Zefanja 3 – HTB & TNCV

Het Boek

Zefanja 3:1-20

De toekomst van Jeruzalem

1Wee Jeruzalem, die ongehoorzame, zondige stad vol misdaad en geweld! 2Zij wil naar niemand luisteren en weigert te worden terechtgewezen. Zij vertrouwt niet op de Here en zoekt haar God niet. 3Haar leiders lijken op brullende leeuwen op zoek naar prooi. Haar rechters zijn vraatzuchtig als wolven in de schemering die geen spoortje voedsel overlaten tot de morgen. 4Haar profeten zijn praatjesmakers en bedriegers. Haar priesters ontwijden wat heilig is en zijn ongehoorzaam aan Gods wetten. 5Maar de Here, die midden in die stad woont, is rechtvaardig. Hij doet geen onrecht. Iedere dag weer is zijn rechtvaardig oordeel zichtbaar. Ondanks dat schaamt de goddeloze zich niet voor zijn daden. 6‘Ik heb vele volken uitgeroeid en hun vestingen verwoest. Hun straten liggen verlaten en zijn onbegaanbaar geworden. Hun steden liggen in puin, de hele bevolking is weg. 7Ik zei: “Heb eerbied voor Mij, laat u terechtwijzen. Als u luistert naar mijn waarschuwingen zal Ik uw stad niet vernietigen.” Maar nee, zij stonden direct klaar om kwaad te bedrijven. 8Heb geduld,’ zegt de Here. ‘Het moment komt waarop Ik zal opstaan om te oordelen. Want Ik heb besloten alle volken en koninkrijken te verzamelen en over hen mijn toorn uit te storten. Ja, met het vuur van mijn jaloezie zal Ik de hele aarde verteren.

9Maar dan zal Ik de volken andere, reine lippen geven, zodat zij de naam van de Here zullen aanroepen en Hem eensgezind zullen vereren. 10De mensen die ver weg aan de andere kant van de rivieren van Ethiopië wonen, zullen hier komen om Mij te aanbidden en offers te brengen. 11Dan zult u zich niet meer hoeven te schamen voor de zonden die tegen Mij zijn begaan. Want Ik zal alle trotse, arrogante mensen uit uw midden verwijderen. Er zal geen hoogmoed meer voorkomen op mijn heilige tempelberg. 12Alleen de nederigen en armen zal Ik overlaten en ook ieder die op Mij vertrouwt. 13De overgebleven Israëlieten zullen geen onrecht plegen of liegen. Zij zullen daar rustig en in vrede en veiligheid wonen en slapen, zonder dat iemand hen opschrikt.’

14Breek uit in gejubel, dochter van Sion! Juich, Israël! Verheug u, wees vrolijk met heel uw hart, dochter van Jeruzalem! 15Want de Here heeft uw vonnis ongeldig verklaard en uw vijand vernietigd. De koning van Israël, de Here, is bij u! U hoeft nergens meer bang voor te zijn. 16Op die dag zal men Jeruzalem opbeuren met de woorden: ‘Wees niet bang, Sion, houd moed. 17De Here, uw God, is bij u. Hij is een machtige verlosser. Hij zal vol blijdschap over u zijn. Hij zal u liefhebben en u niet beschuldigen. Hij zal over u juichen met een lied van vreugde.’

18‘Wie verdriet hebben omdat zij niet bij dit feest kunnen zijn, zal Ik erbij halen. Zij horen er toch ook bij. Zij gaan gebukt onder de vernedering. 19Ik zal voorgoed afrekenen met al uw vijanden. En Ik zal de zwakken en hulpbehoevenden verlossen en bijeenbrengen wie uit elkaar waren gejaagd. Ik zal mijn ballingen, die vroeger over de hele wereld werden veracht, nu roem en eer bezorgen. 20In die tijd zal Ik u bijeenhalen en weer thuis brengen. Alle volken ter wereld zullen zien dat Ik van u een groot en roemrucht volk heb gemaakt, wanneer Ik uw situatie ten goede heb veranderd,’ zegt de Here.

Thai New Contemporary Bible

เศฟันยาห์ 3:1-20

อนาคตของเยรูซาเล็ม

1วิบัติแก่กรุงของผู้กดขี่ข่มเหง

ซึ่งมักกบฏและมีมลทิน!

2มันไม่ยอมฟังใคร

ไม่ยอมรับการปรับปรุงแก้ไข

ไม่วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้า

และไม่ยอมเข้ามาใกล้พระเจ้าของตน

3ข้าราชการของกรุงนี้เป็นเหมือนสิงโตที่ร้องคำราม

ผู้ครอบครองของกรุงนี้ก็เป็นดั่งสุนัขป่ายามเย็น

ซึ่งไม่เหลืออะไรไว้ถึงเช้า

4ส่วนบรรดาผู้เผยพระวจนะก็เย่อหยิ่ง

พวกเขาเป็นคนทรยศ

เหล่าปุโรหิตลบหลู่สถานนมัสการ

และย่ำยีพระบัญญัติ

5องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ประทับอยู่ในกรุงนั้นทรงชอบธรรม

พระองค์ไม่ได้ทรงทำผิดเลย

ทุกๆ เช้าพระองค์ทรงอำนวยความยุติธรรม

และทุกๆ วันใหม่พระองค์ไม่เคยหยุดยั้งที่จะทำเช่นนั้น

ถึงกระนั้นคนอธรรมก็ไม่รู้จักละอาย

6“เราได้กำจัดประชาชาติทั้งหลายเสีย

ที่มั่นของเขาถูกทำลายล้าง

เราทำให้ถนนหนทางของเขาร้างเปล่า

ไม่มีใครผ่านไปมา

เมืองต่างๆ ของเขาถูกทำลาย

ไม่มีใครเหลืออยู่เลย ไม่เหลือสักคน

7เราได้กล่าวแก่กรุงนั้นว่า

‘แน่ทีเดียว เจ้าจะเกรงกลัวเรา

และยอมรับการแก้ไขปรับปรุง!’

