Het Boek

Obadja 1:1-21

De toekomst van het land Edom

1De Oppermachtige Here liet Obadja in een visioen de toekomst van het land Edom zien. ‘De Here heeft ons laten weten,’ zei hij, ‘dat Hij een bode naar de volken heeft gestuurd met het bevel: “Kom, laten we ten strijde trekken tegen Edom! 2Ik zal u klein maken onder de volken en u zult diep worden veracht. 3U bent trots, omdat u in die hoge, ontoegankelijke rotskloven woont. U bluft: ‘Wie zou ons hier ooit kunnen bereiken?’ 4Bedrieg uzelf niet! Al vloog u zo hoog als een arend en bouwde u een nest tussen de sterren, Ik zou u daarvandaan naar beneden laten tuimelen,” zegt de Here. 5“Het zou voor u veel beter zijn geweest als er ʼs nachts dieven waren gekomen om u te beroven. Want die zouden niet alles hebben meegenomen. Als er druivenplukkers kwamen, zouden die dan niets overlaten? 6Alle verborgen schatten van Esaus nakomelingen zullen worden opgespoord en meegenomen.

7Al uw bondgenoten zullen zich tegen u keren en u uit uw land zetten. Zij zullen vrede beloven, maar zijn in werkelijkheid op uw ondergang uit. Uw beste vrienden zullen valstrikken voor u spannen en uw tegenmaatregelen zullen niets uithalen. 8Op die dag,” zegt de Here, “zal in Edom geen enkele wijze man meer worden gevonden. Want Ik zal de wijze mannen van Edom vullen met onverstand. 9Ook de dappere soldaten uit Teman zullen verbijsterd zijn en niets kunnen doen om de slachtpartij op de bergen van Edom te voorkomen. 10U hebt uw broeder Israël vreselijke dingen aangedaan. Beschaamd en weerloos zult u daarom voorgoed worden uitgeroeid. 11Want in tijden van nood liet u Israël in de steek. U ging aan de kant staan en stak geen hand uit om te helpen toen binnenvallende troepen haar soldaten als krijgsgevangenen meenamen en Jeruzalem door loting onder elkaar verdeelden. U was geen haar beter dan al die vijanden. 12Dat had u niet moeten doen. U had geen leedvermaak mogen hebben, toen zij uw broeder naar vreemde landen wegvoerden. U had zich niet mogen verheugen over zijn ongeluksdag. U had niet de spot met hem mogen drijven toen hij in nood verkeerde. 13Kom niet naar Israël op die rampzalige dag. Maak u niet meester van de buit en heb geen leedvermaak over haar ondergang. 14Ga niet op de kruispunten staan om degenen die proberen te vluchten, te vermoorden. Neem de overlevenden niet gevangen om hen uit te leveren aan hun vijanden in die tijd van barre ellende. 15Binnenkort zal de Here een oordeel vellen over alle heidense volken. Wat u Israël hebt aangedaan, zal u nu zelf overkomen. U krijgt uw verdiende loon.

16Zoals u op mijn heilige berg hebt gedronken, zo zullen alle omringende volken onophoudelijk drinken uit de beker met mijn straf en worden alsof ze nooit hadden bestaan. 17Maar de berg Sion zal een toevluchtsoord zijn, een afgezonderde, heilige plaats. Het volk Israël zal het land weer in bezit nemen. 18Israël zal zijn als een vuur dat de stoppelvelden van Edom in brand steekt. Er zullen geen overlevenden in Edom zijn, omdat de Here het zo heeft bevolen. 19Dan zal mijn volk dat in de Negev woont, het berggebied van Edom in bezit nemen. Wie in het laagland wonen, zullen het land van de Filistijnen innemen en weer beslag leggen op de velden van Efraïm en Samaria. En het volk van Benjamin zal Gilead weer in bezit nemen. 20De Israëlitische ballingen zullen terugkeren en het land van de Kanaänieten tot Sarefat in het noorden bezetten. En de mensen uit Jeruzalem die in ballingschap waren in Sefarad in Klein-Azië, zullen terugkeren naar hun vaderland en de steden aan de rand van de Negev veroveren. 21Want verlossers zullen naar de berg Sion komen en heersen over heel Edom. En de Here zal koning zijn!” ’

