Het Boek

Openbaring 19

Voor God is alle eer en macht

1Toen hoorde ik uit de hemel het geluid als van een grote menigte die zei: ‘Loof God! Van Hem komt alle redding! Voor Hem is alle eer en macht! Zijn oordelen zijn betrouwbaar en rechtvaardig. Hij heeft de grote hoer veroordeeld die de aarde met haar ontucht in het verderf gestort heeft. Hij heeft de dood van zijn dienaren op haar gewroken. Prijs God! De rook van haar puinhopen zal voor altijd en eeuwig blijven opstijgen.’

De vierentwintig ouderlingen en de vier wezens knielden in aanbidding neer voor God die op de troon zit, en zeiden: ‘Amen! Prijs God!’ Een stem vanaf de troon zei: ‘Alle dienaren van God en allen die ontzag voor Hem hebben, klein en groot, prijs God!’

Daarna hoorde ik een grote menigte. Het leek wel op het geluid van een enorme waterval of van zware donderslagen. ‘Prijs God,’ zeiden zij. ‘De Here, onze Almachtige God, regeert! Laten wij blij zijn en juichen en Hem eren, want de tijd van de bruiloft van het Lam is aangebroken en zijn bruid staat klaar. Zij mocht een kleed van schitterend wit linnen aantrekken. Dat fijne linnen staat voor de goede daden van de gelovigen.’

De engel zei tegen mij: ‘Schrijf op: Gelukkig zijn de mensen die uitgenodigd zijn voor het bruiloftsmaal van het Lam.’ En hij voegde eraan toe: ‘Dit zegt God, die altijd de waarheid spreekt.’ 10 Ik viel voor hem neer om hem te aanbidden, maar hij zei: ‘Doe dat niet! Ik ben een dienaar van Jezus, net als u en uw broeders en zusters die openlijk voor hun geloof in Jezus uitkomen. Aanbid God.’ Want de kern van alle profetie is uitkomen voor het geloof in Jezus.

11 Ik zag dat de hemel geopend was en plotseling zag ik een wit paard. Hij die erop zat, heet Trouw en Oprechtheid. In zijn oordeel en in de strijd is Hij rechtvaardig. 12 Zijn ogen zijn als laaiend vuur en op zijn hoofd draagt Hij vele kronen. Hijzelf is de enige die de naam kent die op Hem geschreven is. 13 Het kleed dat Hij draagt, is in bloed gedrenkt. De naam waarmee Hij wordt aangesproken, is: Woord van God. 14 De hemelse legers volgen Hem op witte paarden, zij hebben kleren van zuiver wit linnen aan. 15 Uit zijn mond komt een scherp zwaard, waarmee Hij de vijandige volken zal neerslaan. Hij zal hen met een ijzeren staf regeren en hen vertrappen in de wijnpers van de grimmige toorn van de Almachtige God. 16 Op zijn kleed en op zijn dij staat deze naam: ‘Koning over alle koningen en Heer over alle heren.’

17 Ik zag een engel midden in de zon staan. Met zijn sterke stem riep hij naar alle vogels die op het hoogste punt van de hemel vlogen: ‘Kom bij elkaar voor Gods grote maal! 18 Jullie mogen het vlees eten van koningen, generaals en helden, van paarden en hun ruiters, van vrijen en slaven, van kleinen en groten.’

19 Ik zag het beest samen met de koningen van de aarde. Zij hadden hun legers verzameld om oorlog te voeren tegen Hem die op het paard zat en tegen zijn leger. 20 Het beest werd gevangengenomen, samen met de valse profeet die onder het oog van het beest wondertekenen had gedaan, waardoor alle mensen werden verleid die het teken van het beest droegen en het standbeeld van het beest aanbaden. Het beest en de valse profeet werden levend in het meer van brandende zwavel gegooid. 21 Heel hun aanhang werd gedood door het zwaard uit de mond van Hem die op het paard zat. En alle vogels deden zich tegoed aan hun vlees.

Nkwa Asem

Yohane Adiyisɛm 19

Nnipakuw a wɔwɔ soro ani gye

1Eyi akyi metee nne bi te sɛ nnipakuw a wɔwɔ soro se, “Haleluia! Nkwagye ne anuonyam ne tumi wɔ yɛn Nyankopɔn efisɛ, n’atemmu yɛ nokware na ɛteɛ sɛ obuu oguamanfo kɛse a ɔde n’aguamammɔ asɛe asase no atɛn. Onyankopɔn atwe n’aso efisɛ, okum n’asomfo.”

