Ruth 2 – HTB & CARS

Het Boek

Ruth 2:1-23

1Nu had Noömi een bloedverwant van de kant van haar man, een vermogend man uit Eliméleks geslacht, Bóoz genaamd. 2Eens zei Rut, de moabietische, tot Noömi: Ik zal naar het veld gaan, om aren te lezen achter hem, in wiens ogen ik genade vinden zal. Zij antwoordde: Ga, mijn dochter. 3Ze ging dus, en begon in het veld achter de maaiers aren te lezen. Nu wilde het toeval, dat het een akker was van Bóoz uit het geslacht van Elimélek. 4En zie, daar kwam Bóoz uit Betlehem aan. Hij groette de maaiers: Jahweh zij met u! Zij groetten hem terug: Jahweh zegene u! 5Daarop vroeg Bóoz aan den opzichter der maaiers: Van wie is dat meisje daar? 6De opzichter der maaiers antwoordde: Dat is de jonge moabietische, die met Noömi uit het land van Moab is teruggekomen. 7Ze zei: Ik zou graag aren willen lezen en achter de maaiers bij de schoven gaan rapen. Zo kwam ze, en was van vanmorgen tot nu toe op de been; geen ogenblik rust heeft ze zich gegund. 8Nu richtte Bóoz zich tot Rut: Luister eens, mijn kind; ge moet niet op een andere akker gaan rapen en hier niet vandaan gaan, maar bij mijn knechten blijven. 9Ge houdt u aan de akker, die ze maaien, en blijft hen volgen. Ik heb mijn jongens reeds bevolen, u niet lastig te vallen. En als ge dorst hebt, gaat ge naar de kruiken, en drinkt ge van wat de jongens scheppen. 10Toen boog ze zich plat voor hem ter aarde, en zei: Waarom heb ik genade gevonden in uw ogen, dat ge u iets aan mij gelegen laat liggen, ofschoon ik maar een vreemde ben? 11Bóoz hernam: Men heeft me verteld, wat ge na de dood van uw man voor uw schoonmoeder gedaan hebt; hoe ge uw vader en uw moeder verliet en het land, waar ge geboren zijt, om naar een volk te gaan, dat u vóór die tijd onbekend was. 12Jahweh vergelde u wat ge gedaan hebt! Moge Jahweh, de God van Israël, onder wiens vleugelen ge uw toevlucht zijt komen zoeken, u overvloedig belonen. 13Rut hernam: Heer, laat me slechts genade in uw ogen vinden! Gij hebt me moed gegeven en vleiende woorden tot uw dienstmaagd gesproken, ofschoon ik me niet met een van uw dienstmaagden vergelijken mag. 14Toen het etenstijd was, zeide Bóoz tot haar: Kom hier, dan kunt ge meeëten van onze spijzen, en uw brood meedopen in de azijn. Ze ging dus bij de maaiers zitten; en hij gaf haar zoveel geroosterd graan, dat ze volop kon eten en nog overhield. 15Toen ze opstond, om weer aren te lezen, beval Bóoz zijn knechten: Laat haar ook wat tussen de schoven rapen, en hindert haar niet. 16Ge moet ook met opzet voor haar wat uit de bossen laten glippen, en als ze het opraapt, niet tegen haar uitvallen. 17Zo bleef ze tot de avond aren lezen op de akker; toen klopte ze uit, wat ze geraapt had: Het was bijna een hele efa gerst. 18Ze nam het mee en ging naar de stad. Toen haar schoonmoeder zag, wat ze verzameld had, en Rut haar ook nog verraste met wat zij, na zelf volop gegeten te hebben, had overgehouden, 19vroeg haar schoonmoeder haar: Waar hebt ge vandaag verzameld, en met wien hebt ge te doen gehad? Gezegend hij, die zich over u heeft ontfermd. Nu vertelde ze haar schoonmoeder, bij wien ze gewerkt had, en zei: De man, bij wien ik vandaag gewerkt heb, heet Bóoz. 20Toen zei Noömi tot haar schoondochter: Moge hij zegen ontvangen van Jahweh, die in zijn ontferming levenden noch doden vergeet! En ze ging voort: Die man is ons verwant; hij is een van onze lossers. 21Rut, de moabietische, hernam: Hij heeft me ook nog gezegd: “Blijf bij mijn knechten, totdat ze mijn hele oogst hebben binnengehaald.” 22En Noömi zei tot haar schoondochter Rut: Het is goed, mijn dochter, dat ge met zijn knechten meegaat; op een ander veld kon men u wel eens lastig vallen. 23Zo bleef ze bij de knechten van Bóoz aren lezen, tot de gehele gerste- en tarweoogst binnen was. Daarna bleef ze bij haar schoonmoeder thuis.

Священное Писание

Руфь 2:1-23

Руфь встречается с Боазом

1У Наоми был родственник со стороны мужа из того же клана, что и Эли-Малик, богатый и влиятельный человек по имени Боаз.

