2 Thessalonians 3 – KJV & NTLR

King James Version

2 Thessalonians 3:1-18

1Finally, brethren, pray for us, that the word of the Lord may have free course, and be glorified, even as it is with you: 2And that we may be delivered from unreasonable and wicked men: for all men have not faith. 3But the Lord is faithful, who shall stablish you, and keep you from evil. 4And we have confidence in the Lord touching you, that ye both do and will do the things which we command you. 5And the Lord direct your hearts into the love of God, and into the patient waiting for Christ.

6Now we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that ye withdraw yourselves from every brother that walketh disorderly, and not after the tradition which he received of us. 7For yourselves know how ye ought to follow us: for we behaved not ourselves disorderly among you; 8Neither did we eat any man’s bread for nought; but wrought with labour and travail night and day, that we might not be chargeable to any of you: 9Not because we have not power, but to make ourselves an ensample unto you to follow us. 10For even when we were with you, this we commanded you, that if any would not work, neither should he eat. 11For we hear that there are some which walk among you disorderly, working not at all, but are busybodies. 12Now them that are such we command and exhort by our Lord Jesus Christ, that with quietness they work, and eat their own bread. 13But ye, brethren, be not weary in well doing. 14And if any man obey not our word by this epistle, note that man, and have no company with him, that he may be ashamed. 15Yet count him not as an enemy, but admonish him as a brother. 16Now the Lord of peace himself give you peace always by all means. The Lord be with you all.

17The salutation of Paul with mine own hand, which is the token in every epistle: so I write. 18The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen.

Nouă Traducere În Limba Română

2 Tesaloniceni 3:1-18

Rugați‑vă pentru noi!

1În cele din urmă, fraților, rugați‑vă pentru noi, ca să se răspândească repede Cuvântul Domnului și să fie glorificat, așa cum este și între voi, 2și să fim scăpați de oamenii neascultători și răi, căci nu toți au credința. 3Însă Domnul este credincios; El vă va întări și vă va păzi de cel rău. 4Cu privire la voi, suntem încrezători în Domnul că faceți și veți continua să faceți lucrurile pe care le poruncim. 5Domnul să vă îndrepte inimile către dragostea lui Dumnezeu și răbdarea lui Cristos!

Împotriva leneviei

6Vă poruncim, fraților, în Numele Domnului nostru Isus Cristos, să vă îndepărtați de orice frate care umblă în neorânduială și nu după tradiția6 Din nou uzul termenului tradiție se face în conotație pozitivă, cu referire la comportamentul, practica și învățăturile sănătoase lăsate de apostoli. pe care ați6 Unele mss conțin: au primit‑o. primit‑o de la noi! 7Căci voi înșivă știți cum trebuie să urmați exemplul nostru, fiindcă n‑am trăit în neorânduială între voi, 8nici n‑am mâncat fără plată pâinea nimănui, ci cu osteneală și muncă grea am lucrat zi și noapte, ca să nu fim o povară pentru niciunul dintre voi. 9Și aceasta nu pentru că n‑am fi avut acest drept, ci ca să fim un exemplu pe care să‑l urmați. 10Căci, când eram cu voi, v‑am dat această poruncă: „Dacă cineva nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce!“

11Auzim însă că unii dintre voi umblă în neorânduială, nelucrând nimic, ci amestecându‑se în treburile altora. 12Unor astfel de oameni le poruncim și îi îndemnăm, în Domnul Isus Cristos, să‑și mănânce pâinea, lucrând în liniște. 13Însă voi, fraților, să nu obosiți făcând binele!

14Și dacă cineva nu ascultă cuvântul nostru din această scrisoare, însemnați‑vi‑l și să nu vă amestecați cu el, ca să‑i fie rușine! 15Să nu‑l priviți ca pe un dușman, ci mustrați‑l ca pe un frate.

Cuvinte de încheiere

16Însuși Domnul păcii să vă dea întotdeauna pacea în orice fel. Domnul să fie cu voi toți!

17Salutul este scris cu mâna mea: Pavel. Acesta este semnul în fiecare scrisoare de‑a mea; așa scriu eu.

18Harul Domnului Isus Cristos să fie cu voi toți! Amin.