Het Boek

Psalmen 1:1-6

1Gelukkig is de mens

die in de wandeling niet luistert

naar de raad van slechte mensen,

die niet blijft stilstaan

op de weg van de zondaars

en vermijdt te zitten

bij hen die met God spotten.

2Integendeel, het is voor hem een vreugde

te doen wat de Here van hem vraagt,

dag en nacht is hij bezig met zijn woord.

3Hij lijkt op een boom

die aan de oever van een beek staat.

Wanneer het jaargetijde ervoor aanbreekt,

draagt hij volop vrucht

en zijn bladeren verwelken niet.

Alles wat deze mens onderneemt,

is een succes.

4Bij de zondaars ligt het echter anders!

Die waaien uiteen als het kaf in de wind.

5Op de dag van het oordeel

zullen zij niet veilig zijn,

zij kunnen dan immers niet standhouden

te midden van Gods trouwe volgelingen!

6Want de Here

leidt de wegen van zijn volgelingen,

terwijl de weg van de goddelozen

rechtstreeks naar de afgrond voert.

Tagalog Contemporary Bible

Salmo 1:1-6

Salmo 1

Mapalad ang Taong Matuwid

1Mapalad ang taong hindi namumuhay ayon sa payo ng masasama,

o sumusunod sa mali nilang halimbawa,

at hindi nakikisama sa mgataong nangungutya.

2Sa halip ay nagagalak siyang sumunod sa mga aral na mula sa Panginoon,

at araw-gabi ito ay kanyang pinagbubulay-bulayan.

3Ang katulad niyaʼy isang punongkahoy na itinanim sa tabi ng sapa,

na namumunga sa takdang panahon at hindi nalalanta ang mga dahon.

Magtatagumpay siya sa anumang kanyang ginagawa.

4Ngunit iba ang mga taong masama;

silaʼy parang ipa na tinatangay ng hangin.

5Parurusahan sila ng Dios sa araw ng paghatol,

at ihihiwalay sa mga matuwid.

6Sapagkat pinapatnubayan ng Panginoon ang mga matuwid,

ngunit ang buhay ng taong masama ay hahantong sa kapahamakan.