King James Version

2 Samuel 3:1-39

1Now there was long war between the house of Saul and the house of David: but David waxed stronger and stronger, and the house of Saul waxed weaker and weaker.

2¶ And unto David were sons born in Hebron: and his firstborn was Amnon, of Ahinoam the Jezreelitess; 3And his second, Chileab, of Abigail the wife of Nabal the Carmelite; and the third, Absalom the son of Maacah the daughter of Talmai king of Geshur;3.3 Chileab: or, Daniel 4And the fourth, Adonijah the son of Haggith; and the fifth, Shephatiah the son of Abital; 5And the sixth, Ithream, by Eglah David’s wife. These were born to David in Hebron.

6¶ And it came to pass, while there was war between the house of Saul and the house of David, that Abner made himself strong for the house of Saul.

7And Saul had a concubine, whose name was Rizpah, the daughter of Aiah: and Ish-bosheth said to Abner, Wherefore hast thou gone in unto my father’s concubine? 8Then was Abner very wroth for the words of Ish-bosheth, and said, Am I a dog’s head, which against Judah do shew kindness this day unto the house of Saul thy father, to his brethren, and to his friends, and have not delivered thee into the hand of David, that thou chargest me to day with a fault concerning this woman? 9So do God to Abner, and more also, except, as the LORD hath sworn to David, even so I do to him; 10To translate the kingdom from the house of Saul, and to set up the throne of David over Israel and over Judah, from Dan even to Beer-sheba. 11And he could not answer Abner a word again, because he feared him.

12¶ And Abner sent messengers to David on his behalf, saying, Whose is the land? saying also, Make thy league with me, and, behold, my hand shall be with thee, to bring about all Israel unto thee.

13¶ And he said, Well; I will make a league with thee: but one thing I require of thee, that is, Thou shalt not see my face, except thou first bring Michal Saul’s daughter, when thou comest to see my face.3.13 that is: Heb. saying 14And David sent messengers to Ish-bosheth Saul’s son, saying, Deliver me my wife Michal, which I espoused to me for an hundred foreskins of the Philistines. 15And Ish-bosheth sent, and took her from her husband, even from Phaltiel the son of Laish.3.15 Phaltiel: also called, Phalti 16And her husband went with her along weeping behind her to Bahurim. Then said Abner unto him, Go, return. And he returned.3.16 along…: Heb. going and weeping

17¶ And Abner had communication with the elders of Israel, saying, Ye sought for David in times past to be king over you:3.17 in times…: Heb. both yesterday and the third day 18Now then do it: for the LORD hath spoken of David, saying, By the hand of my servant David I will save my people Israel out of the hand of the Philistines, and out of the hand of all their enemies. 19And Abner also spake in the ears of Benjamin: and Abner went also to speak in the ears of David in Hebron all that seemed good to Israel, and that seemed good to the whole house of Benjamin. 20So Abner came to David to Hebron, and twenty men with him. And David made Abner and the men that were with him a feast. 21And Abner said unto David, I will arise and go, and will gather all Israel unto my lord the king, that they may make a league with thee, and that thou mayest reign over all that thine heart desireth. And David sent Abner away; and he went in peace.

22¶ And, behold, the servants of David and Joab came from pursuing a troop, and brought in a great spoil with them: but Abner was not with David in Hebron; for he had sent him away, and he was gone in peace. 23When Joab and all the host that was with him were come, they told Joab, saying, Abner the son of Ner came to the king, and he hath sent him away, and he is gone in peace. 24Then Joab came to the king, and said, What hast thou done? behold, Abner came unto thee; why is it that thou hast sent him away, and he is quite gone? 25Thou knowest Abner the son of Ner, that he came to deceive thee, and to know thy going out and thy coming in, and to know all that thou doest. 26And when Joab was come out from David, he sent messengers after Abner, which brought him again from the well of Sirah: but David knew it not. 27And when Abner was returned to Hebron, Joab took him aside in the gate to speak with him quietly, and smote him there under the fifth rib, that he died, for the blood of Asahel his brother.3.27 quietly: or, peaceably

28¶ And afterward when David heard it, he said, I and my kingdom are guiltless before the LORD for ever from the blood of Abner the son of Ner:3.28 blood: Heb. bloods 29Let it rest on the head of Joab, and on all his father’s house; and let there not fail from the house of Joab one that hath an issue, or that is a leper, or that leaneth on a staff, or that falleth on the sword, or that lacketh bread.3.29 fail: Heb. be cut off 30So Joab and Abishai his brother slew Abner, because he had slain their brother Asahel at Gibeon in the battle.

