King James Version

1 Kings 7:1-51

1But Solomon was building his own house thirteen years, and he finished all his house.

2¶ He built also the house of the forest of Lebanon; the length thereof was an hundred cubits, and the breadth thereof fifty cubits, and the height thereof thirty cubits, upon four rows of cedar pillars, with cedar beams upon the pillars. 3And it was covered with cedar above upon the beams, that lay on forty five pillars, fifteen in a row.7.3 beams: Heb. ribs 4And there were windows in three rows, and light was against light in three ranks.7.4 light was…: Heb. sight against sight 5And all the doors and posts were square, with the windows: and light was against light in three ranks.7.5 doors…: or, spaces and pillars were square in prospect

6¶ And he made a porch of pillars; the length thereof was fifty cubits, and the breadth thereof thirty cubits: and the porch was before them: and the other pillars and the thick beam were before them.7.6 before them: or, according to them

7¶ Then he made a porch for the throne where he might judge, even the porch of judgment: and it was covered with cedar from one side of the floor to the other.7.7 from…: Heb. from floor to floor

8¶ And his house where he dwelt had another court within the porch, which was of the like work. Solomon made also an house for Pharaoh’s daughter, whom he had taken to wife, like unto this porch. 9All these were of costly stones, according to the measures of hewed stones, sawed with saws, within and without, even from the foundation unto the coping, and so on the outside toward the great court. 10And the foundation was of costly stones, even great stones, stones of ten cubits, and stones of eight cubits. 11And above were costly stones, after the measures of hewed stones, and cedars. 12And the great court round about was with three rows of hewed stones, and a row of cedar beams, both for the inner court of the house of the LORD, and for the porch of the house.

13¶ And king Solomon sent and fetched Hiram out of Tyre.7.13 Hiram: also called, Huram 14He was a widow’s son of the tribe of Naphtali, and his father was a man of Tyre, a worker in brass: and he was filled with wisdom, and understanding, and cunning to work all works in brass. And he came to king Solomon, and wrought all his work.7.14 a widow’s…: Heb. the son of a widow woman 15For he cast two pillars of brass, of eighteen cubits high apiece: and a line of twelve cubits did compass either of them about.7.15 cast: Heb. fashioned 16And he made two chapiters of molten brass, to set upon the tops of the pillars: the height of the one chapiter was five cubits, and the height of the other chapiter was five cubits: 17And nets of checker work, and wreaths of chain work, for the chapiters which were upon the top of the pillars; seven for the one chapiter, and seven for the other chapiter. 18And he made the pillars, and two rows round about upon the one network, to cover the chapiters that were upon the top, with pomegranates: and so did he for the other chapiter. 19And the chapiters that were upon the top of the pillars were of lily work in the porch, four cubits. 20And the chapiters upon the two pillars had pomegranates also above, over against the belly which was by the network: and the pomegranates were two hundred in rows round about upon the other chapiter. 21And he set up the pillars in the porch of the temple: and he set up the right pillar, and called the name thereof Jachin: and he set up the left pillar, and called the name thereof Boaz.7.21 Jachin: that is, He shall establish7.21 Boaz: that is, In it is strength 22And upon the top of the pillars was lily work: so was the work of the pillars finished.

23¶ And he made a molten sea, ten cubits from the one brim to the other: it was round all about, and his height was five cubits: and a line of thirty cubits did compass it round about.7.23 from…: Heb. from his brim to his brim 24And under the brim of it round about there were knops compassing it, ten in a cubit, compassing the sea round about: the knops were cast in two rows, when it was cast. 25It stood upon twelve oxen, three looking toward the north, and three looking toward the west, and three looking toward the south, and three looking toward the east: and the sea was set above upon them, and all their hinder parts were inward. 26And it was an hand breadth thick, and the brim thereof was wrought like the brim of a cup, with flowers of lilies: it contained two thousand baths.

27¶ And he made ten bases of brass; four cubits was the length of one base, and four cubits the breadth thereof, and three cubits the height of it. 28And the work of the bases was on this manner: they had borders, and the borders were between the ledges: 29And on the borders that were between the ledges were lions, oxen, and cherubims: and upon the ledges there was a base above: and beneath the lions and oxen were certain additions made of thin work. 30And every base had four brasen wheels, and plates of brass: and the four corners thereof had undersetters: under the laver were undersetters molten, at the side of every addition. 31And the mouth of it within the chapiter and above was a cubit: but the mouth thereof was round after the work of the base, a cubit and an half: and also upon the mouth of it were gravings with their borders, foursquare, not round. 32And under the borders were four wheels; and the axletrees of the wheels were joined to the base: and the height of a wheel was a cubit and half a cubit.7.32 joined…: Heb. in the base 33And the work of the wheels was like the work of a chariot wheel: their axletrees, and their naves, and their felloes, and their spokes, were all molten. 34And there were four undersetters to the four corners of one base: and the undersetters were of the very base itself. 35And in the top of the base was there a round compass of half a cubit high: and on the top of the base the ledges thereof and the borders thereof were of the same. 36For on the plates of the ledges thereof, and on the borders thereof, he graved cherubims, lions, and palm trees, according to the proportion of every one, and additions round about.7.36 proportion: Heb. nakedness 37After this manner he made the ten bases: all of them had one casting, one measure, and one size.

