Het Boek

Openbaring 19

Voor God is alle eer en macht

1Toen hoorde ik uit de hemel het geluid als van een grote menigte die zei: ‘Loof God! Van Hem komt alle redding! Voor Hem is alle eer en macht! Zijn oordelen zijn betrouwbaar en rechtvaardig. Hij heeft de grote hoer veroordeeld die de aarde met haar ontucht in het verderf gestort heeft. Hij heeft de dood van zijn dienaren op haar gewroken. Prijs God! De rook van haar puinhopen zal voor altijd en eeuwig blijven opstijgen.’

De vierentwintig ouderlingen en de vier wezens knielden in aanbidding neer voor God die op de troon zit, en zeiden: ‘Amen! Prijs God!’ Een stem vanaf de troon zei: ‘Alle dienaren van God en allen die ontzag voor Hem hebben, klein en groot, prijs God!’

Daarna hoorde ik een grote menigte. Het leek wel op het geluid van een enorme waterval of van zware donderslagen. ‘Prijs God,’ zeiden zij. ‘De Here, onze Almachtige God, regeert! Laten wij blij zijn en juichen en Hem eren, want de tijd van de bruiloft van het Lam is aangebroken en zijn bruid staat klaar. Zij mocht een kleed van schitterend wit linnen aantrekken. Dat fijne linnen staat voor de goede daden van de gelovigen.’

De engel zei tegen mij: ‘Schrijf op: Gelukkig zijn de mensen die uitgenodigd zijn voor het bruiloftsmaal van het Lam.’ En hij voegde eraan toe: ‘Dit zegt God, die altijd de waarheid spreekt.’ 10 Ik viel voor hem neer om hem te aanbidden, maar hij zei: ‘Doe dat niet! Ik ben een dienaar van Jezus, net als u en uw broeders en zusters die openlijk voor hun geloof in Jezus uitkomen. Aanbid God.’ Want de kern van alle profetie is uitkomen voor het geloof in Jezus.

11 Ik zag dat de hemel geopend was en plotseling zag ik een wit paard. Hij die erop zat, heet Trouw en Oprechtheid. In zijn oordeel en in de strijd is Hij rechtvaardig. 12 Zijn ogen zijn als laaiend vuur en op zijn hoofd draagt Hij vele kronen. Hijzelf is de enige die de naam kent die op Hem geschreven is. 13 Het kleed dat Hij draagt, is in bloed gedrenkt. De naam waarmee Hij wordt aangesproken, is: Woord van God. 14 De hemelse legers volgen Hem op witte paarden, zij hebben kleren van zuiver wit linnen aan. 15 Uit zijn mond komt een scherp zwaard, waarmee Hij de vijandige volken zal neerslaan. Hij zal hen met een ijzeren staf regeren en hen vertrappen in de wijnpers van de grimmige toorn van de Almachtige God. 16 Op zijn kleed en op zijn dij staat deze naam: ‘Koning over alle koningen en Heer over alle heren.’

17 Ik zag een engel midden in de zon staan. Met zijn sterke stem riep hij naar alle vogels die op het hoogste punt van de hemel vlogen: ‘Kom bij elkaar voor Gods grote maal! 18 Jullie mogen het vlees eten van koningen, generaals en helden, van paarden en hun ruiters, van vrijen en slaven, van kleinen en groten.’

19 Ik zag het beest samen met de koningen van de aarde. Zij hadden hun legers verzameld om oorlog te voeren tegen Hem die op het paard zat en tegen zijn leger. 20 Het beest werd gevangengenomen, samen met de valse profeet die onder het oog van het beest wondertekenen had gedaan, waardoor alle mensen werden verleid die het teken van het beest droegen en het standbeeld van het beest aanbaden. Het beest en de valse profeet werden levend in het meer van brandende zwavel gegooid. 21 Heel hun aanhang werd gedood door het zwaard uit de mond van Hem die op het paard zat. En alle vogels deden zich tegoed aan hun vlees.

Nya Levande Bibeln

Uppenbarelseboken 19

1Därefter hörde jag rop från en stor skara i himlen: Halleluja! Lovprisa Herren! Räddningen kommer från vår Gud. Äran och makten tillhör bara honom,

för hans domar är rättvisa och sanna. Han har dömt den stora prostituerade kvinnan, som fördärvade jorden med sin synd, och han har hämnats morden på sina tjänare.

Gång på gång hördes deras röster: Lovprisa Gud! Röken från henne stiger upp i evigheternas evigheter!

Sedan föll de tjugofyra äldste och de fyra väsendena ner och hyllade Gud, som satt på tronen, och sa: Amen! Halleluja! Lovprisa Gud!

Och från tronen kom en röst som sa: Lova vår Gud, alla ni hans tjänare, både små och stora, som fruktar honom.

Lammets bröllopsfest

Sedan hörde jag återigen som röster från en stor skara, och deras röster lät som dånande vattenmassor eller åskans mullrande: Pris ske Gud! Herren, vår Gud, den Allsmäktige regerar nu.

Låt oss vara glada och jubla och lovprisa honom, för det är dags för Lammets bröllopsfest, och hans brud har gjort sig beredd.

Hon har rätt att bära det renaste och vitaste och finaste linnet, linnet som är gjort av Guds folks goda gärningar.

Och ängeln sa: Skriv, lyckliga är de som är bjudna till Lammets bröllopsfest. Och han tillade: Gud själv har sagt detta.

10 Då föll jag ner vid ängelns fötter för att tillbe honom, men han sa: Nej, gör inte det! Jag är inget annat än en Guds tjänare, precis som du och dina kristna bröder, de som vittnar om Jesus. Det är Gud du ska tillbe! Syftet med alla profetior och allt som jag har visat dig är att berätta om Jesus.

Ryttaren på den vita hästen

11 Sedan såg jag himlen öppen och en vit häst som stod där. Och den som satt på hästen hette Trovärdig och Sann - han är den som är rättvis när han dömer och när han strider.

12 Hans ögon var som lågor, och han hade många kronor på sitt huvud. Och hans namn var skrivet på pannan, men bara han själv visste vad namnet betydde.

13 Han var klädd i en mantel som doppats i blod, och hans namn är Guds ord.

14 Himlens arméer, klädda i finaste vita och rena linne, följde honom på vita hästar.

15 I munnen höll han ett skarpt svärd, med vilket han ska besegra folken. Han ska regera med järnhand. Och som man med vinpressen pressar saften ur druvorna, så ska han trampa sönder dem, och de ska få känna av den allsmäktige Gudens fruktansvärda vrede.

16 På hans mantel står skrivet över höfterna: KUNGARS KUNG OCH HERRARS HERRE.

17 Sedan såg jag en ängel, som stod i solskenet och ropade med hög röst till alla fåglar som flög över himlen: Kom hit och samlas till den store Gudens måltid!

18 Kom hit och ät köttet av kungar, generaler och mäktiga män, av hästar och ryttare och av allt slags folk, både stora och små, både slavar och fria.

19 Sedan såg jag vilddjuret samla regeringarna på jorden och deras arméer för att strida mot honom som satt på hästen, och mot hans armé.

20 Och djuret togs till fånga, liksom den falske profeten, han som kunde utföra under när djuret var med, under som bedrog alla som hade tagit på sig djurets märke och tillbad dess bild. Både vilddjuret och den falske profeten kastades levande i eldsjön, som brinner av svavel.

21 Och hela deras armé dödades av det skarpa svärdet från ryttarens mun, han som satt på den vita hästen. Och alla himlens fåglar åt sig mätta av deras kött.