Japanese Contemporary Bible

オバデヤ書 1:1-21

1

オバデヤの幻

1神である主は幻によって、これからエドムの地に起こることをオバデヤに示しました。

オバデヤは言いました。

「主から知らせがあった。

神は国々に使者を遣わして、

次のようにお命じになったと。

『よく聞け。軍を動員し、エドムを滅ぼすのだ。』

2エドムよ。わたしはおまえを国々の中で小さい者とし、

さげすまれる者としよう。

3おまえは人が寄りつけないような高い断崖に住んで、

高慢になっている。

『だれも、ここまで登って来られまい』と誇っている。

思い違いをしてはならない。

4おまえが鷲のように高く舞い上がり、

星の間に巣を設けても、

わたしはおまえを引きずり降ろす」

と主は言います。

5「夜中にどろぼうが来るほうが、はるかにましだ。

根こそぎ持って行きはしないから。

あるいは、ぶどう畑の実を全部盗まれるほうがましだ。

少なくとも落ちた実は残るだろうから。

6だがおまえは、隅から隅まで家捜しされ、奪われる。

宝はすべて見つけ出され、持ち去られる。

7同盟国はみな敵に回り、

この地からおまえを追い出そうとする。

平和を約束しながら、滅ぼすことを企んでいる。

信頼する友が罠をしかけ、

反撃はことごとく失敗する。

8その日、エドム中を捜しても、

賢い者など残っていない」

と主は言う。

「わたしがエドムの賢者たちを愚かにするからだ。

9テマンの最も強力な兵士もあわてふためき、

虐殺者を防げなくなる。

10どうして、そんな目に会うのだろうか。

それは兄弟イスラエルにしたことへの報いだ。

今、おまえの罪は白日のもとにさらされる。

何の抵抗もできず、さんざん辱しめられ、

永遠に切り捨てられる。

11イスラエルが困っていた時、見捨てたからだ。

イスラエルに侵入した者が財宝を持ち去り、

くじでエルサレムを分け合っていても、

知らん顔をして、指一本動かそうとしなかった。

まるで敵のようだった。

12おまえは、そうすべきではなかった。

侵入者がイスラエルを遠い異国へ連れ去るのを見て、

ほくそ笑むべきではなかった。

彼らの不幸を喜ぶべきではなかった。

彼らが困っている時にあざけるべきでなかった。

13そればかりか、災いにつけ込んで、

イスラエルの地に入り、略奪した。

彼らを犠牲にして豊かになったのだ。

14おまえは十字路に立って、逃げようとする者を殺した。

彼らが恐ろしい窮地に立たされた日に、

生き延びた者を捕らえ、敵の手に渡した。

15主はすぐにすべての国に復讐する。

イスラエルにしたとおりのことが、

おまえの身に起こる。

人にしたとおりのことが自分に返ってくる。

16わたしの聖なる山で、

おまえたちはわたしの罰の杯を飲んだ。

回りの国々も飲むことになる。

そうだ、飲んで、よろめきながらあとずさりし、

歴史から姿を消す。

そのような国々は、もう存在しなくなる。

17しかし、エルサレムは避難所となり、逃げ道となる。

イスラエルは再びその地を占領する。

18イスラエルは、

エドムの乾燥した平野に放たれた火となる。

そこには、だれも生き残らない。」

主が、そう語ったのです。

19そして、ネゲブに住む私の民は

エドムの丘陵地を占有し、

ユダの低地に住む者はペリシテの平野を所有し、

エフライムやサマリヤの平野を取り戻します。

ベニヤミンの部族はギルアデを所有します。

20捕囚のイスラエル人は帰って来て、

フェニキヤの海岸地帯を

遠く北のツァレファテまで占領します。

小アジヤに連れて行かれた者も故国に帰り、

ネゲブの辺境の村々を征服します。

21救う者たちがエルサレムに来て、

エドムすべてを支配するからです。

そして、主が王となられるのです。