38¶ Then made he ten lavers of brass: one laver contained forty baths: and every laver was four cubits: and upon every one of the ten bases one laver. 39And he put five bases on the right side of the house, and five on the left side of the house: and he set the sea on the right side of the house eastward over against the south.7.39 side: Heb. shoulder

40¶ And Hiram made the lavers, and the shovels, and the basons. So Hiram made an end of doing all the work that he made king Solomon for the house of the LORD:7.40 And Hiram: Heb. And Hirom 41The two pillars, and the two bowls of the chapiters that were on the top of the two pillars; and the two networks, to cover the two bowls of the chapiters which were upon the top of the pillars; 42And four hundred pomegranates for the two networks, even two rows of pomegranates for one network, to cover the two bowls of the chapiters that were upon the pillars;7.42 upon…: Heb. upon the face of the pillars 43And the ten bases, and ten lavers on the bases; 44And one sea, and twelve oxen under the sea; 45And the pots, and the shovels, and the basons: and all these vessels, which Hiram made to king Solomon for the house of the LORD, were of bright brass.7.45 bright: Heb. made bright or, scoured 46In the plain of Jordan did the king cast them, in the clay ground between Succoth and Zarthan.7.46 in…: Heb. in the thickness of the ground 47And Solomon left all the vessels unweighed, because they were exceeding many: neither was the weight of the brass found out.7.47 because…: Heb. for the exceeding multitude7.47 found: Heb. searched

48And Solomon made all the vessels that pertained unto the house of the LORD: the altar of gold, and the table of gold, whereupon the shewbread was, 49And the candlesticks of pure gold, five on the right side, and five on the left, before the oracle, with the flowers, and the lamps, and the tongs of gold, 50And the bowls, and the snuffers, and the basons, and the spoons, and the censers of pure gold; and the hinges of gold, both for the doors of the inner house, the most holy place, and for the doors of the house, to wit, of the temple.7.50 censers: Heb. ash pans 51So was ended all the work that king Solomon made for the house of the LORD. And Solomon brought in the things which David his father had dedicated; even the silver, and the gold, and the vessels, did he put among the treasures of the house of the LORD.7.51 things…: Heb. holy things of David

Swedish Contemporary Bible

1 Kungaboken 7:1-51

Salomo bygger sitt palats

1Sedan byggde Salomo sitt eget hus som det däremot tog tretton år att få färdigt.

2Han byggde Libanonskogshuset som var 50 meter långt, 25 meter brett och 15 meter högt, med fyra rader av cederpelare och med huggna cederbjälkar på pelarna. 3Taket var av cederträ över bjälkarna som låg på pelarna, 45 bjälkar, 15 i varje rad. 4Fönstren var placerade mitt emot varandra i rader om tre. 5Alla dörröppningar var fyrkantiga och i den främre delen fanns tre dörrar i varje grupp mitt emot varandra.7:5 Grundtextens innebörd i denna vers är osäker.

6Han gjorde också en pelarhall. Den var 25 meter lång och 15 meter bred och hade ett förrum med en baldakin som hölls upp av pelare.

7Han byggde också tronrummet eller domsalen där Salomo satt när han dömde folket. Det hade panel av cederträ från golv till tak.

8Rummen som han själv skulle bo i längre in i byggnaden var av liknande utseende. Han byggde också ett hus i samma stil åt faraos dotter som var en av hans hustrur. 9Alla dessa byggnader, från grunden till utsidan av den stora förgården, uppfördes av stora stenblock av dyrbar sten som huggits ut efter mått både på insidan och utsidan. 10Grundstenarna var utvalda stora stenar 4 till 5 meter långa. 11Ovanpå dem låg också utvalda stenar uthuggna efter mått och cederträ. 12Den stora förgårdsmuren var gjord av tre varv uthuggna stenar och ett varv cederbjälkar på samma sätt som vid den inre förgården till Herrens hus.

Templets utrustning

13Salomo lät sända bud efter Hiram från Tyros, 14son till en änka av Naftalis stam och hans far var en kopparsmed från Tyros. Hiram var en skicklig och begåvad konstnär och kunde göra alla slags koppararbeten. Han kom nu för att utföra alla kung Salomos arbeten.