31¶ And David said to Joab, and to all the people that were with him, Rend your clothes, and gird you with sackcloth, and mourn before Abner. And king David himself followed the bier.3.31 bier: Heb. bed 32And they buried Abner in Hebron: and the king lifted up his voice, and wept at the grave of Abner; and all the people wept. 33And the king lamented over Abner, and said, Died Abner as a fool dieth? 34Thy hands were not bound, nor thy feet put into fetters: as a man falleth before wicked men, so fellest thou. And all the people wept again over him.3.34 wicked…: Heb. children of iniquity 35And when all the people came to cause David to eat meat while it was yet day, David sware, saying, So do God to me, and more also, if I taste bread, or ought else, till the sun be down. 36And all the people took notice of it, and it pleased them: as whatsoever the king did pleased all the people.3.36 pleased them: Heb. was good in their eyes 37For all the people and all Israel understood that day that it was not of the king to slay Abner the son of Ner. 38And the king said unto his servants, Know ye not that there is a prince and a great man fallen this day in Israel? 39And I am this day weak, though anointed king; and these men the sons of Zeruiah be too hard for me: the LORD shall reward the doer of evil according to his wickedness.3.39 weak: Heb. tender

Ang Pulong Sa Dios

2 Samuel 3:1-39

1Mao kadto ang sinugdanan sa dugay nga panag-away tali sa mga nagadapig kang Saul ug sa mga nagadapig kang David. Padayon nga milig-on ang grupo ni David apan ang kang Saul nagaanam ug kahuyang.

2Mao kini ang mga anak nga lalaki ni David nga nangatawo sa Hebron: Ang kamagulangan mao si Amnon nga anak niya kang Ahinoam nga taga-Jezreel. 3Ang ikaduha mao si Kileab nga anak niya kang Abigail nga asawa kanhi ni Nabal nga taga-Carmel. Ang ikatulo mao si Absalom nga anak niya kang Maaca nga anak ni Talmai nga hari sa Geshur. 4Ang ikaupat mao si Adonia nga anak niya kang Hagit. Ang ikalima mao si Shefatia nga anak niya kang Abital. 5Ug ang ikaunom mao si Itream nga anak niya kang Egla. Sila ang mga anak ni David nga nangatawo sa Hebron.

Nagpasakop si Abner kang David

6Samtang nagpadayon ang panag-away tali sa mga nagadapig kang David ug sa mga nagadapig kang Saul, si Abner nahimong gamhanan nga pangulo sa mga nagadapig ni Saul. 7Usa niana ka adlaw, miingon si Ishboshet nga anak ni Saul ngadto kang Abner, “Nganong nakigdulog ka sa usa sa mga asawa sa akong amahan nga si Saul?” Ang babaye nga gipasabot ni Ishboshet mao si Rizpa nga anak ni Aya. 8Nasuko pag-ayo si Abner sa gisulti ni Ishboshet, ug mitubag siya, “Nagahunahuna ka ba nga giluiban ko ang imong amahan ug midapig ako sa Juda?3:8 Nagahunahuna… sa Juda: sa literal, Ulo ba ako sa iro nga iya sa Juda? Hangtod karon naa ako nagadapig sa imong amahan ug sa iyang pamilya ug mga higala, ug wala ko ikaw itugyan kang David. Apan karon gipasanginlan mo ako nga nakasala kabahin nianang babayhana! 9Kon mao kana, maayo pa nga tabangan ko na lang si David nga matuman ang gisaad sa Ginoo kaniya, ug hinaut nga silotan ako pag-ayo sa Dios kon dili ko kini tumanon. 10Misaad ang Ginoo nga dili na niya paharion ang mga kaliwat ni Saul ug si David na ang iyang paharion sa Israel ug sa Juda, gikan sa Dan hangtod sa Beersheba.3:10 gikan sa Dan hangtod sa Beersheba: Ang buot ipasabot, sa tibuok nasod sa Israel.11Wala na motingog pa si Ishboshet kay nahadlok siya kang Abner.

12Unya nagpadala si Abner ug mga mensahero kang David sa pag-ingon, “Ikaw ang angay nga maghari sa tibuok yuta sa Israel. Maghimo kita ug kasabotan ug tabangan ko ikaw nga masakop nimo ang tibuok nasod sa Israel.” 13Mitubag si David, “Sige, maghimo akog kasabotan uban kanimo sa usa ka kondisyon: Sa imong pagpakigkita kanako, dad-on mo ang akong asawa nga si Mical nga anak ni Saul.”

14Unya nagpadala si David ug mga mensahero kang Ishboshet aron sa pag-ingon, “Ibalik kanako ang akong asawa nga si Mical, kay naasawa ko siya baylo sa 100 ka panit sa tumoy sa kinatawo sa mga Filistihanon nga akong gipamatay.” 15Busa nagsugo si Ishboshet nga kuhaon si Mical gikan sa iyang bana nga si Paltiel nga anak ni Laish. 16Naghilak nga misunod si Paltiel kang Mical hangtod sa Bahurim. Gisultihan ni Abner si Paltiel nga mopauli. Busa mipauli kini.

17Nakigsulti si Abner sa mga tigdumala sa Israel. Miingon siya, “Dugay na ninyong gusto nga mahimong hari si David. 18Mao na kini ang inyong higayon, kay nagsaad ang Ginoo nga pinaagi sa iyang alagad nga si David luwason niya ang iyang katawhan nga mga Israelinhon gikan sa mga Filistihanon ug sa tanan nilang mga kaaway.” 19Nakigsulti usab si Abner sa tribo ni Benjamin. Unya miadto siya sa Hebron aron sa pagsugilon kang David nga uyon ang katawhan sa Israel ug Benjamin nga mahimo siyang ilang hari.

