King James Version

2 Samuel 6:1-23

1Again, David gathered together all the chosen men of Israel, thirty thousand. 2And David arose, and went with all the people that were with him from Baale of Judah, to bring up from thence the ark of God, whose name is called by the name of the LORD of hosts that dwelleth between the cherubims.6.2 Baale: or, Baalah, that is, Kirjath-jearim6.2 whose name…: or, at which the name, even the name of the LORD of hosts, was called upon 3And they set the ark of God upon a new cart, and brought it out of the house of Abinadab that was in Gibeah: and Uzzah and Ahio, the sons of Abinadab, drave the new cart.6.3 set: Heb. made to ride6.3 Gibeah: or, the hill 4And they brought it out of the house of Abinadab which was at Gibeah, accompanying the ark of God: and Ahio went before the ark.6.4 accompanying: Heb. with 5And David and all the house of Israel played before the LORD on all manner of instruments made of fir wood, even on harps, and on psalteries, and on timbrels, and on cornets, and on cymbals.

6¶ And when they came to Nachon’s threshingfloor, Uzzah put forth his hand to the ark of God, and took hold of it; for the oxen shook it.6.6 Nachon: also called Chidon6.6 shook it: or, stumbled 7And the anger of the LORD was kindled against Uzzah; and God smote him there for his error; and there he died by the ark of God.6.7 error: or, rashness 8And David was displeased, because the LORD had made a breach upon Uzzah: and he called the name of the place Perez-uzzah to this day.6.8 made: Heb. broken6.8 Perez-uzzah: that is, the breach of Uzzah 9And David was afraid of the LORD that day, and said, How shall the ark of the LORD come to me? 10So David would not remove the ark of the LORD unto him into the city of David: but David carried it aside into the house of Obed-edom the Gittite. 11And the ark of the LORD continued in the house of Obed-edom the Gittite three months: and the LORD blessed Obed-edom, and all his household.

12¶ And it was told king David, saying, The LORD hath blessed the house of Obed-edom, and all that pertaineth unto him, because of the ark of God. So David went and brought up the ark of God from the house of Obed-edom into the city of David with gladness. 13And it was so, that when they that bare the ark of the LORD had gone six paces, he sacrificed oxen and fatlings. 14And David danced before the LORD with all his might; and David was girded with a linen ephod. 15So David and all the house of Israel brought up the ark of the LORD with shouting, and with the sound of the trumpet. 16And as the ark of the LORD came into the city of David, Michal Saul’s daughter looked through a window, and saw king David leaping and dancing before the LORD; and she despised him in her heart.

17¶ And they brought in the ark of the LORD, and set it in his place, in the midst of the tabernacle that David had pitched for it: and David offered burnt offerings and peace offerings before the LORD.6.17 pitched: Heb. stretched 18And as soon as David had made an end of offering burnt offerings and peace offerings, he blessed the people in the name of the LORD of hosts. 19And he dealt among all the people, even among the whole multitude of Israel, as well to the women as men, to every one a cake of bread, and a good piece of flesh, and a flagon of wine. So all the people departed every one to his house.

20¶ Then David returned to bless his household. And Michal the daughter of Saul came out to meet David, and said, How glorious was the king of Israel to day, who uncovered himself to day in the eyes of the handmaids of his servants, as one of the vain fellows shamelessly uncovereth himself!6.20 shamelessly: or, openly 21And David said unto Michal, It was before the LORD, which chose me before thy father, and before all his house, to appoint me ruler over the people of the LORD, over Israel: therefore will I play before the LORD. 22And I will yet be more vile than thus, and will be base in mine own sight: and of the maidservants which thou hast spoken of, of them shall I be had in honour.6.22 of the…: or, of the handmaids of my servants 23Therefore Michal the daughter of Saul had no child unto the day of her death.

Ang Pulong Sa Dios

2 Samuel 6:1-23

Gidala sa Gezer ang sudlanan sa Kasabotan

(1 Cro. 13:1-14; 15:25–16:6, 43)

1Gitigom na usab ni David ang labing maayong mga sundalo sa Israel, nga 30,000 ang gidaghanon. 2Unya miadto sila sa Baala nga sakop sa Juda aron sa pagkuha sa Kahon sa Dios,6:2 Kahon sa Dios nga mao ang sudlanan sa Kasabotan. diin anaa ang presensya6:2 anaa ang presensya: sa literal, gitawag ang ngalan. sa Ginoo nga Makagagahom. Nagapuyo ang Ginoo taliwala sa mga kerubin diha sa ibabaw sa Kahon. 3-4Ang Kahon sa Dios didto sa balay ni Abinadab sa bungtod. Gikuha kini ni David ug sa iyang mga tawo, ug gikarga sa usa ka bag-ong karomata. Si Uza ug Ahio nga mga anak ni Abinadab mao ang nagagiya sa karomata. Si Ahio ang nagauna sa karomata. 5Nagaselebrar si David ug ang tanan nga katawhan sa Israel sa presensya sa Ginoo sa tibuok nila nga kusog. Nagaawit sila ug nagtukar sa mga harpa, lira, tamborin, kastanitas, ug simbal.