15Hiram tillverkade två pelare av koppar, var och en 9 meter hög och med en omkrets av 6 meter. 16På toppen av varje pelare gjorde han ett kapitäl av gjuten koppar, 2,5 meter högt. 17Varje kapitäl var dekorerat med flätverk med sju kedjor i form av hängprydnader 18och han gjorde granatäpplen i två rader runt varje flätverk, likadant på båda kapitälen. 19Kapitälen på pelartopparna vid förhuset var liljeformade och 2 meter höga.7:19 Den senare delen av versen är mycket svårförståelig och översättningen därför osäker. 20På båda pelarhuvudena ovanför den skålformade delen nära flätverket var 200 granatäpplen i rader som omgav vart och ett av dem.7:20 Innebörden i versens första del är högst osäker och därmed också översättningen av versen i sin helhet. 21Hiram placerade dessa pelare vid templets ingång. Den till höger kallades Jakin7:21 Betyder troligen: han befäster och den till vänster Boas7:21 Betyder troligen: i honom finns styrka.. 22Pelarhuvudena var liljeformade. Så blev arbetet med pelarna fullbordat.

23Han gjorde Havet av gjutgods, runt, 5 meter i diameter och hälften så högt, med en omkrets på 15 meter. 24Runt dess kant fanns två rader av kurbitsdekorationer, tio stycken per varje halvmeter, gjutna i samma stycke som själva Havet. 25Havet stod på tolv oxar. Tre av dem var vända mot norr, tre mot väster, tre mot söder och tre mot öster. Havet vilade på dem, och deras bakdelar var vända inåt. 26Havet var en handsbredd tjockt och kanten var formad som i en skål, så att den liknade en utslagen lilja. Det rymde 60 000 liter7:26 På hebreiska 2 000 bat. 1 bat var lika med 1 efa, mellan 20 och 40 liter. Här är beräkningen gjord utifrån 30 liter..

27Därefter gjorde han tio flyttbara ställ. De var 2 meter långa, 2 meter breda och 1,5 meter höga. 28De var tillverkade på följande sätt: De hade sidoplåtar som var fästa mellan hörnlisterna. 29Sidoplåtarna var dekorerade med lejon, oxar och keruber, liksom hörnlisterna. Under och över lejonen och oxarna fanns hamrade blomsterkransar. 30Vart och ett av dessa ställ hade fyra hjul av koppar med axlar av koppar. Vart och ett av dem vilade på fyra gjutna stöd under fatet med blomsterkransar på varje sida. 31På insidan av stället fanns en öppning, en halv meter hög. Dess mitt var rund, 75 centimeter djup, och runt öppningen var utsirade blomsterkransar. Listerna var fyrkantiga, inte runda. 32Ställen hade fyra hjul som satt under sidoplåtarna på hjulaxlar fästade i ställets hörn. Hjulen var 75 centimeter höga 33och gjorda som vagnshjul, i alla delar gjutna i brons, axlar, ekrar, hjulringar och hjulnav. 34I vart och ett av de fyra hörnen fanns ett handtag, gjort i ett stycke med stället i övrigt. 35Överst på varje ställ fanns en rund kant, 25 centimeter hög och hållare med sina lister. 36Keruber, lejon och palmer omgivna av blomsterkransar var ingraverade på hållarnas ytor där det fanns utrymme. 37Alla tio ställen var gjutna exakt lika i samma storlek och form.

38Till detta gjorde han tio fat av koppar. Varje fat var 2 meter i diameter och rymde 1 200 liter7:38 På hebreiska 40 bat. Se not till 7:26. vatten. Han satte ett fat på vart och ett av de tio ställen. 39Fem av ställen placerade han i rummets södra del och fem i den norra. Havet ställde han i det hörn av templet som låg mot sydost. 40Hiram gjorde också grytorna, skovlarna och offerskålarna. Han fullbordade allt det arbete som han fått i uppdrag att göra åt kung Salomo i Herrens hus:

41De två pelarna,

de skålliknande pelarhuvudena,

de två flätverken som dekorationer på pelarhuvudena,

42400 granatäpplen till de båda flätverken, två rader granatäpplen för varje flätverk, som dekorerade de skålformade pelarhuvudena,

43de tio ställen med tio fat,

44Havet och de tolv oxarna under det,

45grytorna, skovlarna och skålarna med alla tillhörande föremål.

Mäster Hiram tillverkade alla föremålen åt kung Salomo till Herrens hus i polerad koppar. 46Kungen lät gjuta dem i lerformar på Jordanslätten mellan Suckot och Saretan. 47Salomo gjorde så mycket av alla dessa ting att vikten av koppar inte kunde fastställas.

48Salomo gjorde alla föremålen i Herrens hus:

det gyllene altaret,

det gyllene bordet för skådebröden,

49lampställen av rent guld, fem på högra sidan och fem på vänstra framför det inre rummet, blomsterdekorationerna, lamporna och tängerna, allt av guld,

50faten, knivarna, skålarna, pannorna och fyrfaten av rent guld,

gångjärnen till dörrarna in till det allra heligaste och till templets huvudingång. Allt detta gjordes alltså av guld.

51När allt arbete Salomo gjorde för Herrens hus var klart, förde han in det som blivit helgat åt Herren av hans far David: silvret och guldet och alla kärlen och lade dem i skattkammaren i Herrens hus.