King James Version

2 Samuel 23:1-39

1Now these be the last words of David. David the son of Jesse said, and the man who was raised up on high, the anointed of the God of Jacob, and the sweet psalmist of Israel, said, 2The Spirit of the LORD spake by me, and his word was in my tongue. 3The God of Israel said, the Rock of Israel spake to me, He that ruleth over men must be just, ruling in the fear of God.23.3 He…: or, Be thou ruler, etc 4And he shall be as the light of the morning, when the sun riseth, even a morning without clouds; as the tender grass springing out of the earth by clear shining after rain. 5Although my house be not so with God; yet he hath made with me an everlasting covenant, ordered in all things, and sure: for this is all my salvation, and all my desire, although he make it not to grow.

6¶ But the sons of Belial shall be all of them as thorns thrust away, because they cannot be taken with hands: 7But the man that shall touch them must be fenced with iron and the staff of a spear; and they shall be utterly burned with fire in the same place.23.7 fenced: Heb. filled

8¶ These be the names of the mighty men whom David had: The Tachmonite that sat in the seat, chief among the captains; the same was Adino the Eznite: he lift up his spear against eight hundred, whom he slew at one time.23.8 The Tachmonite…: or, Joshebbassebet the Tachmonite, head of the three23.8 whom he…: Heb. slain23.8 1ch 11:11 he lift…: from whom he…: Heb. slain 9And after him was Eleazar the son of Dodo the Ahohite, one of the three mighty men with David, when they defied the Philistines that were there gathered together to battle, and the men of Israel were gone away: 10He arose, and smote the Philistines until his hand was weary, and his hand clave unto the sword: and the LORD wrought a great victory that day; and the people returned after him only to spoil. 11And after him was Shammah the son of Agee the Hararite. And the Philistines were gathered together into a troop, where was a piece of ground full of lentiles: and the people fled from the Philistines.23.11 into…: or, for foraging 12But he stood in the midst of the ground, and defended it, and slew the Philistines: and the LORD wrought a great victory. 13And three of the thirty chief went down, and came to David in the harvest time unto the cave of Adullam: and the troop of the Philistines pitched in the valley of Rephaim.23.13 three…: or, the three captains over the thirty 14And David was then in an hold, and the garrison of the Philistines was then in Beth-lehem. 15And David longed, and said, Oh that one would give me drink of the water of the well of Beth-lehem, which is by the gate! 16And the three mighty men brake through the host of the Philistines, and drew water out of the well of Beth-lehem, that was by the gate, and took it, and brought it to David: nevertheless he would not drink thereof, but poured it out unto the LORD. 17And he said, Be it far from me, O LORD, that I should do this: is not this the blood of the men that went in jeopardy of their lives? therefore he would not drink it. These things did these three mighty men. 18And Abishai, the brother of Joab, the son of Zeruiah, was chief among three. And he lifted up his spear against three hundred, and slew them, and had the name among three.23.18 and slew them: Heb. slain 19Was he not most honourable of three? therefore he was their captain: howbeit he attained not unto the first three. 20And Benaiah the son of Jehoiada, the son of a valiant man, of Kabzeel, who had done many acts, he slew two lionlike men of Moab: he went down also and slew a lion in the midst of a pit in time of snow:23.20 who…: Heb. great of acts23.20 lionlike…: Heb. lion of God 21And he slew an Egyptian, a goodly man: and the Egyptian had a spear in his hand; but he went down to him with a staff, and plucked the spear out of the Egyptian’s hand, and slew him with his own spear.23.21 a goodly…: Heb. a man of countenance, or, sight: also called, a man of great stature 22These things did Benaiah the son of Jehoiada, and had the name among three mighty men. 23He was more honourable than the thirty, but he attained not to the first three. And David set him over his guard.23.23 more…: or, honourable among the thirty23.23 guard: or, council: Heb. at his command 24Asahel the brother of Joab was one of the thirty; Elhanan the son of Dodo of Beth-lehem, 25Shammah the Harodite, Elika the Harodite, 26Helez the Paltite, Ira the son of Ikkesh the Tekoite, 27Abiezer the Anethothite, Mebunnai the Hushathite, 28Zalmon the Ahohite, Maharai the Netophathite, 29Heleb the son of Baanah, a Netophathite, Ittai the son of Ribai out of Gibeah of the children of Benjamin, 30Benaiah the Pirathonite, Hiddai of the brooks of Gaash,23.30 brooks: or, valleys 31Abi-albon the Arbathite, Azmaveth the Barhumite, 32Eliahba the Shaalbonite, of the sons of Jashen, Jonathan, 33Shammah the Hararite, Ahiam the son of Sharar the Hararite, 34Eliphelet the son of Ahasbai, the son of the Maachathite, Eliam the son of Ahithophel the Gilonite, 35Hezrai the Carmelite, Paarai the Arbite, 36Igal the son of Nathan of Zobah, Bani the Gadite, 37Zelek the Ammonite, Naharai the Beerothite, armourbearer to Joab the son of Zeruiah, 38Ira an Ithrite, Gareb an Ithrite, 39Uriah the Hittite: thirty and seven in all.

