Het Boek

Psalmen 1:1-6

1Gelukkig is de mens

die in de wandeling niet luistert

naar de raad van slechte mensen,

die niet blijft stilstaan

op de weg van de zondaars

en vermijdt te zitten

bij hen die met God spotten.

2Integendeel, het is voor hem een vreugde

te doen wat de Here van hem vraagt,

dag en nacht is hij bezig met zijn woord.

3Hij lijkt op een boom

die aan de oever van een beek staat.

Wanneer het jaargetijde ervoor aanbreekt,

draagt hij volop vrucht

en zijn bladeren verwelken niet.

Alles wat deze mens onderneemt,

is een succes.

4Bij de zondaars ligt het echter anders!

Die waaien uiteen als het kaf in de wind.

5Op de dag van het oordeel

zullen zij niet veilig zijn,

zij kunnen dan immers niet standhouden

te midden van Gods trouwe volgelingen!

6Want de Here

leidt de wegen van zijn volgelingen,

terwijl de weg van de goddelozen

rechtstreeks naar de afgrond voert.

Bibelen på hverdagsdansk

Salmernes Bog 1:1-6

Velsignelsen ved at gøre Guds vilje

1Gud velsigner de mennesker,

som ikke går efter gudløses råd,

står bag syndige handlinger,

eller sidder og håner Herren,

2men som ønsker at gøre hans vilje,

og har hans ord i tanke både dag og nat.

3De er som træer, der vokser ved vandløb

og bærer frugt hver eneste høst,

og hvis blade altid er grønne.

Alt, hvad de gør, lykkes for dem.

4Anderledes er det med de gudløse.

De er som avner, vinden blæser bort.

5På dommens dag står de straf skyldige,

de hører ikke hjemme blandt Guds folk.

6Herren hjælper dem, der gør hans vilje,

men de gudløses vej ender i afgrunden.