Jona 2 – HTB & CARSA

Het Boek

Jona 2:1-10

Jona bidt tot God

1Vanuit de vis bad Jona toen tot de Here en zei: 2‘In mijn grote moeilijkheden riep ik de Here en Hij antwoordde mij, ik riep vanuit de diepten van de dood en U hoorde mij, Here! 3U wierp mij in de diepe zee, ik ging onder in het kolkende water en werd bedekt door uw wilde en woeste golven. 4Toen zei ik: “Och Here, U hebt mij de rug toegekeerd en mij weggejaagd. Zal ik uw heilige tempel ooit nog terugzien?” 5Ik verdween onder de golven en zag de dood in de ogen. Het water sloot zich boven mij, het zeewier wond zich om mijn hoofd. 6Ik zakte naar beneden, naar de voeten van de bergen die oprijzen uit de zeebodem. Ik was voor altijd van het leven afgesloten en zat als een gevangene in het land van de dood. Maar, Here mijn God, U hebt mij tussen de kaken van de dood weggerukt! 7Toen ik alle hoop had laten varen, dacht ik nog eenmaal aan de Here. En mijn oprechte gebed ging uit naar U in uw heilige tempel. 8Wie afgoden vereren, keren de genade van de Here de rug toe! 9Maar ik zal nooit iemand anders aanbidden dan U! Want hoe kan ik U genoeg danken voor alles wat U voor mij hebt gedaan? Mijn besluit staat vast. Ik zal met een loflied op de lippen mijn beloften nakomen. Want verlossing komt van de Here alleen.’

10Toen gaf de Here de vis bevel Jona op het strand uit te spugen en het dier deed dat.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Юнус 2:1-11

Молитва Юнуса

1А Вечный сделал так, что Юнуса проглотила огромная рыба, и Юнус пробыл в желудке рыбы три дня и три ночи. 2Находясь в желудке рыбы, Юнус помолился Вечному, своему Богу.

3Он сказал:

– В беде я к Вечному воззвал,

и Он ответил мне.

Из глубин мира мёртвых я закричал,

и Ты услышал мой крик.

4Ты в пучину меня вверг,

в самое сердце морей,

и потоки окружили меня.

Все Твои волны, все Твои валы

надо мной прошли.

5Я сказал: «Изгнан я от глаз Твоих;

однако я вновь увижу святой храм Твой».

6Воды надо мной сомкнулись,

бездна меня обступила,

и водоросли голову оплели.

7На дно, к основаниям гор я нисшёл,

засовы земли закрылись за мной навек,

но Ты, Вечный, Бог мой,

извлёк меня из могилы живым!

8Когда жизнь угасала во мне,

я вспомнил Вечного,

и дошла молитва моя к Тебе,

в святой храм Твой.

9Те, кто ничтожных идолов чтит,

лишились милости, что могли получить.

10А я с хвалебными песнями

буду жертвы Тебе приносить.

Что обещал, исполню.

Спасение – от Вечного!

11Тогда Вечный повелел огромной рыбе, и она изрыгнула Юнуса на сушу.