Japanese Living Bible

箴言 知恵の泉 4

犠牲を払ってでも知恵を得なさい

11-2 さあ、父親の話を聞くように、
私の言うことを聞きなさい。
知恵のある人になるために、
私が教える真理を勉強しなさい。
顔をそむけてはいけません。
私も若いころは、
母にはひとり息子としてかわいがられ、
父とはよく、いろいろなことを話し合ったものです。
そんな時、父は口ぐせのように、
こう言い聞かせてくれました。
「よく聞きなさい。
私のことばと教えを大切にすれば、
一生幸せに暮らせる。
何よりも、知恵と悟りのある人間になりなさい。
このことを決して忘れてはならない。」
知恵があなたを守ってくれます。
しっかり心に留め、大切にしなさい。
知恵のある人になるには、
まず賢くなろうと決心することです。
それが、物事を正しく判断する力と
知恵を養うのです。
8-9 知恵を高めれば、
あなたも高められます。
知恵を抱きしめると、
それはあなたに大きな誉れを与えます。

10 わが子よ。私の言うようにしなさい。
そうすれば長生きし、生涯幸せに過ごせます。
11 正しい生活をするのが、いちばん賢い生き方です。
この大切な真理を学びなさい。
12 そのように生きれば、もたつかないで歩み、
走ってもつまずきません。
13 私の訓戒を実行し、
忘れないようにしなさい。
それはあなたにいのちとなるからです。
14 悪者のまねをしてはいけません。
15 彼らの集まる場所に近寄らず、
そこを避けて通りなさい。
16 彼らは一日分の悪事を働かないと、
その夜はおちおち眠ることもできず、
人をつまずかせないうちは
ゆっくり休むこともできません。
17 悪いことをし、暴力をふるわないと
生きていられないのです。
18 神は正しい人の道を優しく見守り、
真昼のように明るく照らしてくださいます。
19 一方悪者は、暗がりでうろうろ手探りし、
あちこちでつまずくのです。

20 わが子よ。私のことばをよく聞きなさい。
21 それを肝に銘じ、忘れないようにしなさい。
22 そうすることがあなたのいのちとなり、
健やかにするのです。
23 何よりも、あなたの心を守りなさい。
心は生活全体に影響を与えるからです。
24 悪い女の慎みのない口づけをはねのけなさい。
悪い女に近づいてはいけません。
25 ただまっすぐ前を見つめ、
うしろを振り返らないことです。
26 足もとに気をつけ、
確実に進みなさい。
27 横道にそれてはいけません。
危険だとわかったら、一目散に引き返しなさい。

Het Boek

Spreuken 4

1Luister naar de lessen van een vader, mijn kinderen. Luister goed, want zij leren je verstandig te leven.
Mijn lessen zijn goed, dus houd ze in gedachten en pas ze toe.
Mijn vader hield veel van mij en ik was mijn moeders lieveling.
Mijn vader onderwees mij en zei: ‘Sluit mijn woorden in je hart, want als je je aan mijn geboden vasthoudt, zul je leven.
Word wijs en ontwikkel een goed beoordelingsvermogen en gezond verstand, zorg dat je dit nooit vergeet!
Die wijsheid zal je beschermen, door haar lief te hebben zal zij je bewaren.
De wijsheid is het hoogste bezit, word dus wijs en ga verstandig om met je bezit.
Houd de wijsheid hoog, dan zal zij jou verhogen. Zij zal je eer brengen, wanneer je haar toepast
en je hoofd tooien met een prachtige kroon.’
10 Luister naar mij, mijn zoon, en neem mijn woorden ter harte. Dan zul je een lang en goed leven hebben.
11 Ik leer je de weg van de wijsheid en zet zo je voeten op de rechte weg.
12 Dan hoef je niet moeizaam je weg te zoeken en zul je niet struikelen.
13 Houd mijn wijze lessen in gedachten, vergeet ze niet, want de wijsheid beïnvloedt je hele leven.
14 Zet geen voet op de weg van de goddelozen, laat het pad van de boosdoeners links liggen.
15 Sla die wegen niet in, maar loop eraan voorbij.
16 Want zij kunnen de slaap niet vatten, als zij niet iets verkeerds hebben gedaan. Konden zij niet iemand dwarszitten, dan wil de slaap niet komen.
17 Want het brood dat zij eten en de wijn die zij drinken, hebben zij niet eerlijk verkregen.
18 Maar het gedrag van oprechte mensen werpt een helder licht om zich heen, zelfs bij klaarlichte dag.
19 De goddelozen tasten echter rond in het duister, zonder te weten waarover zij struikelen.
20 Luister naar mij, mijn zoon, en stel je open voor wat ik zeg.
21 Houd wijsheid, verstand en kennis voor ogen, berg ze weg, diep in je hart.
22 Want zij geven leven aan wie hen vinden en zijn een medicijn voor het hele lichaam.
23 Bescherm je hart boven alles, want uit je hart komt alles voort wat je doet.
24 Zondig niet door wat je zegt, laten je lippen geen verkeerde dingen zeggen.
25 Houd je ogen gericht op de weg vóór je en dwaal niet af naar links of rechts.
26 Houd goed in de gaten waar je voeten gaan, zodat de weg die je volgt de goede is.
27 Doe geen stap naar links of rechts en zet geen voet op de verkeerde weg.