Het Boek

Jakobus 3

Controle over de tong

1Broeders en zusters, denk niet dat u allemaal leraren bent, want een leraar wordt strenger beoordeeld, omdat zijn verantwoording groter is. Als iemand in staat is zijn tong in bedwang te houden, bewijst hij daarmee dat hij zichzelf in alle opzichten goed in de hand heeft. Een paard gehoorzaamt door het bit dat het in de mond heeft, wij houden het paard daarmee in bedwang en kunnen het laten gaan waar wij willen. Met het roer dat toch maar een klein onderdeel van het schip is, kan de stuurman zijn grote schip sturen in de richting die hij wil, ook al staat er een sterke wind. Net als het bit van een paard en het roer van een schip, is ook de tong een klein ding, maar het kan zich erop beroemen dat het grote dingen heeft gedaan. Eén vonkje is genoeg om een heel bos in brand te zetten. Zo is ook de tong een vuur. Zij zit vol venijn en vergiftigt elk deel van het lichaam. En de tong zelf wordt in vlam gezet door de hel. Zij zet het hele leven in brand, met als gevolg verwoesting en ellende. De mensen kunnen allerlei dieren temmen, of het nu zoogdieren, vogels, reptielen of vissen zijn, en ze hébben dat ook gedaan. Maar geen mens heeft ooit de tong kunnen temmen, ze is een rusteloos kwaad, vol dodelijk gif. De ene keer prijzen wij onze Here en Vader ermee en de andere keer vervloeken wij er mensen mee die naar het beeld van God gemaakt zijn. 10 Wij prijzen en vervloeken met dezelfde mond. Maar dat is niet goed, broeders en zusters! 11 Er komt uit een en dezelfde bron toch ook niet afwisselend schoon en vuil water! 12 En van een vijgeboom plukt u toch ook geen olijven of vijgen van een wijnstok? En uit een zoutwaterbron komt toch ook geen zoet water?

13 Wie van u is wijs en verstandig? Dat kan alleen maar blijken uit iemands goede daden en liefdevolle wijsheid. 14 Maar als u door jaloezie en eigenbelang vol wrok zit, kunt u zich nergens op beroemen, dan zou u de waarheid geweld aandoen. 15 Want jaloezie en egoïsme lijken in de verste verte niet op Gods wijsheid. Nee, zij zijn aards, ongeestelijk en duivels. 16 Waar jaloezie en eigenbelang zijn, vindt u ook wanorde en meer van dat kwaad. 17 Maar de wijsheid die van God komt, is bovenal zuiver. Zij is ook vreedzaam, vriendelijk en beleefd. Zij is bereid te praten en anderen gelijk te geven. Zij leeft intens met anderen mee en doet veel goed. Zij spreekt rechtuit en is zeker en oprecht. 18 Vredestichters zaaien vrede en zij oogsten goedheid en rechtvaardigheid.

New Living Translation

James 3

Controlling the Tongue

1Dear brothers and sisters,[a] not many of you should become teachers in the church, for we who teach will be judged more strictly. Indeed, we all make many mistakes. For if we could control our tongues, we would be perfect and could also control ourselves in every other way.

We can make a large horse go wherever we want by means of a small bit in its mouth. And a small rudder makes a huge ship turn wherever the pilot chooses to go, even though the winds are strong. In the same way, the tongue is a small thing that makes grand speeches.

But a tiny spark can set a great forest on fire. And among all the parts of the body, the tongue is a flame of fire. It is a whole world of wickedness, corrupting your entire body. It can set your whole life on fire, for it is set on fire by hell itself.[b]

People can tame all kinds of animals, birds, reptiles, and fish, but no one can tame the tongue. It is restless and evil, full of deadly poison. Sometimes it praises our Lord and Father, and sometimes it curses those who have been made in the image of God. 10 And so blessing and cursing come pouring out of the same mouth. Surely, my brothers and sisters, this is not right! 11 Does a spring of water bubble out with both fresh water and bitter water? 12 Does a fig tree produce olives, or a grapevine produce figs? No, and you can’t draw fresh water from a salty spring.[c]

True Wisdom Comes from God

13 If you are wise and understand God’s ways, prove it by living an honorable life, doing good works with the humility that comes from wisdom. 14 But if you are bitterly jealous and there is selfish ambition in your heart, don’t cover up the truth with boasting and lying. 15 For jealousy and selfishness are not God’s kind of wisdom. Such things are earthly, unspiritual, and demonic. 16 For wherever there is jealousy and selfish ambition, there you will find disorder and evil of every kind.

17 But the wisdom from above is first of all pure. It is also peace loving, gentle at all times, and willing to yield to others. It is full of mercy and the fruit of good deeds. It shows no favoritism and is always sincere. 18 And those who are peacemakers will plant seeds of peace and reap a harvest of righteousness.[d]

Footnotes

  1. 3:1 Greek brothers; also in 3:10.
  2. 3:6 Or for it will burn in hell (Greek Gehenna).
  3. 3:12 Greek from salt.
  4. 3:18 Or of good things, or of justice.