Nouă Traducere În Limba Română

2 Samuel 23:1-39

Ultimele cuvinte ale lui David

1Acestea sunt cele din urmă cuvinte ale lui David:

„Rostirea lui David, fiul lui Ișai,

rostirea omului înălțat de Dumnezeu,

unsul Dumnezeului lui Iacov

și cântărețul plăcut al lui Israel:

2Duhul Domnului vorbește prin mine

și Cuvântul Lui este pe limba mea.

3Dumnezeul lui Israel a vorbit,

Stânca lui Israel mi‑a zis:

«Cel ce stăpânește drept între oameni,

cel ce stăpânește în teamă de Dumnezeu,

4este ca lumina dimineții,

atunci când răsare soarele într‑o dimineață senină;

el seamănă cu razele soarelui după ploaie,

care fac să crească iarba din pământ.»

5Nu este așa Casa mea față de Dumnezeu?

Căci El a încheiat cu mine un legământ veșnic,

bine întocmit în toate privințele și bine păzit.

Nu va face El să răsară din acesta

tot ce este spre mântuirea și bucuria mea?

6Însă ticăloșii sunt toți ca niște spini buni de aruncat,

pe care nu poți să‑i iei cu mâna.

7Oricine îi atinge folosește o unealtă de fier

sau mânerul unei sulițe

și‑i arde pe loc.“

Vitejii lui David

(1 Cron. 11:10-41)

8Acestea sunt numele vitejilor lui David:

Ioșeb-Bașebet8 TM. Textul din 1 Cron. 11:11 conține Iașobeam, probabil o altă variantă a lui Ioșeb-Bașebet., un tahchemonit8 Cel mai probabil o variantă a termenului hacmonit (vezi 1 Cron. 11:11)., era căpetenia conducătorilor.8 Sau: căpetenia celor treizeci. El și‑a învârtit sulița peste opt sute de oameni, pe care i‑a străpuns într‑o singură împrejurare.

9După el era Elazar, fiul lui Dodo, urmașul lui Ahohi. El a fost unul dintre cei trei viteji care, împreună cu David, i‑au înfruntat pe filistenii adunați acolo9 Vezi 1 Cron. 11:13. pentru război, atunci când bărbații lui Israel băteau în retragere. 10El s‑a ridicat și a ucis la filisteni până când i‑a obosit mâna și i‑a rămas înțepenită pe sabie. Domnul a dat o mare victorie în ziua aceea. Poporul s‑a întors la Elazar numai ca să ia prada.

11După el era Șama, fiul hararitului Aghe. Filistenii se strânseseră la Lehi. Acolo se afla o bucată de pământ plină cu linte, și poporul fugea dinaintea filistenilor. 12Însă Șama a stat în mijlocul ogorului, l‑a apărat și i‑a ucis pe filisteni. Și Domnul a dat o mare victorie.

