Het Boek

Jozua 1:1-18

Gods opdracht aan Jozua

1Na de dood van zijn dienaar Mozes sprak de Here tot Jozua, de zoon van Nun, die de rechterhand van Mozes was geweest. Hij zei tegen hem: 2‘Nu mijn dienaar Mozes is gestorven, bent u de nieuwe leider van Israël. Leid mijn volk over de Jordaan het beloofde land binnen. 3Wat Ik tegen Mozes heb gezegd, zeg Ik ook tegen u: “Elk stuk grond dat u betreedt, zal deel gaan uitmaken van het land Israël. 4Dit gebied zal zich uitstrekken van de Negevwoestijn in het zuiden tot het gebergte van de Libanon in het noorden en van de Middellandse Zee in het westen tot aan de rivier de Eufraat in het oosten. Ook het land van de Hethieten valt daaronder.” 5Niemand zal u kunnen tegenhouden zolang u leeft, want Ik zal u helpen, zoals Ik Mozes heb geholpen. Ik laat u nooit in de steek, Ik zal altijd bij u blijven. 6Wees sterk en moedig, want u zult de leider van mijn volk zijn en u zult het helpen al het land te veroveren dat Ik aan zijn voorouders beloofde. 7U hoeft alleen sterk en moedig te zijn en heel de wet die Mozes u gaf, letterlijk te gehoorzamen. Als u dat doet, zal alles wat u onderneemt, gelukken. 8Houd het volk deze wetten steeds voor en denk er zelf dag en nacht over na, zodat u zeker weet dat u ze volledig naleeft. Want alleen dan zult u slagen. 9Ja, wees moedig en sterk! Ban angst en twijfel uit uw hart. Onthoud dat de Here, uw God, u overal zal helpen.’

10-11 Toen gaf Jozua de leiders van Israël opdracht het volk te zeggen dat het zich moest klaarmaken voor de overtocht over de Jordaan. ‘Binnen drie dagen zullen wij oversteken en het land dat God ons heeft gegeven, veroveren en er gaan wonen!’ vertelde hij hun. 12-13 Toen riep hij de leiders van de stammen Ruben, Gad en Manasse bij zich en herinnerde hen aan de opdracht die Mozes had gegeven: ‘De Here, uw God, geeft u rust in uw eigen land aan deze zijde van de Jordaan. 14Daarom mogen uw vrouwen, kinderen en het vee hier blijven, maar uw troepen moeten volledig bewapend de andere stammen over de Jordaan leiden en hen helpen het land aan de overzijde van de rivier te veroveren. 15Blijf bij hen tot de verovering is voltooid en uw broeders zich ook in alle rust kunnen vestigen. Pas dan mag u zich hier aan de oostzijde van de Jordaan vestigen.’ 16Zij stemden daarmee in en beloofden Jozua als hun legeraanvoerder te gehoorzamen. 17-18 ‘Net zoals wij Mozes hebben gehoorzaamd, zullen wij u gehoorzamen,’ verzekerden zij hem, ‘en moge de Here, uw God, u net zo helpen als Hij Mozes deed. Als ook maar iemand tegen uw bevelen in opstand komt, zal hij sterven. Ga ons voor en wees sterk en moedig!’

Ang Pulong Sang Dios

Josue 1:1-18

Ang Paghanda sa Pag-agaw sang Canaan

1Sang patay na si Moises nga alagad sang Ginoo, nagsiling ang Ginoo sa kabulig ni Moises nga si Josue nga anak ni Nun, 2“Patay na si Moises nga akon alagad. Gani karon magpreparar kamo, ikaw kag ang tanan nga Israelinhon, sa pagtabok sa Suba sang Jordan pakadto sa duta nga akon ihatag sa inyo. 3Suno sa ginpromisa ko kay Moises, ihatag ko sa inyo ang tanan nga duta nga inyo maabot. 4Amo ini ang inyo mangin teritoryo: halin sa desierto sa bagatnan hasta sa kabukiran sang Lebanon sa aminhan, kag halin sa dako nga Suba sang Eufrates sa sidlangan, hasta sa dagat sang Mediteraneo sa nakatundan, kag ang kadutaan sang mga Hithanon.

5“Wala sing may makapierdi sa imo samtang nagakabuhi ka pa. Magaupod ako sa imo pareho sang akon pag-upod kay Moises. Indi ko ikaw pagbayaan ukon pagpabay-an. 6Magpakalig-on ka kag magpakaisog, kay ikaw ang magapangulo sa sining katawhan sa pagpanag-iya sang duta nga akon ginsumpa nga ihatag sa ila mga katigulangan. 7Basta magpakalig-on ka lang kag magpakaisog gid. Sundon mo gid sing maayo ang tanan nga kasuguan nga ginhatag sa imo ni Moises nga akon alagad. Indi mo gid ini pag-isikway, agod magmadinalag-on ka sa tanan mo nga ginahimo. 8Indi gid pagkalimti nga basahon ang Libro sang Kasuguan. Pamalandungan mo ina adlaw-gab-i, agod mahibaluan mo kon paano mo matuman ang tanan nga nasulat dira. Sa sini nga paagi mangin mainuswagon kag madinalag-on ka. 9Dumdumon mo ining akon bilin sa imo: ‘Magpakalig-on ka kag magpakaisog. Indi ka magkahadlok ukon magkaluya, kay ako, ang Ginoo nga imo Dios, magaupod sa imo bisan diin ka makadto.’ ”

10Gani ginmanduan ni Josue ang mga pangulo sang Israel, 11“Libuta ninyo ang kampo kag silingon ang mga tawo nga maghanda sila sang ila mga pagkaon kay sa ikatlo nga adlaw halin karon,1:11 ikatlo nga adlaw halin karon: ukon, sa sulod sang tatlo ka adlaw. matabok kita sa Suba sang Jordan sa pagpanag-iya sang duta nga ginahatag sa aton sang Ginoo nga aton Dios.”

12Dayon nagsiling si Josue sa mga tribo ni Reuben, ni Gad, kag sa katunga sang tribo ni Manase, 13“Dumduma ninyo ang ginsiling sa inyo ni Moises nga alagad sang Ginoo. Nagsiling siya nga hatagan kamo sang Ginoo nga inyo Dios sang kapahuwayan kag sang sini nga duta. Kag amo na ini ang duta nga ginhatag niya sa inyo: 14ang sidlangan nga bahin sang Suba sang Jordan. Magpabilin diri ang inyo mga asawa, kabataan kag mga kasapatan. Pero ang inyo mga soldado dapat magpanguna sa pagtabok sa Jordan sa pagbulig sa inyo mga kauturan, 15hasta nga mabaton nila ang kapahuwayan halin sa Ginoo pareho sang nabaton ninyo, kag masakop nila ang duta nga ginahatag sa ila sang Ginoo nga aton Dios. Dayon puwede na kamo magbalik diri sa sidlangan nga bahin sang Jordan, sa pagpanag-iya sang sini nga duta nga ginhatag sa inyo ni Moises nga alagad sang Dios.”

16Nagsabat sila kay Josue, “Himuon namon ang tanan nga imo ginsiling, kag makadto kami bisan diin mo kami ipadala. 17Masunod kami sa imo pareho sa amon pagsunod kay Moises, basta maupod sa imo ang Ginoo nga imo Dios pareho sang iya pag-upod kay Moises. 18Pagapatyon ang bisan sin-o nga magkontra sa imo awtoridad kag sa imo ginamando. Magpakalig-on kag magpakaisog ka lang!”