Het Boek

Openbaring 19

Voor God is alle eer en macht

1Toen hoorde ik uit de hemel het geluid als van een grote menigte die zei: ‘Loof God! Van Hem komt alle redding! Voor Hem is alle eer en macht! Zijn oordelen zijn betrouwbaar en rechtvaardig. Hij heeft de grote hoer veroordeeld die de aarde met haar ontucht in het verderf gestort heeft. Hij heeft de dood van zijn dienaren op haar gewroken. Prijs God! De rook van haar puinhopen zal voor altijd en eeuwig blijven opstijgen.’

De vierentwintig ouderlingen en de vier wezens knielden in aanbidding neer voor God die op de troon zit, en zeiden: ‘Amen! Prijs God!’ Een stem vanaf de troon zei: ‘Alle dienaren van God en allen die ontzag voor Hem hebben, klein en groot, prijs God!’

Daarna hoorde ik een grote menigte. Het leek wel op het geluid van een enorme waterval of van zware donderslagen. ‘Prijs God,’ zeiden zij. ‘De Here, onze Almachtige God, regeert! Laten wij blij zijn en juichen en Hem eren, want de tijd van de bruiloft van het Lam is aangebroken en zijn bruid staat klaar. Zij mocht een kleed van schitterend wit linnen aantrekken. Dat fijne linnen staat voor de goede daden van de gelovigen.’

De engel zei tegen mij: ‘Schrijf op: Gelukkig zijn de mensen die uitgenodigd zijn voor het bruiloftsmaal van het Lam.’ En hij voegde eraan toe: ‘Dit zegt God, die altijd de waarheid spreekt.’ 10 Ik viel voor hem neer om hem te aanbidden, maar hij zei: ‘Doe dat niet! Ik ben een dienaar van Jezus, net als u en uw broeders en zusters die openlijk voor hun geloof in Jezus uitkomen. Aanbid God.’ Want de kern van alle profetie is uitkomen voor het geloof in Jezus.

11 Ik zag dat de hemel geopend was en plotseling zag ik een wit paard. Hij die erop zat, heet Trouw en Oprechtheid. In zijn oordeel en in de strijd is Hij rechtvaardig. 12 Zijn ogen zijn als laaiend vuur en op zijn hoofd draagt Hij vele kronen. Hijzelf is de enige die de naam kent die op Hem geschreven is. 13 Het kleed dat Hij draagt, is in bloed gedrenkt. De naam waarmee Hij wordt aangesproken, is: Woord van God. 14 De hemelse legers volgen Hem op witte paarden, zij hebben kleren van zuiver wit linnen aan. 15 Uit zijn mond komt een scherp zwaard, waarmee Hij de vijandige volken zal neerslaan. Hij zal hen met een ijzeren staf regeren en hen vertrappen in de wijnpers van de grimmige toorn van de Almachtige God. 16 Op zijn kleed en op zijn dij staat deze naam: ‘Koning over alle koningen en Heer over alle heren.’

17 Ik zag een engel midden in de zon staan. Met zijn sterke stem riep hij naar alle vogels die op het hoogste punt van de hemel vlogen: ‘Kom bij elkaar voor Gods grote maal! 18 Jullie mogen het vlees eten van koningen, generaals en helden, van paarden en hun ruiters, van vrijen en slaven, van kleinen en groten.’

19 Ik zag het beest samen met de koningen van de aarde. Zij hadden hun legers verzameld om oorlog te voeren tegen Hem die op het paard zat en tegen zijn leger. 20 Het beest werd gevangengenomen, samen met de valse profeet die onder het oog van het beest wondertekenen had gedaan, waardoor alle mensen werden verleid die het teken van het beest droegen en het standbeeld van het beest aanbaden. Het beest en de valse profeet werden levend in het meer van brandende zwavel gegooid. 21 Heel hun aanhang werd gedood door het zwaard uit de mond van Hem die op het paard zat. En alle vogels deden zich tegoed aan hun vlees.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Отк 19

Хвала Вечному

1После этого я услышал голос, звучащий как голос огромного множества людей. Они восклицали в небесах:

– Хвала Вечному!
    Спасение, слава и сила принадлежат нашему Богу,
потому что Его суды истинны и справедливы!
    Он осудил великую блудницу,
которая растлила мир своим развратом.
    Он отомстил ей за кровь Своих рабов!

