Het Boek

Maleachi 4:1-6

De dag van het oordeel komt eraan

1‘Let op,’ kondigt de Here van de hemelse legers aan, ‘de dag van het oordeel komt eraan, brandend als een oven. Alle overmoedige en goddeloze mensen zullen die dag worden verbrand als stro. Als een boom zullen zij door het vuur worden verteerd, met wortel en al. 2Maar voor allen die eerbied voor Mij hebben, zal de zon van de gerechtigheid opgaan en daar zal genezing van uitgaan, zoals van de stralen van de zon. Dan zult u naar buiten gaan en springen van vreugde als kalveren die in de wei worden losgelaten. 3De goddelozen zullen worden vertrapt tot stof onder uw voeten op de dag die nadert,’ zegt de Here van de hemelse legers.

4‘Denk eraan de wetten van mijn dienaar Mozes te gehoorzamen die Ik hem op de berg Horeb voor Israël heb gegeven. 5En voordat die grote, ontzagwekkende dag van de Here aanbreekt, zal Ik u nog de profeet Elia sturen. 6Zijn prediking zal vaders en kinderen weer bij elkaar brengen, zij zullen zich met elkaar verzoenen, want als zij dat niet doen, dan zal Ik komen en hun land volkomen verwoesten.’

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Малахия 4:1-6

День Вечного

1– Приближается день, пылающий, как печь. Все гордецы и злодеи станут соломой, и наступающий день спалит их, – говорит Вечный, Повелитель Сил, – не оставит от них ни корней, ни веток. 2Но для вас, кто чтит Моё имя, взойдёт Солнце Правды4:2 Солнце Правды – одно из имён Исы аль-Масиха (ср. Лк. 1:78-79).. В лучах Его – исцеление. Вы пойдёте, резвясь, как телята, которых выпустили из стойла. 3Вы растопчете злодеев. Они станут пылью у вас под ногами в тот день, когда Я буду действовать, – говорит Вечный, Повелитель Сил.

4Помните Закон Моего раба Мусы, установления и правила, которые Я вручил ему для Исраила на горе Синай4:4 Букв.: «на Хориве». Хорив – другое название горы Синай..

5Смотрите, прежде чем наступит день Вечного, великий и страшный, Я пошлю к вам пророка Ильяса. 6Он обратит сердца отцов к детям, а сердца детей к отцам, чтобы Я не пришёл поразить землю проклятием4:5-6 Ильяс – пророк, живший во времена царствования исраильского царя Ахава. Он призывал народ оставить грешный путь и вновь обратиться к Аллаху (см. 3 Цар. 17–4 Цар. 2). Это пророчество Малахии частично исполнилось в пророке Яхии (см. Мат. 11:13-14; 17:10-13; Лк. 1:17). Есть мнение, что Ильяс ещё должен прийти в конце времён, перед вторым пришествием Исы аль-Масиха..