Na afei wɔteɛɛm bio se, “Haleluia! Wusiw a efi ne nkyɛn no kɔ soro daa daa.”

Mpanyimfo aduonu anan ne ateasefo baanan no butubutuw Onyankopɔn a ɔte n’ahengua so no anim som no. Na wɔteɛɛm se, “Amen, Haleluia!”

Afei ɛnne bi fi ahengua no so bae se, “Monkamfo yɛn Nyankopɔn, mo a moyɛ n’asomfo nyinaa, mo a musuro no, akɛse ne nkumaa!”

Afei metee nne bi te sɛ nnipadɔm a ɛte sɛ nsuworoso ne aprannaa a ɛrepaepae a ɛreteɛm se, “Haleluia! Yɛn Tumfoɔ Awurade Nyankopɔn di hene. Momma yɛn ho nsɛpɛw yɛn na yɛn ani nnye na yɛnhyɛ no anuonyam efisɛ, Oguammaa no ayeforohyia adu a n’ayeforokunu asiesie ne ho. Wɔde nwera pa a ani hyerɛn na ani tew maa no sɛ ɔnhyɛ.” Nwera no kyerɛ Onyankopɔn nkurɔfo trenee adeyɛ.

Afei ɔbɔfo no ka kyerɛɛ me se, “Kyerɛw se, Nhyira nka wɔn a wɔato nsa afrɛ wɔn Oguammaa no ayeforohyia anwummere apontow ase.” Ɔka kaa ho se, “Eyi yɛ Onyankopɔn asɛm turodoo.”

10 Mibutuw ne nan ase som no. Nanso ɔka kyerɛɛ me se, “Nyɛ saa, efisɛ, meyɛ ɔsomfo te sɛ wo ne wo nuanom a wodi Yesu ho adanse no. Som Onyankopɔn efisɛ, nokware a Yesu daa no adi no na ɛhyɛɛ adiyifo no nkuran.”

Ahene mu Hene

11 Afei mihui sɛ ɔsoro abue a ɔpɔnkɔ fitaa wɔ hɔ. Na nea ɔte ne so no din de “Ɔseadeɛyɔ ne Ɔnokwafo.” Nokware na ogyina so bu atɛn ko ne ko. 12 N’aniwa te sɛ ogya a ɛredɛw a na ɔhyɛ ahenkyɛw bebree. Na ɔwɔ din bi a wɔakyerɛw agu ne ho, nanso na obiara nnim nea ɛyɛ ka ne ho. 13 Na wɔde n’atade a ɛhyɛ no no anu mogya mu. Din a wɔde frɛ no ne “Onyankopɔn Asɛm.” 14 Ɔsoro asraafo a wɔhyehyɛ nwera fitaa a ani tew a wɔtete apɔnkɔ fitafitaa so dii n’akyi.

15 Nkrante a ano yɛ nnam yiye a ɔde bedi aman so fii n’anom bae. Dade poma na ɔde bɛtetew wɔn. Obetiatia Onyankopɔn a ɔyɛ ade nyinaa so tumfoɔ no abufuw a ɛyɛ den no nsakyiamoa no so. 16 Na wɔakyerɛw edin “AHENE MU HENE NE AWURADE MU AWURADE” agu n’atade mu ne ne nan ho.

17 Afei mihuu ɔbɔfo bi a ogyina owia mu. Ɔteɛɛm guu nnomaa a wɔnam wim nyinaa so se, “Mommra mmehyiam wɔ Onyankopɔn apontow kɛse no ase. 18 Mummedi ahemfo nam ne asafohene nam ne atumfo nam ne apɔnkɔ ne wɔn a wɔtete wɔn so nam ne adehye ne nkoa ne akɛse ne nkumaa nyinaa nam.”

19 Afei mihuu aboa no ne asase so ahene ne wɔn asraafo a wɔaboa wɔn ho ano rekɔko atia nea ɔtena ɔpɔnkɔ no so no ne ne dɔm. 20 Wɔkyeree aboa no ne ne atorodiyifo a ɔyɛɛ anwonwade wɔ n’anim no de wɔn too afiase. Saa anwonwade no so na ɔnam daadaa wɔn a wɔde aboa no ahyɛ wɔn agyirae ne wɔn a wɔsom aboa no ohoni no. Wɔtow aboa no ne atorodiyifo no anikann guu ogya ɔtare a sɔfere na na ɛredɛw wɔ mu no mu. 21 Wɔde nkrante a efi ɔpɔnkɔkafo no anom kunkum wɔn asraafo, na nnomaa no dii wɔn nam sɛnea wobetumi.