И они опять воскликнули:

– Хвала Вечному!
    Дым от неё будет подниматься вовеки![a]

Двадцать четыре старца и четыре живых существа пали и поклонились Всевышнему, сидящему на троне, говоря:

– Аминь! Хвала Вечному!

И от трона прозвучал голос:

– Хвалите нашего Бога,
    все Его рабы
и все боящиеся Его,
    малые и великие!

Затем я услышал голос, звучавший как голос множества людей, или как шум могучих вод, или как мощный раскат грома:

– Хвала Вечному!
    Потому что Вечный, наш Бог и Повелитель Сил, воцарился!
Давайте радоваться и веселиться!
    Воздадим Ему славу!
Наступил час бракосочетания Ягнёнка![b]
    Его невеста уже приготовила себя!
Ей дано тончайшее льняное платье,
    чистое и блестящее.

(Это платье – символ праведных дел святого народа Всевышнего.)[c]

Потом ангел сказал мне:

– Запиши: благословенны те, кто приглашён на свадебный пир Ягнёнка!

И добавил:

– Это истинные слова Всевышнего.

10 Тогда я пал к его ногам, чтобы поклониться ему, но он сказал мне:

– Не делай этого! Я тоже раб Всевышнего, как ты и твои братья, держащиеся свидетельства Исо[d]. Поклонись Всевышнему! Потому что свидетельство Исо[e] – это дух пророчества.

Всадник на белом коне

11 И увидел я раскрытые небеса и всадника на белом коне. Всадника звали Верный и Истинный[f]. Он справедливо судит[g] и ведёт войну. 12 Его глаза, как пылающий огонь, и на Его голове множество венцов. На Нём написано имя, которого никто не знает, кроме Него Самого.[h] 13 Он одет в плащ, обагрённый кровью, и имя Его – Слово Всевышнего[i]. 14 За Ним следует небесное войско, всадники на белых конях, одетые в тончайшую льняную одежду, чистую и белую. 15 Из Его рта выходит острый меч,[j] чтобы поражать им народы. Он правит железным скипетром и топчет в давильне виноград, готовя вино ярости и гнева Бога Сил.[k] 16 На Его плаще и бедре написано имя:

ЦАРЬ ЦАРЕЙ И ВЛАДЫКА ВЛАДЫК.

17 И я увидел ангела, стоящего на солнце. Он громко крикнул всем птицам, летающим посреди неба:

– Сюда! Собирайтесь на великий пир Всевышнего! 18 Вы будете есть тела царей, военачальников, могущественных людей, тела коней и их всадников, тела всех людей, свободных и рабов, малых и великих.[l]

19 Затем я увидел зверя и царей земли с их войсками. Они собирались на битву со Всадником на коне и с Его армией. 20 И схвачен был зверь и вместе с ним лжепророк, который сотворил от имени зверя знамения и обманул тех, кто получил клеймо зверя и поклонялся его изображению. И тот и другой были брошены заживо в огненное озеро, горящее серой.[m] 21 Остальные были убиты мечом, выходящим изо рта всадника на коне, и все птицы досыта наелись их трупами.

Footnotes

 1. Отк 19:3 См. Ис. 34:10.
 2. Отк 19:7 Ср. Ис. 25:6-9.
 3. Отк 19:8 Ср. Лев. 16:2-4; Езек. 16:12-14.
 4. Отк 19:10 Или: «свидетельствующие об Исо».
 5. Отк 19:10 Или: «свидетельство об Исо».
 6. Отк 19:11 Верный и Истинный – т. е. Исо (ср. 3:14).
 7. Отк 19:11 См. Ис. 11:4.
 8. Отк 19:12 Ср. 2:17.
 9. Отк 19:13 См. Ин. 1:1, 14.
 10. Отк 19:15 См. Ис. 49:2; Евр. 4:12; Отк. 1:16.
 11. Отк 19:15 См. Ис. 63:3.
 12. Отк 19:18 См. Езек. 39:17-20.
 13. Отк 19:20 См. Дон. 7:11.