詩篇 1 JCB – Salmo 1 TCB

Japanese Contemporary Bible

詩篇 1:1-6

1

1なんと幸いでしょう。

悪者のたくらみに耳を貸したり、

罪人といっしょになって

神のことをさげすんだりしない人は。

2その人は、

主がお望みになることを何でも喜んで行い、

いつも、主の教えを思い巡らしては、

もっと主のみそばを歩もうと考えます。

3その人は、川のほとりに植えられた、

季節が来ると甘い実をつける木のようです。

その葉は決して枯れず、

その人のすることは、みな栄えます。

4しかし罪人には、逆の運命が待っています。

彼らは風に吹き飛ばされるもみがらのようで、

5神のさばきにたえず、

神に従う人とともに立つことはできません。

6主はご自分に従う人の行く道を、

守ってくださいますが、

神に背く者の行き着く先は滅びです。

Tagalog Contemporary Bible

Salmo 1:1-6

Salmo 1

Mapalad ang Taong Matuwid

1Mapalad ang taong hindi namumuhay ayon sa payo ng masasama,

o sumusunod sa mali nilang halimbawa,

at hindi nakikisama sa mgataong nangungutya.

2Sa halip ay nagagalak siyang sumunod sa mga aral na mula sa Panginoon,

at araw-gabi ito ay kanyang pinagbubulay-bulayan.

3Ang katulad niyaʼy isang punongkahoy na itinanim sa tabi ng sapa,

na namumunga sa takdang panahon at hindi nalalanta ang mga dahon.

Magtatagumpay siya sa anumang kanyang ginagawa.

4Ngunit iba ang mga taong masama;

silaʼy parang ipa na tinatangay ng hangin.

5Parurusahan sila ng Dios sa araw ng paghatol,

at ihihiwalay sa mga matuwid.

6Sapagkat pinapatnubayan ng Panginoon ang mga matuwid,

ngunit ang buhay ng taong masama ay hahantong sa kapahamakan.