Japanese Living Bible

箴言 知恵の泉 26

1愚か者がほめられるとしたら、真夏に雪が降り、
太陽が西から昇っても不思議はありません。
雀やつばめが、すいすい飛び回っている限り
だれにも害を与えないように、
理由もなく人にのろわれることはありません。
ろばはくつわをかけることによって、
馬や、反対ばかりする者は、
むちで打つことによって言うことを聞かせます。
4-5 反対する者と議論するときは、
相手のペースに乗せられないように気をつけなさい。
そうでないと、同じような愚か者になります。
愚かなことを言う相手には、
わざととぼけた返事をして、
うぬぼれさせないようにしなさい。
反対する者を信用してことづけを頼むのは、
自分で足を切り、毒を飲むように愚かなことです。
どんなにもっともらしく語っても、
愚か者の言うことは、
しびれた足のように役立ちません。
反対する者に高い地位を与えるのは、
銃に弾をこめるように危険です。
酔っぱらいがいばらを握っても痛さを感じないように、
反対する者が教訓を語っても、少しも心に訴えません。
10 腕は良くても言うことを聞かない工員より、
新人の工員のほうが良い仕事をすることがあります。
11 犬が自分の吐いた物をまた食べるように、
愚か者は何度でも愚かなことをします。
12 愚か者より始末の悪いのはうぬぼれが強い者です。
13 怠け者は仕事にも出かけず、
「外にライオンがいるかもしれない」
と言いわけします。
14 彼はちょうどドアがちょうつがいで回るように、
寝床でごろごろしています。
15 皿から口に食べ物を運ぶことさえ面倒くさがります。
16 それでいて自分は、
知恵ある人を七人束にしたより利口だと
うぬぼれるのです。
17 関係もないことに口出しするのは、
犬の耳を引っ張るのと同じくらいばかげています。
18-19 人をだましておきながら、
「ちょっとからかっただけだ」としらばくれる者は、
手当たりしだい物を投げつける
気がおかしくなった人のように危険です。
20 たきぎがなければ火は消え、
うわさがやめば争いもなくなります。
21 マッチ一本で簡単に火がつくように、
争い好きな人はすぐにけんかを始めます。
22 うわさ話は、おいしいごちそうのように
食欲をそそります。
23 素焼きの土器でも、
きれいな上薬をかければ上等に見えるように、
お世辞がうまいと悪意を隠せます。
24-26 憎しみを抱く者も、
表面は愉快そうにしています。
でも信じてはいけません。
うまいことを言われても油断しないようにしなさい。
心の中では、あなたをのろっているからです。
どんなに親切そうにしても憎しみは隠せません。
27 罠をしかければ自分がかかり、
人に向かって石をころがすと、
石が戻ってきて、その下敷きになります。
28 お世辞は憎しみが形を変えただけで、
人をひどく傷つけます。

Ang Pulong Sang Dios

Hulubaton 26

1Subong nga wala nagakabagay nga magtupa ang snow kon tig-ilinit ukon ang ulan kon tig-alani, wala man nagakabagay nga dayawon ang buang-buang.

Ang sumpa indi makahalit sa imo kon wala ka sing sala. Pareho ini sa pispis nga nagalabay lang kag wala nagahapon.

Kinahanglan nga hanuton ang kabayo kag busalan ang asno. Amo man ang buang-buang, kinahanglan nga silutan siya agod magtuman.

Indi pagsabta ang buang-buang kon nagaestorya siya sa imo sang binuang, kay basi kon magpareho ka man sa iya. Pero kon kaisa maayo man kon sabton mo siya, agod mahibaluan niya nga indi siya maalamon pareho sang iya ginahunahuna.

Kon ginapadala mo ang imo mensahi paagi sa buang-buang, pareho lang nga ginautod mo ang imo mga tiil; nagapangita ka lang sang kasakitan.

Ang hulubaton nga ginahambal sang mga buang-buang wala sing pulos pareho sa tiil sang tawo nga piang.

Kabuangan ina kon ihigot mo sa tirador ang bato nga imo ibala; amo man kon padunggan mo ang buang-buang.

Ang hulubaton nga ginahambal sang mga buang-buang makahalit pareho sa tunukon nga kahoy-kahoy nga ginauyatan sang hubog.

10 Kabuangan ina kon panaon mo ang bisan sin-o lang; amo man kon paobrahon mo ang bisan sin-o lang nga buang-buang nga nagaagi.[a]

11 Subong nga ginakaon sang ido ang iya suka, ginaliwat sang buang-buang ang iya kabuangan.

12 Mas maayo pa ang dangatan sang buang-buang nga tawo sang sa tawo nga nagakabig sang iya kaugalingon nga maalamon siya.

13 Ang matamad nga tawo indi magguwa sa balay kay kuno may leon sa guwa.

14 Ang matamad nga tawo nagaliso-liso lang sa iya katre pareho sa puwertahan nga nagaliso-liso sa iya bisagra.

15 May mga tawo nga tama gid katamad nga bisan magkaon natamaran pa.

16 Nagahunahuna ang matamad nga tawo nga mas maalam pa siya sang sa pito ka tawo nga makahatag sang husto nga rason.

17 Delikado kon magpasilabot ka sa inaway sang iban; pareho lang nga nagdakop ka sang ido sa dulunggan.

18-19 Ang tawo nga nagadaya sa iya isigkatawo, kag dayon nagasiling siya nga lango-lango lang niya ato, pareho siya sa lain-ulo nga tawo nga nagapaniro sang nagadabadaba nga pana nga makamamatay.

20 Subong nga nagakapatay ang kalayo kon wala sing gatong, nagauntat man ang inaway kon wala sing kutsokutso.

21 Subong nga ang uling makapabaga, kag ang gatong makapasiga sang kalayo, ang palaaway makapaumpisa sang gamo.

22 Ang kutsokutso daw pareho sa pagkaon nga namit usangon kag tunlon.

23 Kon ginatago mo ang malain mo nga panghunahuna paagi sa manami nga paghambal, pareho ka sang kolon nga ginhaklapan sang pilak nga indi puro.[b]

24 Ang kaaway manami maghambal-hambal, pero gali nagahunahuna siya sa pagpangdaya. 25 Bisan makagalanyat siya kon maghambal, indi ka magpati sa iya, kay makangilil-ad gid ang iya mga ginahunahuna. 26 Mahimo nga magpakuno-kuno siya agod matago niya ang iya kaakig, pero makita gihapon sang tanan ang malain niya nga mga binuhatan.

27 Ang nagakutkot sang buho para mahulog ang iban, siya mismo ang mahulog. Ang nagapaligid sang bato para maligidan ang iban, siya mismo ang maligidan.

28 Ginakainitan sang butigon nga tawo ang mga tawo nga biktima sang iya kabutigan.

Ang tawo nga nagadayaw-dayaw sa imo makalaglag sa imo.

Footnotes

  1. 26:10 Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sa sini nga bersikulo.
  2. 26:23 ginhaklapan sang pilak nga indi puro: ukon, ginsilakan.