Sarai said unto Abram, Behold now, the LORD hath restrained me from bearing: I pray thee, go in unto my maid; it may be that I may obtain children by her. And Abram hearkened to the voice of Sarai.16.2 obtain…: Heb. be built by her 3And Sarai Abram’s wife took Hagar her maid the Egyptian, after Abram had dwelt ten years in the land of Canaan, and gave her to her husband Abram to be his wife.

4¶ And he went in unto Hagar, and she conceived: and when she saw that she had conceived, her mistress was despised in her eyes. 5And Sarai said unto Abram, My wrong be upon thee: I have given my maid into thy bosom; and when she saw that she had conceived, I was despised in her eyes: the LORD judge between me and thee. 6But Abram said unto Sarai, Behold, thy maid is in thy hand; do to her as it pleaseth thee. And when Sarai dealt hardly with her, she fled from her face.16.6 as…: Heb. that which is good in thine eyes16.6 dealt…: Heb. afflicted her

7¶ And the angel of the LORD found her by a fountain of water in the wilderness, by the fountain in the way to Shur. 8And he said, Hagar, Sarai’s maid, whence camest thou? and whither wilt thou go? And she said, I flee from the face of my mistress Sarai. 9And the angel of the LORD said unto her, Return to thy mistress, and submit thyself under her hands.

10And the angel of the LORD said unto her, I will multiply thy seed exceedingly, that it shall not be numbered for multitude. 11And the angel of the LORD said unto her, Behold, thou art with child, and shalt bear a son, and shalt call his name Ishmael; because the LORD hath heard thy affliction.16.11 Ishmael: that is, God shall hear 12And he will be a wild man; his hand will be against every man, and every man’s hand against him; and he shall dwell in the presence of all his brethren. 13And she called the name of the LORD that spake unto her, Thou God seest me: for she said, Have I also here looked after him that seeth me? 14Wherefore the well was called Beer-lahai-roi; behold, it is between Kadesh and Bered.16.14 Beer-lahai-roi: that is, The well of him that liveth and seeth me

15¶ And Hagar bare Abram a son: and Abram called his son’s name, which Hagar bare, Ishmael. 16And Abram was fourscore and six years old, when Hagar bare Ishmael to Abram.

Swedish Contemporary Bible

1 Moseboken 16:1-16

Abram, Hagar och Ismael

1Abrams hustru Saraj hade inte fött honom några barn. Men Saraj hade en egyptisk slavinna, som hette Hagar, 2och så sa Saraj till Abram: ”Eftersom Herren inte har gett mig några barn, kan du ligga med min slavinna, för att jag kanske kan få barn genom henne.” Abram gick med på hennes förslag.

3Så gav Saraj, Abrams hustru, sin egyptiska slavinna Hagar till sin man. Abram hade då bott tio år i Kanaans land. 4Han låg med Hagar, och hon blev med barn. När hon förstod att hon var gravid, började hon se ner på sin husmor Saraj.

5Då sa Saraj till Abram: ”Allt är ditt fel! Jag gav min slavinna i din famn, men när hon blev gravid började hon se ner på mig. Må Herren döma mellan mig och dig!” 6”Slavinnan är i dina händer. Gör vad du tycker är bäst”, svarade Abram. Då bestraffade Saraj henne så att hon flydde.

7Herrens ängel fann henne vid en brunn i öknen, på vägen till Shur. 8Ängeln frågade: ”Hagar, Sarajs slavinna, var har du kommit ifrån och vart är du på väg?” ”Jag är på flykt från min husmor Saraj”, svarade Hagar. 9Då sa Herrens ängel: ”Gå tillbaka till din husmor och underkasta dig henne!” 10Herrens ängel sa vidare: ”Jag ska göra dina ättlingar så talrika att ingen kan räkna dem.” 11Och Herrens ängel sa vidare till henne:

”Du är med barn och du kommer att få en son,

som du ska kalla Ismael16:11 Ismael betyder Gud har hört..

Herren har nämligen hört din klagan.

12Denne din son kommer att vara som en vildåsna.

Han kommer att vara emot alla,

och alla kommer att vara emot honom.

Han ska leva öster om16:12 Kan också tolkas som att Ismael och hans bröder är mot varandra, dvs. en fientlig attityd råder mellan dem. Se vidare 1 Mos 25:18. sina bröder.”

13Därefter kallade Hagar Herren som talat med henne för ”den Gud som ser mig”, eftersom hon tänkte: ”Jag har sett den som ser mig.” 14Senare kallades brunnen för Beer Lachaj Roi16:14 Beer Lachaj Roi betyder: Den Levandes brunn, han som ser mig.. Den ligger mellan Kadesh och Bered.

15Så födde Hagar en son åt Abram, och Abram kallade honom Ismael. 16Abram var åttiosex år gammal när Hagar födde Ismael åt honom.