Het Boek

Hebreeën 6

Kijk verder dan de eerste principes

1Daarom is het niet goed telkens weer terug te gaan naar wat wij in het begin over Christus hebben geleerd. Wij moeten verder gaan en volwassen christenen worden. Het heeft weinig zin er nog eens over te beginnen dat wij ons moeten afkeren van daden die tot de dood leiden, maar dat wij op God moeten vertrouwen. Wij hoeven ook niets meer te leren over de verschillende dopen en het handopleggen, over het opstaan van doden en een eeuwig oordeel. Als de Here het goed vindt, zullen wij nu verder gaan met andere dingen.

Als iemand God de rug heeft toegekeerd, kan hij niet weer van voren af aan beginnen. Hij heeft het goede nieuws gehoord en iets van het hemelse leven geproefd. Hij heeft aan de Heilige Geest deel gekregen. Hij weet dat het goed is wat God heeft gezegd en hij heeft ervaren wat voor krachten er in de komende wereld werken. Door God de rug toe te keren, kruisigt zo iemand de Zoon van God eigenlijk opnieuw en maakt Hem bespottelijk. Als op een stuk bouwland flink wat regen is gevallen en het een goede oogst heeft gegeven, is het duidelijk dat God het heeft gezegend. Maar als er niets anders dan dorens en distels opkomen, is het land niets waard. Het zal worden afgekeurd en afgebrand.

Beste vrienden, ook al zeggen wij dit, wij geloven niet dat het voor u geldt. Wij zijn ervan overtuigd dat u iets beters te wachten staat, u zult gered worden. 10 God is niet onrechtvaardig. Hoe zou Hij al uw werk voor Hem kunnen vergeten of de liefde die u Hem hebt gegeven en nog steeds geeft door zijn kinderen te helpen? 11 Wij verlangen ernaar dat ieder van u tot het einde toe ijverig zal doorgaan, zodat het goede waarop u zo geduldig wacht, mag plaatsvinden. 12 En ook dat u de moed niet laat zakken, maar het voorbeeld volgt van de mensen die, door hun geloof en geduld, ontvingen wat God hun had beloofd.

13 Toen God aan Abraham een belofte deed, zwoer Hij bij zijn eigen naam, omdat er niemand hoger is dan Hijzelf voor wie Hij een eed kan afleggen. 14 ‘Abraham,’ zei Hij, ‘Ik zal u telkens weer zegenen en Ik zal u veel nakomelingen geven.’ 15 Abraham bleef geduldig wachten tot God hem een zoon gaf, zoals Hij had beloofd. 16 Als iemand zweert, doet hij dat bij iemand die hoger is dan hijzelf, en een eed is het einde van alle tegenspraak. 17 God heeft ook een eed afgelegd om duidelijk te maken dat Hij niet anders kan dan zijn woord houden, Hij wilde dat de mensen aan wie Hij de belofte deed, niet zouden twijfelen. 18 Omdat God een belofte heeft gedaan én een eed heeft afgelegd, valt er aan zijn woorden niet te twijfelen. Daarbij is het uitgesloten dat Hij zou liegen. Dat geeft moed en hoop aan ieder die naar Hem vlucht om gered te worden. 19 De zekerheid dat wij gered zullen worden, is een sterk en betrouwbaar anker voor ons leven. Daardoor zijn wij verbonden met God Zelf, achter het gordijn van de hemelse tempel. 20 Jezus is daar vóór ons binnengegaan om voor ons te pleiten. Hij is voor altijd hogepriester geworden, op dezelfde wijze als Melchisedek.

New American Standard Bible

Hebrews 6

The Peril of Falling Away

1Therefore leaving the [a]elementary teaching about the [b]Christ, let us press on to [c]maturity, not laying again a foundation of repentance from dead works and of faith toward God, of instruction about washings and laying on of hands, and the resurrection of the dead and eternal judgment. And this we will do, if God permits. For in the case of those who have once been enlightened and have tasted of the heavenly gift and have been made partakers of the Holy Spirit, and have tasted the good word of God and the powers of the age to come, and then have fallen away, it is impossible to renew them again to repentance, [d]since they again crucify to themselves the Son of God and put Him to open shame. For ground that drinks the rain which often [e]falls on it and brings forth vegetation useful to those for whose sake it is also tilled, receives a blessing from God; but if it yields thorns and thistles, it is worthless and close [f]to being cursed, and [g]it ends up being burned.

Better Things for You

But, beloved, we are convinced of better things concerning you, and things that [h]accompany salvation, though we are speaking in this way. 10 For God is not unjust so as to forget your work and the love which you have shown toward His name, in having ministered and in still ministering to the [i]saints. 11 And we desire that each one of you show the same diligence [j]so as to realize the full assurance of hope until the end, 12 so that you will not be sluggish, but imitators of those who through faith and patience inherit the promises.

13 For when God made the promise to Abraham, since He could swear by no one greater, He swore by Himself, 14 saying, “I will surely bless you and I will surely multiply you.” 15 And so, having patiently waited, he obtained the promise. 16 For men swear by [k]one greater than themselves, and with them an oath given as confirmation is an end of every dispute. 17 [l]In the same way God, desiring even more to show to the heirs of the promise the unchangeableness of His purpose, [m]interposed with an oath, 18 so that by two unchangeable things in which it is impossible for God to lie, we who have [n]taken refuge would have strong encouragement to take hold of the hope set before us. 19 [o]This hope we have as an anchor of the soul, a hope both sure and steadfast and one which enters [p]within the veil, 20 where Jesus has entered as a forerunner for us, having become a high priest forever according to the order of Melchizedek.

Footnotes

 1. Hebrews 6:1 Lit word of the beginning
 2. Hebrews 6:1 I.e. Messiah
 3. Hebrews 6:1 Or perfection
 4. Hebrews 6:6 Or while
 5. Hebrews 6:7 Lit comes
 6. Hebrews 6:8 Lit near to a curse
 7. Hebrews 6:8 Lit whose end is for burning
 8. Hebrews 6:9 Or belong to
 9. Hebrews 6:10 Or holy ones
 10. Hebrews 6:11 Lit to the full
 11. Hebrews 6:16 Or Him who is greater
 12. Hebrews 6:17 Lit In which
 13. Hebrews 6:17 Or guaranteed
 14. Hebrews 6:18 Lit in which
 15. Hebrews 6:19 Lit Which hope we have
 16. Hebrews 6:19 Or inside