Zacharia 1 – HTB & CARST

Het Boek

Zacharia 1:1-21

De boodschap van de engel van de Here

1In de achtste maand van koning Dariusʼ tweede regeringsjaar ontving de profeet Zacharia, de zoon van Berechja en kleinzoon van Iddo, deze boodschap van de Here.

2‘De Here is toornig geweest op uw voorouders. 3Maar tegen u zegt Hij: “Als u bij Mij terugkomt, zal Ik ook bij u terugkomen.” 4Wees niet zoals uw voorouders! De vroegere profeten zeiden tegen hen: “De Here van de hemelse legers zegt dat u moet ophouden met uw kwade praktijken,” maar zij luisterden niet. Zij bekommerden zich niet om Mij. 5Wat is er van uw voorouders en hun profeten geworden? 6Maar mijn woord houdt eeuwig stand! De woorden die Ik door mijn profeten liet verkondigen, hebben uw voorouders ten slotte toch bereikt, waarna zij tot inkeer kwamen. Toen moesten zij erkennen: “De Here van de hemelse legers had ons nog zo gewaarschuwd, maar moest uiteindelijk zijn dreigementen toch uitvoeren. Wij kregen wat wij verdienden.” ’

7Op de vierentwintigste dag van de elfde maand, de maand Sebat, nog steeds in het tweede regeringsjaar van koning Darius, ontving de profeet Zacharia opnieuw een boodschap van de Here. Deze keer kwam de boodschap ʼs nachts in de vorm van een visioen: 8ik zag een man op een rood paard. Hij stond tussen de mirtestruiken in een rivierdal en achter hem stonden andere paarden, rode, bruine en witte. 9Een engel stond naast mij en ik vroeg hem: ‘Waarvoor zijn al die paarden daar, mijn heer?’ ‘Ik zal het u vertellen,’ zei hij. 10De man die tussen de mirtestruiken stond, zei: ‘De Here heeft hen uitgestuurd om voor Hem de hele aarde te verkennen.’ 11Toen brachten de andere ruiters de engel van de Here verslag uit van hun tocht: ‘Wij hebben de hele aarde verkend en het is overal volkomen rustig.’ 12Bij het horen hiervan zei de engel van de Here: ‘Here van de hemelse legers, U bent nu al zeventig jaar toornig geweest op Jeruzalem en de andere steden in Juda. Hoelang zal het nog duren voordat U Zich hun lot aantrekt en weer medelijden toont?’ 13De Here antwoordde de engel die naast mij stond met vriendelijke, troostrijke woorden.

14Toen zei de engel tegen mij: ‘Predik dit namens de Here van de hemelse legers: “Denkt u dat het Mij niets kan schelen wat er met Jeruzalem en Juda is gebeurd? Ik waak over hen! 15Ik ben in grote woede ontstoken tegen de heidense volken die zo zelfverzekerd zijn. Ik was niet erg kwaad op mijn volk, maar die volken hebben hen buitensporig zwaar gestraft. 16Daarom,” zegt de Here, “zal Ik medelijden hebben en terugkeren naar Jeruzalem. Mijn tempel zal worden herbouwd en ook Jeruzalem zal weer herrijzen. 17Herhaal het nog eens: de Here van de hemelse legers belooft dat de steden van Israël zullen overvloeien van welvaart. En de Here zal Jeruzalem weer troosten en zegenen en in haar wonen.” ’

18Toen keek ik op en zag vier horens. 19‘Wat betekent dat?’ vroeg ik de engel. Hij antwoordde: ‘Zij vertegenwoordigen de vier wereldmachten die Juda, Israël en Jeruzalem hebben verstrooid.’ 20Vervolgens liet de Here mij vier smeden zien. 21‘Wat komen die mannen doen?’ vroeg ik. De engel antwoordde: ‘Zij zijn gekomen om de vier horens die de bevolking van Juda zo volkomen hebben uiteengeslagen, vast te grijpen. Zij zullen hen stukslaan op het aambeeld en weggooien.’

