Ezra 1 – HTB & APSD-CEB

Het Boek

Ezra 1:1-11

De herbouw van de tempel door Kores aangekondigd

1In het eerste jaar dat Kores koning van Perzië was, vervulde de Here een profetie van Jeremia. Hij bewoog koning Kores ertoe een oproep door zijn hele land te laten gaan die luidde: 2‘Ik, Kores, koning van Perzië, kondig hierbij aan dat de Here, de God van Israël, die mij alle koninkrijken op aarde heeft gegeven, mij heeft opgedragen de tempel in Jeruzalem te herbouwen. 3Allen in mijn rijk die tot het volk van God behoren, mogen terugkeren naar Jeruzalem om, met hulp van hun God, de tempel van de Here, de God van Israël, die in Jeruzalem woont, weer op te bouwen. 4Degenen die níet meegaan, moeten hen die wél gaan, steunen met zilver en goud, allerlei goederen en vee. Deze steun komt bij de vrijwillige gift voor de herbouw van de tempel van God in Jeruzalem.’

5De Geest van God gaf de leiders van de stammen Juda en Benjamin en de priesters en Levieten het verlangen meteen naar Jeruzalem terug te keren om de tempel te herbouwen. 6Al hun buren hielpen hen zoveel mogelijk en gaven giften mee voor de tempel. 7Koning Kores schonk een aantal gouden schalen en andere kostbare voorwerpen. Die had koning Nebukadnezar meegenomen uit de tempel in Jeruzalem en neergezet in de tempels van zijn eigen goden. 8Koning Kores gaf Mithredath, de schatbewaarder van Perzië, opdracht deze geschenken te overhandigen aan Sesbazzar, de leider van Juda. 9Kores schonk dertig gouden schalen, duizend zilveren schalen, negenentwintig messen, dertig gouden bekers, 10vierhondertien zilveren bekers en duizenden andere voorwerpen. 11In totaal vijfduizendvierhonderd gouden en zilveren voorwerpen werden Sesbazzar overhandigd. Hij moest ervoor zorgen dat alles van Babel naar Jeruzalem werd gebracht bij de terugkeer van de ballingen.

Ang Pulong Sa Dios

Ezra 1:1-11

Gipabalik ni Haring Cyrus ang mga Judio sa Ilang Dapit

(2 Cro. 36:22-23)

1Sa unang tuig sa paghari ni Cyrus sa Persia, gituman sa Ginoo ang iyang gisaad pinaagi kang Jeremias.1:1 iyang gisaad pinaagi kang Jeremias nga maluwas ang mga Israelinhon sa pagkabihag gikan sa Babilonia pagkahuman sa 70 ka tuig. (Tan-awa ang Jer. 25:11; 29:10.) Gitandog sa Ginoo ang kasingkasing ni Cyrus sa pagbuhat ug pahibalo aron imantala sa tibuok gingharian.

2Mao kini ang pahibalo ni Cyrus nga hari sa Persia: “Ang Ginoo, ang Dios sa langit1:2 Dios sa langit: o, Dios nga anaa sa langit; o, Dios nga naghimo sa langit; o, Dios nga labaw sa tanan. naghatag kanako sa tanang gingharian dinhi sa kalibotan, ug gihatagan niya ako sa responsibilidad sa pagpatukod ug templo alang kaniya didto sa Jerusalem nga sakop sa Juda. 3Kamong tanang katawhan sa Dios, hinaut nga ubanan niya kamo. Balik kamo sa Jerusalem ug tukora ninyo pag-usab didto ang templo sa Ginoo, ang Dios sa Israel, nga anaa niana nga siyudad. 4Ang mga katawhan1:4 Ang mga katawhan: Tingali ang buot ipasabot, ang mga dili Israelinhon, o, ang mga Israelinhon nga buot magpabilin. sa mga dapit nga gipuy-an ninyo kinahanglan motabang kaninyo sa inyong paglakaw pinaagi sa paghatag ug pilak ug bulawan, mga kagamitan, mga hayop, ug kinabubut-on nga halad alang sa templo sa Dios sa Jerusalem.”

5Busa ang mga pangulo sa pamilya sa tribo ni Juda ug ni Benjamin, ang mga pari, mga Levita, ug ang mga Israelinhon kang kinsang kasingkasing gitandog sa Ginoo nangandam pag-adto sa Jerusalem aron pagtukod pag-usab sa templo sa Ginoo. 6Ang uban nga mga katawhan1:6 Tan-awa usab ang 1:4. mitabang kanila pinaagi sa paghatag sa mga sudlanan nga hinimo sa pilak, mga bulawan, mga kagamitan, mga hayop, mga mahalon nga mga gasa, wala pay labot sa mga kinabubut-on nga halad alang sa templo.

7Giuli usab ni Haring Cyrus ang mga galamiton sa templo sa Ginoo nga gipanguha ni Haring Nebucadnezar gikan sa Jerusalem ug gidala ngadto sa templo sa iyang mga dios. 8Gitugyan kini ni Haring Cyrus kang Mitredat nga tresurero sa iyang gingharian. Giihap kini ni Mitredat ug gihatag ang lista kang Sheshbazar, ang gobernador sa Juda. 9-10Mao kini ang mga galamiton nga gihatag ni Haring Cyrus:

bulawan nga mga sudlanan 30pilak nga mga sudlanan 1,000mga kutsilyo 29bulawan nga mga yahong 30pilak nga mga yahong 410uban pang mga galamiton 1,000

11Sa kinatibuk-an, may 5,400 ka mga galamiton nga bulawan ug pilak, ug gidala kini tanan ni Sheshbazar sa dihang mibalik siya sa Jerusalem kauban sa uban nga mga binihag gikan sa Babilonia.