20Pag-abot ni Abner sa Hebron kauban sa iyang 20 ka mga tawo, nagpakombira si David alang kanila. 21Miingon si Abner kang David, “Mahal nga Hari, tugoti ako nga molakaw karon aron sa pag-aghat sa tanang katawhan sa Israel nga suportahan ka ingon nga hari. Pahimuon ko sila ug kasabotan uban kanimo nga dawaton ka nila nga ilang hari. Unya maghari ka sa bisan asa mo gusto.” Busa gipalakaw ni David si Abner ug mibiya kini nga malinawon.

Gipatay ni Joab si Abner

22Miabot si Joab ug ang ubang mga tawo ni David didto sa Hebron gikan sa pagpanulong, ug daghan kaayo ang ilang dala nga mga inilog gikan sa mga kaaway. Apan wala na didto si Abner niadtong tungora kay gipalakaw na siya ni David ug mibiya kini nga malinawon. 23Sa dihang nabalitaan ni Joab nga miadto si Abner sa hari ug gipalakaw kini nga malinawon, 24miadto si Joab sa hari ug miingon, “Unsa kining imong gihimo? Mianhi na gayod dinhi kanimo si Abner, nganong gipalakaw mo pa? Karon wala na siya! 25Nakaila ka man ni Abner nga anak ni Ner. Mianhi siya dinhi sa paglingla kanimo, ug sa pagpaniid sa tanan mong ginahimo?” 26Mibiya dayon si Joab kang David ug nagsugo ug mga tawo sa paggukod kang Abner. Naabtan nila si Abner didto sa atabay sa Sira ug gidala pagbalik sa Hebron. Apan wala masayod si David mahitungod niini. 27Sa dihang didto na si Abner sa Hebron, gidala siya ni Joab didto sa may pultahan sa lungsod aron kunohay magsultihanay nga sila lang duha. Ug didto gidunggab ni Joab si Abner sa tiyan, ug namatay kini. Gihimo kini ni Joab agig balos sa pagpatay ni Abner sa iyang igsoon nga si Asahel.

28Sa dihang nabalitaan kini ni David, miingon siya, “Nasayod ang Ginoo nga ako ug ang akong mga tawo inosente gayod sa pagkamatay ni Abner nga anak ni Ner. 29Si Joab ug ang iyang pamilya mao ang may tulubagon. Hinaut nga sa iyang mga kaliwat kanunay adunay takboyan ug sakit nga manggawas sa kinatawo, ngilngig nga sakit sa panit,3:29 ngilngig nga sakit sa panit: Tan-awa Ang Lista sa mga Pulong sa luyo. mainutil, mamatay sa away, ug makabsag pagkaon.” 30(Gipatay ni Abner ang ilang igsoon nga si Asahel sa away didto sa Gibeon, mao nga gipatay usab ni Joab ug sa iyang igsoon nga si Abishai si Abner.)

31Unya miingon si David kang Joab ug sa tanang kauban niini, “Gisia ninyo ang inyong mga bisti, ug pagbisti kamog sako. Pagbangotan kamo ug uban kamo sa paglubong nga mag-una sa patayng lawas ni Abner.” Miuban usab si Haring David nga nagsunod sa patayng lawas. 32Gilubong si Abner didto sa Hebron, ug mihilak ug kusog si Haring David didto sa lubnganan. Mihilak usab ang tanang mga tawo nga nanguban. 33Miawit si Haring David niining kanta sa pagbangotan:

“Nganong namatay si Abner nga daw sa usa ka tawong daotan?

34Wala gaposa ang iyang mga kamot ug wala makadenahi ang iyang mga tiil; gipatay siya sa mga tawong daotan.”

Mihilak na usab ang tanang mga tawo alang kang Abner. 35Niadtong adlawa wala mokaon si David, busa gialam-alaman siya sa mga tawo nga mokaon. Apan nanumpa si David nga nagaingon, “Hinaut nga silotan ako sa Dios sa labihan gayod kon mokaon ako sa dili pa mosalop ang adlaw.” 36Gikalipay sa mga tawo ang giingon ni David, ug dili kay kana lang, apil usab ang tanang gihimo ni David. 37Busa nahibaloan sa tanang katawhan sa Israel nga si Haring David walay kalabotan sa pagkamatay ni Abner.

38Unya miingon si David sa iyang mga tawo, “Wala ba kamo makaamgo nga namatay ang usa ka gamhanan nga pangulo sa Israel karong adlawa? 39Ug karon, bisan ug ako ang pinili nga hari, wala akoy katakos sa pagsanta kang Joab ug kang Abishai, nga mga anak ni Zeruya. Malisod alang kanako ang pagsanta kanila. Hinaut nga balosan sa Ginoo kining daotang mga tawo sa daotan nga ilang ginahimo.”