6Sa pag-abot nila sa giokanan ni Nacon, gikab-ot ug gigunitan ni Uza ang Kahon sa Dios, tungod kay napandol ang mga baka. 7Nasuko pag-ayo ang Ginoo kang Uza tungod sa iyang gihimo. Busa gisilotan siya sa Dios ug namatay siya tapad sa Kahon. 8Nasuko si David tungod kay gisilotan sa Ginoo si Uza. Mao kana nga hangtod karon gitawag kadtong dapita ug Perez Uza.6:8 Perez Uza: Ang buot ipasabot, kalit nga kasuko kang Uza. 9Nahadlok si David sa Ginoo niadtong adlawa, ug miingon siya, “Unsaon na lang pagdala sa akong lungsod ang Kahon sa Ginoo?” 10Busa nakahukom siya nga dili na lang niya dad-on ang Kahon sa Ginoo ngadto sa iyang lungsod.6:10 iyang lungsod: sa Hebreo, Lungsod ni David. Mao usab sa bersikulo 12 ug 16. Gibilin hinuon niya kini sa balay ni Obed Edom nga taga-Gat. 11Didto kini sa balay ni Obed Edom sulod sa tulo ka bulan, ug gipanalanginan sa Ginoo si Obed Edom ug ang iyang tibuok panimalay.

12Unya gisuginlan si Haring David nga gipanalanginan sa Ginoo ang panimalay ni Obed Edom ug ang tanan nga gipanag-iya niini tungod sa Kahon sa Dios. Busa miadto si David sa balay ni Obed Edom ug gikuha ang Kahon sa Dios aron dad-on sa iyang lungsod uban sa kalipay. 13Sa dihang nakalakaw na ug unom ka lakang ang mga nagadala sa Kahon sa Ginoo, gipahunong sila ni David ug naghalad siya ug usa ka torong baka ug usa ka pinatambok nga toriyong baka. 14Labihan ang sayaw ni David sa presensya sa Ginoo, nga nagsul-ob lang ug efod nga linen. 15Samtang ginadala niya ug sa mga Israelinhon ang Kahon sa Ginoo, nagahugyaw sila ug nagapatingog sa mga budyong.

16Sa dihang pasulod na ang Kahon sa Ginoo didto sa Lungsod ni David, midungaw si Mical nga anak ni Saul sa bintana. Ug sa dihang nakita niya si Haring David nga naglukso-lukso ug nagsayaw-sayaw sa presensya sa Ginoo, gitamay niya kini. 17Gibutang nila ang Kahon sa Ginoo sulod sa tolda nga gipatindog ni David alang niini. Unya naghalad si David sa Ginoo ug mga halad nga sinunog ug mga halad alang sa maayong relasyon. 18Pagkahuman niyag halad, gibendisyonan niya ang mga tawo sa ngalan sa Ginoo nga Makagagahom. 19Unya gihatagan niya ang matag Israelinhon didto, lalaki ug babaye, ug pan, karne, ug mga pasas. Unya namauli ang mga tawo sa ilang balay.

20Sa dihang mipauli si David sa pagbendisyon sa iyang panimalay, gitagbo siya ni Mical nga anak ni Saul ug gisukmatan, “Pagkahalangdon sa hari sa Israel karong adlawa! Mora siyag buang nga walay kaulaw nga nagsayaw-sayaw nga halos hubo atubangan sa mga babayeng sulugoon sa iyang mga opisyal. Bastos lang nga tawo ang nagahimo niana.” 21Miingon si David kang Mical, “Gihimo ko kadto sa presensya sa Ginoo nga nagpili kanako labaw sa imong amahan o ni bisan kinsa sa iyang panimalay. Gipili niya ako nga modumala sa iyang katawhan nga mga Israelinhon. Busa magapadayon ako sa paglipay sa presensya sa Ginoo, 22ug himuon ko pang mas makauulaw ang akong kaugalingon kay niini. Makauulaw ako sa imong panan-aw,6:22 sa imong panan-aw: Mao kini sa Septuagint; apan sa Hebreo, sa akong panan-aw. apan pasidunggan ako sa mga babayeng sulugoon nga imong giingon.”

23Wala gayod makabaton ug anak si Mical hangtod nga namatay siya.