Het Boek

Openbaring 19

Voor God is alle eer en macht

1Toen hoorde ik uit de hemel het geluid als van een grote menigte die zei: ‘Loof God! Van Hem komt alle redding! Voor Hem is alle eer en macht! Zijn oordelen zijn betrouwbaar en rechtvaardig. Hij heeft de grote hoer veroordeeld die de aarde met haar ontucht in het verderf gestort heeft. Hij heeft de dood van zijn dienaren op haar gewroken. Prijs God! De rook van haar puinhopen zal voor altijd en eeuwig blijven opstijgen.’

De vierentwintig ouderlingen en de vier wezens knielden in aanbidding neer voor God die op de troon zit, en zeiden: ‘Amen! Prijs God!’ Een stem vanaf de troon zei: ‘Alle dienaren van God en allen die ontzag voor Hem hebben, klein en groot, prijs God!’

Daarna hoorde ik een grote menigte. Het leek wel op het geluid van een enorme waterval of van zware donderslagen. ‘Prijs God,’ zeiden zij. ‘De Here, onze Almachtige God, regeert! Laten wij blij zijn en juichen en Hem eren, want de tijd van de bruiloft van het Lam is aangebroken en zijn bruid staat klaar. Zij mocht een kleed van schitterend wit linnen aantrekken. Dat fijne linnen staat voor de goede daden van de gelovigen.’

De engel zei tegen mij: ‘Schrijf op: Gelukkig zijn de mensen die uitgenodigd zijn voor het bruiloftsmaal van het Lam.’ En hij voegde eraan toe: ‘Dit zegt God, die altijd de waarheid spreekt.’ 10 Ik viel voor hem neer om hem te aanbidden, maar hij zei: ‘Doe dat niet! Ik ben een dienaar van Jezus, net als u en uw broeders en zusters die openlijk voor hun geloof in Jezus uitkomen. Aanbid God.’ Want de kern van alle profetie is uitkomen voor het geloof in Jezus.

11 Ik zag dat de hemel geopend was en plotseling zag ik een wit paard. Hij die erop zat, heet Trouw en Oprechtheid. In zijn oordeel en in de strijd is Hij rechtvaardig. 12 Zijn ogen zijn als laaiend vuur en op zijn hoofd draagt Hij vele kronen. Hijzelf is de enige die de naam kent die op Hem geschreven is. 13 Het kleed dat Hij draagt, is in bloed gedrenkt. De naam waarmee Hij wordt aangesproken, is: Woord van God. 14 De hemelse legers volgen Hem op witte paarden, zij hebben kleren van zuiver wit linnen aan. 15 Uit zijn mond komt een scherp zwaard, waarmee Hij de vijandige volken zal neerslaan. Hij zal hen met een ijzeren staf regeren en hen vertrappen in de wijnpers van de grimmige toorn van de Almachtige God. 16 Op zijn kleed en op zijn dij staat deze naam: ‘Koning over alle koningen en Heer over alle heren.’

17 Ik zag een engel midden in de zon staan. Met zijn sterke stem riep hij naar alle vogels die op het hoogste punt van de hemel vlogen: ‘Kom bij elkaar voor Gods grote maal! 18 Jullie mogen het vlees eten van koningen, generaals en helden, van paarden en hun ruiters, van vrijen en slaven, van kleinen en groten.’

19 Ik zag het beest samen met de koningen van de aarde. Zij hadden hun legers verzameld om oorlog te voeren tegen Hem die op het paard zat en tegen zijn leger. 20 Het beest werd gevangengenomen, samen met de valse profeet die onder het oog van het beest wondertekenen had gedaan, waardoor alle mensen werden verleid die het teken van het beest droegen en het standbeeld van het beest aanbaden. Het beest en de valse profeet werden levend in het meer van brandende zwavel gegooid. 21 Heel hun aanhang werd gedood door het zwaard uit de mond van Hem die op het paard zat. En alle vogels deden zich tegoed aan hun vlees.

