King James Version

1 Corinthians 16:1-24

1Now concerning the collection for the saints, as I have given order to the churches of Galatia, even so do ye. 2Upon the first day of the week let every one of you lay by him in store, as God hath prospered him, that there be no gatherings when I come. 3And when I come, whomsoever ye shall approve by your letters, them will I send to bring your liberality unto Jerusalem. 4And if it be meet that I go also, they shall go with me. 5Now I will come unto you, when I shall pass through Macedonia: for I do pass through Macedonia. 6And it may be that I will abide, yea, and winter with you, that ye may bring me on my journey whithersoever I go. 7For I will not see you now by the way; but I trust to tarry a while with you, if the Lord permit. 8But I will tarry at Ephesus until Pentecost. 9For a great door and effectual is opened unto me, and there are many adversaries. 10Now if Timotheus come, see that he may be with you without fear: for he worketh the work of the Lord, as I also do. 11Let no man therefore despise him: but conduct him forth in peace, that he may come unto me: for I look for him with the brethren. 12As touching our brother Apollos, I greatly desired him to come unto you with the brethren: but his will was not at all to come at this time; but he will come when he shall have convenient time. 13Watch ye, stand fast in the faith, quit you like men, be strong. 14Let all your things be done with charity. 15I beseech you, brethren, (ye know the house of Stephanas, that it is the firstfruits of Achaia, and that they have addicted themselves to the ministry of the saints,) 16That ye submit yourselves unto such, and to every one that helpeth with us, and laboureth. 17I am glad of the coming of Stephanas and Fortunatus and Achaicus: for that which was lacking on your part they have supplied. 18For they have refreshed my spirit and yours: therefore acknowledge ye them that are such.

19The churches of Asia salute you. Aquila and Priscilla salute you much in the Lord, with the church that is in their house. 20All the brethren greet you. Greet ye one another with an holy kiss. 21The salutation of me Paul with mine own hand. 22If any man love not the Lord Jesus Christ, let him be Anathema Maranatha. 23The grace of our Lord Jesus Christ be with you. 24My love be with you all in Christ Jesus. Amen.

New Serbian Translation

1. Коринћанима 16:1-24

Помоћ за хришћане у Јудеји

1Што се тиче прилога за свете, учините онако како сам наредио и галатијским црквама. 2Сваког првог дана у недељи нека свако од вас одваја на страну и штеди колико може, да се новац не би сакупљао кад ја дођем. 3А кад дођем, послаћу с препорукама оне које ви одаберете да однесу ваш дар у Јерусалим. 4Ако се нађе за сходно да ја идем, они могу да ми се придруже.

Павлови планови

5Вас ћу, пак, посетити кад прођем кроз Македонију, будући да путујем преко Македоније. 6Могуће је да ћу се и задржати код вас, па чак и презимити, да ме отпратите куд год пођем. 7Не желим, наиме, да вас видим само у пролазу, него се надам да ћу неко време провести код вас, ако Господ допусти. 8У Ефесу ћу остати до Педесетнице, 9јер су ми се отворила велика врата за успешан рад, иако имам много противника.

10Ако Тимотеј дође, гледајте да се не осећа нелагодно са вама, јер и он обавља службу за Господа као и ја. 11Нико, дакле, да га не презре. Испратите га у миру да дође к мени, јер га очекујем са браћом.

12Што се тиче брата Аполоса, много сам га молио да дође к вама са другом браћом, али он није био вољан да дође сад. Ипак, доћи ће кад му се укаже прилика.

13Будите будни, стојте у вери, држите се мушки, будите јаки! 14Све што чините нека буде у љубави.

15Ви знате за Стефанину породицу, да су они први обраћеници у Ахаји и да су служили потребама Божијег народа. Молим вас, браћо, 16да се ставите под водство таквих као што су они и сваког ко са њима сарађује и ради. 17Радујем се Стефанином, Фортунатовом и Ахаиковом повратку, јер су ми они надокнадили ваше одсуство. 18Они су, наиме, умирили мој дух и ваш. Одајте признање таквима.

19Поздрављају вас цркве у Малој Азији. Много вас поздрављају у Господу Акила и Приска са црквом која се окупља у њиховом дому. 20Поздрављају вас сва браћа. Поздравите једни друге светим пољупцем. 21Ја, Павле, пишем поздрав својом руком. 22Ако ко не воли Господа, нека буде проклет. Марана та!16,22 Преведено са арамејског, Дођи, Господе наш!

23Милост Господа Исуса нека је са вама.

24Моја љубав је са свима вама у Христу Исусу. Амин.