2И моавитянка Руфь сказала Наоми:

– Отпусти меня в поля подбирать оставшееся зерно за кем-нибудь2:2 Согласно законам Таурата жнецы не должны были дожинать поля до конца, чтобы оставлять пропитание для бедных (см. Лев. 19:9-10; 23:22; Втор. 24:19)., кто будет добр ко мне.

Наоми сказала ей:

– Иди, моя дочь.

3Она вышла и начала подбирать в полях за жнецами. И случилось так, что она пришла на ту часть поля, которая принадлежала Боазу из клана Эли-Малика.

4Как раз тогда из Вифлеема пришёл Боаз и приветствовал жнецов:

– Пусть будет с вами Вечный!

– Благослови тебя Вечный! – откликнулись они.

5Боаз спросил старосту своих жнецов:

– Чья та молодая женщина?

6Староста ответил:

– Это та моавитянка, что вернулась с Наоми из Моава. 7Она сказала: «Пожалуйста, позволь мне подбирать колосья следом за жнецами». Она пришла на поле и работает с самого утра до этого времени, если не считать небольшого отдыха под навесом.

8И Боаз сказал Руфи:

– Послушай, дочь моя. Не ходи подбирать на другое поле и не удаляйся отсюда. Оставайся здесь с моими служанками. 9Смотри, на каком поле жнут мои слуги, и держись вместе с моими служанками. Я велел своим слугам не трогать тебя. И всякий раз, когда ты захочешь пить, иди и пей из кувшинов, которые наполняют мои слуги.

10Она поклонилась, пав лицом до земли, и воскликнула:

– За что ты так добр ко мне, почему ты проявляешь такую заботу о чужестранке?

11Боаз ответил:

– Мне рассказали обо всём, что ты сделала для своей свекрови после смерти твоего мужа: как ты оставила отца и мать и свою родину и пришла жить к народу, которого прежде не знала. 12Пусть Вечный воздаст тебе за то, что ты сделала. Да получишь ты богатую награду от Вечного, Бога Исраила, к Которому ты пришла, чтобы найти прибежище под Его крыльями.

13– Да найду я милость в твоих глазах, мой господин, – сказала она. – Ты утешил меня и говорил с твоей рабыней по-доброму, несмотря на то что я не стою ни одной из твоих служанок.

14Во время обеда Боаз сказал ей:

– Подойди сюда. Возьми лепёшку и обмакивай её в кислое вино.

Когда она села рядом со жнецами, он предложил ей жареного зерна. Она съела столько, сколько хотела, и ещё осталось. 15Когда она встала, чтобы подбирать дальше, Боаз приказал своим слугам:

– Даже если она будет собирать среди снопов, не обижайте её. 16Наоборот, отбрасывайте для неё колосья из вязанок и оставляйте ей подбирать и не попрекайте её.

17И так Руфь подбирала на поле до вечера. Когда она вымолотила ячмень, который собрала, получилось примерно шестнадцать килограммов2:17 Букв.: «около ефы».. 18Она принесла его в город, и её свекровь увидела, как много она собрала. Ещё Руфь вытащила и дала ей то, что осталось у неё после обеда.

19Свекровь спросила её:

– Где ты собирала сегодня? Где ты работала? Пусть будет благословен тот человек, который позаботился о тебе!

И Руфь рассказала своей свекрови, у кого она работала.

– Человека, у которого я сегодня работала, зовут Боаз, – сказала она.

20– Благослови его Вечный! – сказала Наоми своей снохе. – Он не оставил без милости ни живых, ни умерших2:20 Под местоимением «он» может иметься в виду или Всевышний, или Боаз. Через проявление милости к Руфи и Наоми оказывается уважение памяти Эли-Малика и двух его сыновей..

Она прибавила:

– Этот человек с нами в близком родстве и, согласно Таурату, несёт ответственность за нас2:20 Согласно законам Таурата ближайший родственник (букв.: «искупитель») должен был: 1) выкупить имение родственника, если тот был вынужден его продать (см. Лев. 25:25); 2) выкупить родственника, если тот попал в рабство (см. Лев. 25:47-55); 3) отомстить убийце родственника (см. Чис. 35:19-21); 4) если родственник умирал бездетным, то «искупитель» должен был жениться на его вдове (см. Втор. 25:5-10). В таком случае рождённый у них первенец считался сыном умершего и его наследником..

21И Руфь моавитянка сказала:

– Он даже сказал мне: «Оставайся с моими работниками до тех пор, пока они не закончат убирать всё моё зерно».

22Наоми сказала своей снохе Руфи:

– Это хорошо, моя дочь, что ты будешь ходить с его служанками, потому что на чьём-нибудь другом поле тебя могли бы обидеть.

23И Руфь держалась со служанками Боаза и подбирала колосья, пока не кончилась жатва ячменя и пшеницы2:23 Жатва ячменя и пшеницы проходила с конца апреля до начала июня.. А жила она у своей свекрови.