Amplified Bible

Revelation 19

The Fourfold Hallelujah

1After these [a]things I heard something like the great and mighty shout of a vast multitude in heaven, [b]exclaiming,

“Hallelujah! Salvation and glory (splendor, majesty) and power (dominion, might) belong to our God; because His judgments are true and righteous. He has judged [convicted and pronounced sentence on] the great prostitute (idolatress) who was corrupting and ruining and poisoning the earth with her adultery (idolatry), and He has imposed the penalty for the blood of His bond-servants [c]on her.” And a second time they said, “Hallelujah! Her smoke shall ascend forever and ever.” Then the twenty-four elders and the four living creatures also fell down and worshiped God who sits on the throne, saying, “Amen. Hallelujah (praise the Lord)!” Then from the throne there came a voice, saying,

“Praise our God, all you bond-servants of His, you who fear Him, the small (common) and the great (distinguished).”

Marriage of the Lamb

Then I heard something like the shout of a vast multitude, and like the boom of many pounding waves, and like the roar of mighty peals of thunder, saying,

“Hallelujah! For the Lord our God, the Almighty, [the Omnipotent, the Ruler of all] reigns. Let us rejoice and shout for joy! Let us give Him glory and honor, for the marriage of the Lamb has come [at last] and His bride (the redeemed) has prepared herself.” She has been permitted to dress in fine linen, dazzling white and clean—for the fine linen signifies the righteous acts of the saints [the ethical conduct, personal integrity, moral courage, and godly character of believers].

Then the angel said to me, “Write, ‘[d]Blessed are those who are invited to the marriage supper of the [e]Lamb.’” And he said to me [further], “These are the true and exact words of God.” 10 Then I fell down at his feet to worship him, but he [stopped me and] said to me, “You must not do that; I am a fellow servant with you and your brothers and sisters who have and hold the testimony of Jesus. Worship God [alone]. For the testimony of Jesus is the spirit of prophecy [His life and teaching are the heart of prophecy].”

The Coming of Christ the Conqueror

11 And I saw heaven opened, and behold, a white horse, and He who was riding it is called Faithful and True (trustworthy, loyal, incorruptible, steady), and in righteousness He judges and wages war [on the rebellious nations]. 12 His eyes are a flame of fire, and on His head are many royal crowns; and He has a name inscribed [on Him] which no one knows or understands except Himself. 13 He is dressed in a robe dipped in [f]blood, and His name is called The Word of God. 14 And the armies of heaven, dressed in fine linen, [dazzling] white and clean, followed Him on white horses. 15 From His mouth comes a sharp sword (His word) with which He may strike down the nations, and He will [g]rule them with a rod of iron; and He will tread the wine press of the fierce wrath of God, the Almighty [in judgment of the rebellious world]. 16 And on His robe and on His thigh He has a name inscribed, “KING OF KINGS, AND LORD OF LORDS.”

Doom of the Beast and False Prophet

17 Then I saw a single angel standing in the sun, and with a loud voice he shouted to all the birds that fly in midheaven, saying, “Come, gather together for the great supper of God, 18 so that you may feast on the flesh of kings, the flesh of commanders, the flesh of powerful and mighty men, the flesh of horses and of those who sit on them, and the flesh of all humanity, both free men and slaves, both small and great [in a complete conquest of evil].”

19 Then I saw the beast and the kings and political leaders of the earth with their armies gathered to make war against Him who is mounted on the [white] horse and against His army. 20 And the beast (Antichrist) was seized and overpowered, and with him the false prophet who, in his presence, had performed [amazing] signs by which he deceived those who had received the mark of the beast and those who worshiped his image; these two were hurled alive into the lake of fire which blazes with brimstone. 21 And the rest were killed with the sword which came from the mouth of Him who sat on the horse, and all the birds fed ravenously and gorged themselves with their flesh.

Footnotes

  1. Revelation 19:1 I.e. the destruction of Babylon.
  2. Revelation 19:1 The three woes ending ch 18 are now followed by three heavenly praises.
  3. Revelation 19:2 Lit from her hand.
  4. Revelation 19:9 This is the fourth of the seven promised blessings. See note 1:3.
  5. Revelation 19:9 This is the first of seven visions of the final triumph of heaven over angelic and human rebellion in chs 19 and 20 (19:6-10; 19:11-16; 19:17-21; 20:1-3; 20:4-6; 20:7-10; 20:11-15).
  6. Revelation 19:13 Christ was once dipped in His own blood for mankind’s redemption (1:5; 5:9, etc.), but now in the blood of the wicked for mankind’s judgment.
  7. Revelation 19:15 Or shepherd.