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Закария 1:1-21

Призыв к покаянию

1В восьмом месяце второго года правления Дария1:1 Дарий I Великий (Гистасп) правил Персидской империей с 522 по 486 гг. до н. э. (в середине осени 520 г. до н. э.) было слово Вечного1:1 Вечный – на языке оригинала: «Яхве». Под этим именем Всевышний открылся Мусо и народу Исроила (см. Исх. 3:13-15). См. пояснительный словарь. к пророку Закарии, сыну Берехии, внуку Иддо:

2– Вечный сильно прогневался на ваших предков. 3Скажи же народу: Так говорит Вечный, Повелитель Сил: «Вернитесь ко Мне, – возвещает Вечный, Повелитель Сил, – и Я вернусь к вам, – говорит Вечный, Повелитель Сил. – 4Не будьте как ваши предки, к которым взывали прежние пророки, говоря: „Так говорит Вечный, Повелитель Сил: Оставьте свои злые пути и скверные обычаи“, а они не слушали и не внимали Мне, – возвещает Вечный. – 5Где теперь ваши предки? И разве вечно живут пророки? 6Но Мои слова и установления, которые Я вручил Моим рабам пророкам, разве не исполнились они над вашими предками? Они тогда покаялись и сказали: „Вечный, Повелитель Сил, поступил с нами так, как мы заслужили своими путями и делами, – как Он определил, так и поступил“».

Первое видение: всадник среди миртовых деревьев

7В двадцать четвёртый день одиннадцатого месяца, месяца шевата, на втором году правления Дария (15 февраля 519 г. до н. э.), было слово Вечного к пророку Закарии, сыну Берехии, внуку Иддо.

8Ночью мне было видение: смотрю, передо мной Некто на рыжем коне. Он стоял среди миртов1:8 Мирт – южное вечнозелёное дерево или кустарник с белыми душистыми цветками., что в горной долине; позади Него – всадники на рыжем, гнедом и белом конях.

9Я спросил:

– Что это значит, мой Господин?

И Ангел, Который говорил со мной, ответил:

– Я покажу тебе, что это значит.

10Тот, Кто стоял среди миртов, объяснил:

– Это те, кого Вечный послал пройти по земле дозором.

11И они сказали Ангелу Вечного1:11 Ангел Вечного – этот особенный ангел отождествляется с Самим Вечным. Многие толкователи видят в Нём явления Исо Масеха до Его воплощения. По всей вероятности, Ангел, Который говорил с Закарией (ст. 9), и Ангел Вечного, сидевший на рыжем коне среди миртов (ст. 8, 10 и 11), – это одна и та же личность, хотя в этом нет полной уверенности., Который стоял среди миртов:

– Мы прошли по земле дозором – на всей земле покой и мир.

12Тогда Ангел Вечного сказал:

– О Вечный, Повелитель Сил, до каких пор Ты будешь отказывать в милости Иерусалиму и городам Иудеи, на которые Ты гневаешься вот уже семьдесят лет?

13И Вечный отвечал добрыми и утешительными словами Ангелу, говорившему со мной.

14Тогда Ангел, Который говорил со мной, сказал мне:

– Вот что ты должен возвестить: «Так говорит Вечный, Повелитель Сил: Крепко возревновал Я об Иерусалиме и Сионе, 15а на народы, живущие в покое, Я страшно разгневан. Тогда как Я лишь немного гневался на Мой народ, они без меры обрушили на него бедствие. 16Поэтому так говорит Вечный: Я вернусь в Иерусалим с состраданием, и Мой дом там будет отстроен, – возвещает Вечный, Повелитель Сил, – и протянется над Иерусалимом землемерная нить»1:16 Землемерная нить – символ восстановления Иерусалима в пророчестве Иеремии (см. Иер. 31:38-40).. 17Ещё провозгласи: «Так говорит Вечный, Повелитель Сил: Снова переполнятся изобилием Мои города, и вновь Вечный утешит Сион и изберёт Иерусалим».

Второе видение: четыре рога и четверо ремесленников

18Я поднял глаза и вижу: передо мной четыре рога. 19Я спросил Ангела, Который говорил со мной:

– Что это?

Он ответил:

– Эти рога – сила народов, которая разметала Иудею, Исроил и Иерусалим.

20Затем Вечный показал мне четверых кузнецов. 21Я спросил:

– Что они собираются делать?

Он ответил:

– Этими рогами народы разметали Иудею так, что никто не мог поднять своей головы, а кузнецы пришли нагнать на них страх и сбить им рога, которые они подняли против земли Иудеи, чтобы разметать её народ.