แล้วที่อยู่ของเขาจะได้ไม่ถูกทำลาย

และโทษทัณฑ์ของเราจะได้ไม่มาถึงเขาทั้งหมด

แต่เขาก็ยังคงกระเหี้ยนกระหือรือ

ที่จะประพฤติเสื่อมทรามเหมือนที่เคยทำมาทุกอย่าง”

8องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศว่า

“ฉะนั้นคอยดูเถิด

ในวันนั้นเราจะยืนขึ้นเป็นพยาน3:8 หรือจะลุกขึ้นปล้น

เราได้ตัดสินใจที่จะรวบรวมชนชาติ

และอาณาจักรต่างๆ

แล้วระบายโทสะอันรุนแรงทั้งปวง

เหนือพวกเขา

โลกทั้งโลกจะไหม้เป็นจุณ

ด้วยไฟแห่งความโกรธอันเนื่องจากความหึงหวงของเรา

9“แล้วเราจะชำระริมฝีปากของชนชาติทั้งหลาย

เพื่อพวกเขาทั้งปวงจะร้องทูลพระนามพระยาห์เวห์

และเคียงบ่าเคียงไหล่กันปรนนิบัติพระองค์

10ผู้ที่นมัสการเรา ประชากรของเราที่กระจัดกระจายไป

จะนำเครื่องบูชา

จากฟากข้างโน้นของแม่น้ำแห่งคูช3:10 คือ ตอนบนของลุ่มแม่น้ำไนล์มาถวายเรา

11ในวันนั้นเจ้าจะไม่ต้องอับอาย

เนื่องด้วยความผิดทั้งปวงที่เจ้าทำไว้ต่อเรา

เพราะเราจะขจัดบรรดาคนที่ชื่นชมความจองหองของตน

ให้ออกไปจากกรุงนี้

เจ้าจะไม่หยิ่งผยองอีกต่อไป

บนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของเรา

12แต่กระนั้นเราจะเหลือ

คนที่ถ่อมสุภาพและอ่อนโยนไว้

ซึ่งวางใจในพระนามพระยาห์เวห์

13ชนหยิบมือที่เหลือของอิสราเอลจะไม่ทำผิด

พวกเขาจะไม่พูดโกหก

หรือล่อลวง

เขาจะดำเนินชีวิตเป็นปกติสุข

และไม่มีใครทำให้เขาหวาดกลัวอีกต่อไป”

14ธิดาแห่งศิโยน3:14 คือ ชาวเยรูซาเล็มเอ๋ย จงร้องเพลงเถิด

อิสราเอลเอ๋ย จงโห่ร้องให้กึกก้อง

จงเปรมปรีดิ์และชื่นชมยินดีด้วยสุดใจของเจ้าเถิด

ธิดาแห่งเยรูซาเล็ม3:14 คือ ชาวเยรูซาเล็มเอ๋ย

15องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรับโทษทัณฑ์ของเจ้าไปแล้ว

ทรงให้ศัตรูของเจ้าหันกลับไป

พระยาห์เวห์องค์กษัตริย์แห่งอิสราเอลสถิตกับเจ้า

เจ้าจะไม่หวั่นเกรงอันตรายใดๆ อีกเลย

16ในวันนั้นผู้คนจะกล่าวแก่เยรูซาเล็มว่า

“ศิโยนเอ๋ย อย่ากลัวเลย

อย่าให้มือของเจ้าอ่อนเปลี้ย

17พระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้าสถิตกับเจ้า

พระองค์ทรงฤทธิ์อำนาจที่จะช่วยเจ้า

พระองค์จะทรงปิติยินดีในตัวเจ้า

จะทรงปลอบเจ้าด้วยความรักของพระองค์

และจะทรงร้องเพลงเพราะชื่นชมยินดีในตัวเจ้า”

18“เราจะขจัดความเศร้าโศก

ที่เจ้าไม่ได้ร่วมเทศกาลต่างๆ ตามกำหนดของเจ้าออกไป

สิ่งนี้เป็นภาระและคำประณามสำหรับเจ้า3:18 หรือ“เราจะรวบรวมเจ้าผู้คร่ำครวญหาเทศกาลต่างๆตามกำหนด / การที่เจ้าถูกตำหนิเป็นภาระแก่เจ้า

19ในครั้งนั้นเราจะจัดการทุกคน

ที่กดขี่ข่มเหงเจ้า

เราจะช่วยบรรดาคนง่อยเปลี้ย

และรวบรวมผู้ที่ถูกทำให้กระจัดกระจายไป

เราจะให้เขามีเกียรติและเป็นที่ยกย่อง

ในทุกดินแดนที่พวกเขาต้องอับอาย

20ในครั้งนั้นเราจะรวบรวมเจ้า

ในครั้งนั้นเราจะพาเจ้ากลับบ้าน

เราจะให้เจ้ามีเกียรติและเป็นที่ยกย่อง

ในหมู่ประชาชาติทั้งปวงของแผ่นดินโลก

เมื่อเราให้เจ้ากลับสู่สภาพดี3:20 หรือเรานำเชลยของเจ้ากลับมา

ต่อหน้าต่อตาเจ้า”

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนั้น