Japanese Contemporary Bible

ナホム書 1:1-15

1

1神は、エルコシュに住むナホムに、ニネベに差し迫っている運命について次のような幻を示しました。

ニネベに対する主の怒り

2神は、ねたむほどにご自分の民を愛している。

だから、その民を痛めつける者たちに復讐する。

その民の敵をすさまじい勢いで滅ぼす。

3神は怒るのに遅いが、いったん怒ると、

その力は信じられないほどで、簡単には赦さない。

その力を恐ろしい台風や暴風雨の中に示し、

渦まく雲も、

神の足の下でかき立てられる砂ぼこりのようなものだ。

4命じると、海も川も乾いた砂地となる。

バシャンとカルメルの青々とした草はしおれ、

レバノンの緑の森も枯れはてる。

5神の前に出ると、山々は震え、丘は溶ける。

大地は崩れ、その住民は滅ぼされる。

6だれが、怒りに燃える神の前に立てるだろう。

神の怒りは火のようで、

山々はその怒りの前に崩れ落ちる。

7主はいつくしみ深い方、

苦難に会うとき、身を寄せるべき場所だ。

主は、ご自分に信頼する者をすべて知っている。

8しかし、敵はあふれみなぎる洪水で一掃し、

一晩中追いかける。

9ニネベよ、主に反抗するとは、

何をもくろんでいるのか。

神はおまえを一撃で仕留め、二度打つ必要もない。

10ご自分の敵を、からみついたいばらの塊のように

火に投げ込む。

彼らはわらのように、あっという間に燃え尽きる。

11主に刃向かおうとするとは、

おまえの王は、いったい何者か。

12主は、少しも恐れていない。

主はこう宣言する。

「何百万もの強力な軍隊を組織しても、

消えうせる。

わたしの民よ。あなたはもう十分に罰を受けた。

13今、あなたの鎖を砕き、

このアッシリヤの王の奴隷のくびきから解放しよう。」

14それから、アッシリヤの王にこう宣告する。

「おまえの王朝はもう終わりだ。

息子たちが王位につくことはない。

わたしはおまえの神々や神殿を破壊し、

おまえを葬り去ろう。

罪の悪臭がひどいからだ。」

15見なさい。うれしい知らせを伝える使者たちが、

山を駆け下りて来る。

「侵入者は一掃され、もう心配はない。」

ユダよ、感謝祭をするとふれ回り、

誓ったとおり、主だけを礼拝せよ。

二度と、ニネベから敵が攻めて来ることはない。

彼らは永久に滅ぼされ、再びその姿を見ることはない。

Tagalog Contemporary Bible

Nahum 1:1-15

1Ang mensahe ng aklat na ito ay tungkol sa Nineve.1:1 Nineve: Ito ang kabisera ng Asiria at kumakatawan sa buong bansa ng Asiria. Itoʼy ipinahayag ng Panginoon kay Nahum na taga-Elkosh.

Ang Galit ng Panginoon sa Nineve

2Ayaw ng Panginoong Dios na sumamba ang mga tao sa ibang mga dios.1:2 Ayaw … dios: sa literal, Ang Panginoon ay mapanibughuing Dios. Galit siya sa kanyang mga kaaway at pinaghihigantihan niya sila. 3Ang Panginoon ay hindi madaling magalit, ngunit dakila ang kanyang kapangyarihan at tiyak na parurusahan niya ang nagkasala. Kapag dumadaan siya, umuugong ang hangin at bumabagyo. Ang mga ulap ay parang alikabok sa kanyang mga paa. 4Sa utos lamang niyaʼy natutuyo ang mga dagat at mga ilog. Nalalanta ang mga tanim sa Bashan, sa Bundok ng Carmel at sa Lebanon. 5Nayayanig ang mundo sa kanyang presensya, pati na ang mga bundok at mga burol, at ang mga tao sa mundo ay nanginginig. 6Sino ang makakatagal sa matinding galit ng Panginoon? Kapag siya ay nagalit, para siyang bumubuga ng apoy, at ang mga bato ay nabibiyak sa harap niya.

7Ang Panginoon ay mabuti; matibay siyang kanlungan sa oras ng kagipitan, at inaalagaan niya ang nananalig sa kanya. 8Para siyang rumaragasang baha na lubusang pupuksain ang kanyang mga kaaway. Tutugisin niya sila hanggang sa mamatay.1:8 hanggang sa mamatay: sa literal, hanggang sa kailaliman; ang ibig sabihin, ang lugar ng mga patay. 9Mga taga-Asiria, kung ano man ang masamang binabalak ninyo laban sa mga mamamayan ng Panginoon, wawakasan iyan ng Panginoon at hindi na mauulit pa. 10Para kayong mga lasing na nakapulupot sa matinik na halaman. Lilipulin kayo na parang natutupok na dayami. 11Ang isa sa inyong mga pinuno ay nagbalak ng masama laban sa mga mamamayan ng Panginoon. Masama ang kanyang ipinapayo.

12Ito ang sinasabi ng Panginoon sa mga taga-Juda: “Kahit na malakas at marami ang kalaban ninyong taga-Asiria, lilipulin ko sila hanggang sa mawala. Kahit na pinarusahan ko kayo, hindi ko na iyon uulitin pang muli. 13Sapagkat palalayain ko na kayo ngayon mula sa kapangyarihan ng mga taga-Asiria.”

14Ito naman ang sinasabi ng Panginoon sa mga taga-Asiria: “Mawawala ang lahi ninyo at wawasakin ko ang mga rebulto ninyong kahoy o metal sa templo ng inyong mga dios-diosan. Ihahanda ko na ang inyong mga libingan dahil hindi na kayo dapat mabuhay.”

15Mga taga-Juda, tingnan ninyo ang kabundukan! Dumarating na ang mensaherong maghahatid ng magandang balita ng kapayapaan sa inyong bayan. Kaya ipagdiwang ninyo ang inyong mga pista, at tuparin ninyo ang inyong mga panata sa Panginoon. Sapagkat ang masamang bansa ng Asiria ay hindi na sasalakay sa inyo, dahil lubusan na silang lilipulin.