King James Version

Genesis 10:1-32

1Now these are the generations of the sons of Noah, Shem, Ham, and Japheth: and unto them were sons born after the flood. 2The sons of Japheth; Gomer, and Magog, and Madai, and Javan, and Tubal, and Meshech, and Tiras. 3And the sons of Gomer; Ashkenaz, and Riphath, and Togarmah. 4And the sons of Javan; Elishah, and Tarshish, Kittim, and Dodanim.10.4 Dodanim: or, as some read it, Rodanim 5By these were the isles of the Gentiles divided in their lands; every one after his tongue, after their families, in their nations.

6¶ And the sons of Ham; Cush, and Mizraim, and Phut, and Canaan. 7And the sons of Cush; Seba, and Havilah, and Sabtah, and Raamah, and Sabtecha: and the sons of Raamah; Sheba, and Dedan. 8And Cush begat Nimrod: he began to be a mighty one in the earth. 9He was a mighty hunter before the LORD: wherefore it is said, Even as Nimrod the mighty hunter before the LORD. 10And the beginning of his kingdom was Babel, and Erech, and Accad, and Calneh, in the land of Shinar.10.10 Babel: Gr. Babylon 11Out of that land went forth Asshur, and builded Nineveh, and the city Rehoboth, and Calah,10.11 went…: or, he went out into Assyria10.11 the city…: or, the streets of the city 12And Resen between Nineveh and Calah: the same is a great city. 13And Mizraim begat Ludim, and Anamim, and Lehabim, and Naphtuhim, 14And Pathrusim, and Casluhim, (out of whom came Philistim,) and Caphtorim.

15¶ And Canaan begat Sidon his firstborn, and Heth,10.15 Sidon: Heb. Tzidon 16And the Jebusite, and the Amorite, and the Girgasite, 17And the Hivite, and the Arkite, and the Sinite, 18And the Arvadite, and the Zemarite, and the Hamathite: and afterward were the families of the Canaanites spread abroad. 19And the border of the Canaanites was from Sidon, as thou comest to Gerar, unto Gaza; as thou goest, unto Sodom, and Gomorrah, and Admah, and Zeboim, even unto Lasha.10.19 Gaza: Heb. Azzah 20These are the sons of Ham, after their families, after their tongues, in their countries, and in their nations.

21¶ Unto Shem also, the father of all the children of Eber, the brother of Japheth the elder, even to him were children born. 22The children of Shem; Elam, and Asshur, and Arphaxad, and Lud, and Aram.10.22 Arphaxad: Heb. Arpachshad 23And the children of Aram; Uz, and Hul, and Gether, and Mash. 24And Arphaxad begat Salah; and Salah begat Eber.10.24 Salah: Heb. Shelah 25And unto Eber were born two sons: the name of one was Peleg; for in his days was the earth divided; and his brother’s name was Joktan.10.25 Peleg: that is Division 26And Joktan begat Almodad, and Sheleph, and Hazarmaveth, and Jerah, 27And Hadoram, and Uzal, and Diklah, 28And Obal, and Abimael, and Sheba, 29And Ophir, and Havilah, and Jobab: all these were the sons of Joktan. 30And their dwelling was from Mesha, as thou goest unto Sephar a mount of the east. 31These are the sons of Shem, after their families, after their tongues, in their lands, after their nations. 32These are the families of the sons of Noah, after their generations, in their nations: and by these were the nations divided in the earth after the flood.

Swedish Contemporary Bible

1 Moseboken 10:1-32

Jorden befolkas på nytt

Släkttavlan för Noas söner

1Detta är berättelsen om Noas söners, Sems, Hams och Jafets, släkt. De fick söner10:1 Son kan också betyda ättling, efterträdare eller nation. efter floden.

Jafet

(1 Krön 1:5-7)

2Jafets söner var Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tuval, Meshek och Tiras.

3Gomers söner var Ashkenas, Rifat och Togarma.

4Javans söner var Elisha och Tarshish, kittéerna och rodanéerna.

5Deras ättlingar spred sig till olika kustländer med sina skilda folk, stammar och språk.

Ham

(1 Krön 1:8-16)

6Hams söner var Kush, Misrajim, Put och Kanaan.

7Kushs söner var Seba, Havila, Savta, Ragma och Savteka.

Ragmas söner var Saba och Dedan.

8Från Kush härstammade också Nimrod, den förste härskaren på jorden. 9Han var en väldig jägare inför Herren, och hans namn blev ett ordspråk: ”En väldig jägare inför Herren, som Nimrod.” 10Kärnan i hans rike omfattade Babel, Erek, Ackad och Kalne, i Shinars10:10 Shinar är en äldre benämning på Babylonien. land. 11Därifrån utsträckte han sitt välde till Assyrien. Han byggde Nineve, Rechovot Ir, Kelach 12och Resen, som är beläget mellan Nineve och Kelach, den stora staden.

13Misrajim var stamfar till ludéerna, anaméerna, lehavéerna, naftuchéerna, 14patruséerna, kasluchéerna, som filistéerna härstammar från, och kaftoréerna.

15Kanaan var far till Sidon, som var hans förstfödde. Han var också stamfar till Het, 16jevuséerna, amoréerna, girgashéerna, 17hivéerna, arkéerna, sinéerna, 18arvadéerna, semaréerna och hamatéerna.

Slutligen spred sig Kanaans ättlingar 19från Sidon och hela vägen till Gerar, ända till Gaza och till Sodom, Gomorra, Adma och Sevojim, bort till Lasha10:19 Grundtexten är svåröversättlig..

20Dessa var Hams ättlingar efter sina stammar, språk, länder och folkslag.

Sem

(1 Krön 1:17-23)

21Också Sem, Jafets äldste bror, fick söner och blev stamfar till alla Evers ättlingar.

22Sems söner var Elam, Assur, Arpakshad, Lud och Aram.

23Arams söner var Us, Hul, Geter och Mash.

24Arpakshad var far till Shelach, och Shelach var far till Ever.

25Ever fick två söner, den ene hette Peleg10:25 Namnet Peleg betyder delning. och den andre Joktan. På Pelegs tid delades jorden. Hans bror hette Joktan.

26Joktan var far till Almodad, Shelef, Hasarmavet, Jerach,

27Hadoram, Usal, Dikla, 28Oval, Avimael, Saba,

29Ofir, Havila och Jovav. Alla dessa var Joktans söner.

30De bodde i området från Mesha till Sefar, bergstrakten i öster.

31Dessa var alltså Sems ättlingar, efter sina stammar, språk, länder och folkslag.

32Dessa är Noas söners stammar efter sina släkter. Från dem har alla folk spridit sig över jorden efter floden.