13Trei dintre cele treizeci de căpetenii au coborât și au venit la David, pe vremea secerișului, la peștera Adulam, în timp ce o trupă de filisteni își așezase tabăra în valea Refaim. 14David se afla atunci în fortăreață14 Vezi nota de la 5:17., iar garnizoana filistenilor se afla în Betleem. 15Lui David i s‑a făcut sete și a întrebat: „Cine îmi va aduce apă din puțul de lângă poarta Betleemului?“ 16Cei trei viteji au răzbit prin tabăra filistenilor, au scos apă din puțul de lângă poarta Betleemului și au adus‑o cu bine la David. Însă David n‑a vrut s‑o bea, ci a vărsat‑o înaintea Domnului, 17zicând: „Departe de mine, Doamne, să fac lucrul acesta! Să beau eu sângele bărbaților care și‑au pus viața în pericol?“ Și n‑a vrut s‑o bea. Astfel de isprăvi făceau cei trei viteji.

18Abișai, fratele lui Ioab, fiul Țeruiei, era căpetenia celor trei. El și‑a învârtit sulița peste trei sute de oameni, străpungându‑i. Și astfel el și‑a făcut un nume alături de cei trei. 19Era respectat de către19 Sau: Era mai respectat decât. cei trei.19 Sau: treizeci. El le‑a fost căpetenie, însă n‑a ajuns mai presus decât cei trei.

20Benaia, fiul lui Iehoiada, era un viteaz din Kabțeel care a făcut mari isprăvi. El i‑a ucis pe cei doi fii ai lui Ariel din Moab20 Lit.: a ucis pe doi ai lui Ariel al Moabului. LXX: i‑a ucis pe cei doi fii ai lui Ariel al Moabului.. El s‑a coborât și a omorât un leu în mijlocul unui puț20 Vezi nota de la 3:26., într‑o zi cu zăpadă.20 Sau: ninsoare. 21El a ucis un egiptean impresionant. Egipteanul avea în mână o suliță. Benaia a coborât împotriva lui cu un toiag, a smuls sulița din mâna egipteanului și l‑a ucis cu propria lui suliță. 22Astfel de isprăvi făcea Benaia, fiul lui Iehoiada, făcându‑și un nume alături de cei trei viteji. 23Era respectat mai mult între23 Sau: decât. cei treizeci, dar n‑a ajuns între cei trei. David l‑a pus în garda sa personală.

24Dintre cei treizeci făceau parte:

Asael, fratele lui Ioab;

Elhanan, fiul lui Dodo din Betleem;

25haroditul Șama;

haroditul Elika;

26paltitul Heleț;

Ira, fiul tekoanitului Icheș;

27Abiezer din Anatot;

hușatitul Mebunai;

28ahohitul Țalmon;

netofatitul Maharai;

29Heled, fiul netofatitului Baana;

Itai, fiul lui Ribai, din Ghiva fiilor lui Beniamin;

30piratonitul Benaia;

Hidai din uedurile30 Uedul este o vale sau albie de râu secată, situată într‑un ținut arid, care acumulează apele de pe versanți în timpul sezonului ploios, creând un pârâu temporar. Gaaș;

31arbatitul Abi‑Albon;

barhumitul Azmavet;

32șaalbonitul Eliahba;

fiii lui Iașen;

Ionatan, 33fiul hararitului Șama;

Ahiam, fiul hararitului Șarar;

34Elifelet, fiul maacatitului Ahasbai;

Eliam, fiul ghilonitului Ahitofel;

35carmelitul Hețrai;

arbitul Paarai;

36Igal, fiul lui Natan din Țoba;

gaditul Bani;

37amonitul Țelek;

beerotitul Naharai, cel ce‑i ducea armele lui Ioab, fiul Țeruiei;

38itritul Ira,

itritul Gareb

39și hititul Urie.

Erau cu toții în număr de treizeci și șapte.