King James Version

Daniel 12:1-13

1And at that time shall Michael stand up, the great prince which standeth for the children of thy people: and there shall be a time of trouble, such as never was since there was a nation even to that same time: and at that time thy people shall be delivered, every one that shall be found written in the book. 2And many of them that sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. 3And they that be wise shall shine as the brightness of the firmament; and they that turn many to righteousness as the stars for ever and ever.12.3 wise: or, teachers 4But thou, O Daniel, shut up the words, and seal the book, even to the time of the end: many shall run to and fro, and knowledge shall be increased.

5¶ Then I Daniel looked, and, behold, there stood other two, the one on this side of the bank of the river, and the other on that side of the bank of the river.12.5 bank: Heb. lip12.5 bank: Heb. lip 6And one said to the man clothed in linen, which was upon the waters of the river, How long shall it be to the end of these wonders?12.6 upon…: or, from above 7And I heard the man clothed in linen, which was upon the waters of the river, when he held up his right hand and his left hand unto heaven, and sware by him that liveth for ever that it shall be for a time, times, and an half; and when he shall have accomplished to scatter the power of the holy people, all these things shall be finished.12.7 a time…: or, part 8And I heard, but I understood not: then said I, O my Lord, what shall be the end of these things? 9And he said, Go thy way, Daniel: for the words are closed up and sealed till the time of the end. 10Many shall be purified, and made white, and tried; but the wicked shall do wickedly: and none of the wicked shall understand; but the wise shall understand. 11And from the time that the daily sacrifice shall be taken away, and the abomination that maketh desolate set up, there shall be a thousand two hundred and ninety days.12.11 the abomination: Heb. to set up the abomination12.11 maketh…: or, astonisheth 12Blessed is he that waiteth, and cometh to the thousand three hundred and five and thirty days. 13But go thou thy way till the end be: for thou shalt rest, and stand in thy lot at the end of the days.12.13 for thou: or, and thou, etc

Nouă Traducere În Limba Română

Daniel 12:1-13

Vremea sfârșitului

1În vremea aceea se va ridica Mihail, marea căpetenie, ocrotitorul poporului tău. Va fi o vreme de necaz, cum n‑a fost de la începutul neamurilor și până atunci. Dar în vremea aceea poporul tău va fi izbăvit, și anume oricine va fi găsit scris în Carte. 2Mulți dintre cei ce dorm în țărâna pământului se vor trezi, unii – pentru viață veșnică, iar alții – pentru rușine și veșnică repulsie. 3Înțelepții vor străluci ca strălucirea întinderii3 Cu referire la cer, firmament; vezi Gen. 1:6., iar cei ce au învățat dreptatea pe mulți vor străluci ca stelele, în vecii vecilor. 4Tu însă, Daniel, tăinuiește aceste cuvinte și pecetluiește cartea până la vremea sfârșitului. Atunci mulți vor alerga încoace și încolo și cunoștința va crește.

5Apoi eu, Daniel, m‑am uitat și iată că alți doi stăteau în picioare, unul de o parte a râului și altul de cealaltă parte a râului.

6Unul din ei l‑a întrebat pe bărbatul îmbrăcat în in,5-6 Vezi 10:4-5. care era deasupra apelor râului:

– Cât va mai fi până la împlinirea6 Sau: sfârșitul. acestor lucruri uimitoare?

7Bărbatul îmbrăcat în in, care era deasupra apelor râului, a ridicat mâna dreaptă și mâna stângă spre ceruri și l‑am auzit jurând pe Cel Veșnic Viu, astfel:

– Va mai fi o vreme, vremuri și o jumătate de vreme!7 Vezi nota de la 4:16; expresia ebraică este similară cu cea aramaică. Când se va sfârși zdrobirea puterii7 Sau: persecuția. poporului sfânt, atunci se vor împlini toate aceste lucruri.

8Eu am auzit, dar nu am înțeles, așa că am întrebat:

– Stăpâne, cum va fi sfârșitul acestor lucruri?

9El mi‑a răspuns:

– Du‑te, Daniel, căci cuvintele acestea sunt tăinuite și pecetluite până la vremea sfârșitului. 10Mulți se vor curăți, se vor albi și vor fi încercați, însă cei răi vor continua să fie răi; niciunul dintre cei răi nu va înțelege, însă cei înțelepți vor înțelege.

11De la vremea când jertfa continuă va fi îndepărtată și de la așezarea urâciunii pustiirii11 Vezi nota de la 9:27. vor fi o mie două sute nouăzeci de zile. 12Ferice de cel ce așteaptă și ajunge până la o mie trei sute treizeci și cinci de zile.

13Cât despre tine, du‑te, până când va veni sfârșitul. Te vei odihni și, în zilele de pe urmă, te vei scula pentru a‑ți primi partea de moștenire.“