Esther 2 – HTB & NIRV

Het Boek

Esther 2:1-23

Esther tot koningin gekroond

1Nadat Ahasverosʼ woede was bedaard, begon hij na te denken over wat Vasti gedaan had en welke maatregelen er toen genomen waren. 2Daarom zeiden zijn hovelingen: ‘Laten wij de mooiste meisjes uit uw rijk uitzoeken en bij u brengen. 3Wij zullen in alle gewesten ambtenaren aanstellen om deze meisjes te selecteren voor de koninklijke harem. Hegai, de harembewaker, zal zorgen dat zij de beschikking krijgen over alle schoonheidsmiddelen. 4Het meisje dat u dan het best bevalt, zal koningin worden in plaats van Vasti.’ De koning vond dit een goed voorstel en liet het onmiddellijk uitvoeren.

5Nu woonde in Susan een Joodse man, Mordechai. Hij hoorde bij de stam Benjamin en was de zoon van Jaïr, de zoon van Simi, de zoon van Kis. 6Bij de verwoesting van Jeruzalem was hij gevangengenomen. Samen met koning Jechonja van Juda en vele anderen was hij door koning Nebukadnezar in ballingschap weggevoerd naar Babel. 7Mordechai was de pleegvader van een bijzonder knap en aantrekkelijk meisje, Hadassa, die in het Perzisch Esther werd genoemd. Zij was de dochter van zijn oom. Hij had haar na de dood van haar ouders als dochter aangenomen.

8Als gevolg van het koninklijk besluit werd ook Esther, samen met vele andere meisjes, naar de harem in het paleis in Susan gebracht. 9Hegai, die voor de harem verantwoordelijk was, raakte onder de indruk van haar schoonheid. Hij deed zijn best het haar naar de zin te maken en liet onmiddellijk speciale maaltijden en schoonheidsmiddelen voor haar komen. Zij kreeg de zeven beste dienaressen van het paleis. Hegai liet haar in het mooiste deel van de harem wonen. 10Maar Esther had niemand verteld dat zij een Joodse was. Mordechai had haar de raad gegeven haar afkomst geheim te houden. 11Haar pleegvader kwam elke dag naar de voorhof van de harem om te informeren hoe Esther het maakte en wat er met haar zou gebeuren.

12Voordat een meisje de nacht mocht doorbrengen met koning Ahasveros, moest zij eerst twaalf maanden lang een schoonheidsbehandeling ondergaan. Om te beginnen moest een meisje een half jaar mirre-olie gebruiken en daarna nog eens zes maanden speciale parfums en andere schoonheidsmiddelen. 13Wanneer het haar beurt was met de koning te slapen, kreeg zij de mooiste kleren en juwelen. Die moesten haar schoonheid beter laten uitkomen. 14ʼs Avonds werd zij meegenomen naar de vertrekken van de koning en ʼs ochtends naar een tweede harem gebracht. Daar woonden de vrouwen van de koning. Zij stonden onder de hoede van Saäsgaz, een andere hoveling van de koning. Een meisje bleef daar de rest van haar leven wonen zonder de koning ooit weer te zien, behalve wanneer zij goed bij hem in de smaak was gevallen en hij haar persoonlijk liet roepen, dan mocht zij terugkomen.

15Toen was Esther aan de beurt om naar de koning te gaan. Zij was de dochter van Abichaïl, die een oom van haar pleegvader Mordechai was. Zij volgde het advies op van Hegai, de harembewaker en kleedde zich volgens zijn aanwijzingen. Iedereen vond dat zij er prachtig uitzag! 16In de tiende maand van het zevende jaar dat Ahasverosʼ regeerde, werd Esther naar het paleis van de koning gebracht. 17De koning hield meer van haar dan van alle andere meisjes. Hij was zo verrukt over haar dat hij de koninklijke kroon op haar hoofd zette en haar tot koningin uitriep in de plaats van Vasti. 18Om deze heuglijke gebeurtenis te vieren, gaf hij een diner voor al zijn gouverneurs en regeringsambtenaren, hij gaf de gewesten een rustdag en deelde met gulheid geschenken uit.

19Enige tijd later gaf de koning opnieuw bevel om mooie, jonge meisjes bijeen te brengen. Intussen was Mordechai een vertrouwde verschijning in het paleis geworden. 20Esther had nog niemand verteld dat zij een Joodse was, want zij bleef Mordechai gehoorzamen, net als toen zij nog bij hem woonde. 21Toen Mordechai op zekere dag in het paleis aan het werk was, smeedden twee verbitterde poortwachters van het paleis een samenzwering. Het waren Bigtan en Teres. Zij wilden de koning vermoorden. 22Dit kwam Mordechai ter ore, hij speelde deze inlichtingen door aan koningin Esther en zij vertelde het namens Mordechai aan de koning. 23Er werd een onderzoek ingesteld, waarbij de twee mannen schuldig werden bevonden en opgehangen. Dit hele voorval werd onder het toeziend oog van de koning vastgelegd in de jaarboeken met de geschiedenis van koning Ahasveros.

New International Reader’s Version

Esther 2:1-23

Esther Becomes Queen of Persia

1Later, the great anger of King Xerxes calmed down. Then he remembered Vashti and what she had done. He also remembered the royal order he had sent out concerning her. 2At that time the king’s personal attendants made a suggestion. They said, “King Xerxes, let a search be made for some beautiful young virgins for you. 3Appoint some officials in every territory in your kingdom. Have them bring all these beautiful young women into the fort of Susa. Put them in the special place where the virgins stay. Then put Hegai in charge of them. He’s the official who serves you. He’s in charge of the women. Let beauty care be given to the new group of women. 4Then let the young woman who pleases you the most become queen in Vashti’s place.” The king liked that advice. So he followed it.

5There was a Jew living in the fort of Susa. He was from the tribe of Benjamin. His name was Mordecai. He was the son of Jair. Jair was the son of Shimei. Shimei was the son of Kish. 6Nebuchadnezzar had forced Mordecai to leave Jerusalem. He was among the prisoners who were carried off along with Jehoiachin. Jehoiachin had been king of Judah. Nebuchadnezzar was king of Babylon. 7Mordecai had a cousin named Hadassah. He had raised her because she didn’t have a father or mother. Hadassah was also called Esther. She had a lovely figure and was very beautiful. Mordecai had adopted her as his own daughter. He had done it when her father and mother died.

8After the king’s order and law were announced, many young women were brought to the fort of Susa. Hegai was put in charge of them. Esther was also taken to the king’s palace. She was put under the control of Hegai. He was in charge of the place where the virgins stayed. 9Esther pleased him. He showed her how happy he was with her. Right away he provided her with her beauty care and special food. He appointed seven female attendants to help her. They were chosen from the king’s palace. He moved her and her attendants into the best part of the place where the virgins stayed.

10Esther hadn’t told anyone who her people were. She hadn’t talked about her family. That’s because Mordecai had told her not to. 11Mordecai tried to find out how Esther was getting along. He wanted to know what was happening to her. So he walked back and forth near the courtyard by the place where the virgins stayed. He did it every day.

12Each young woman had to complete 12 months of beauty care. They used oil of myrrh for six months. And they used perfume and makeup for the other six months. A virgin’s turn to go in to King Xerxes could come only after a full 12 months had passed. 13And here is how she would go to the king. She would be given anything she wanted from the place where the virgins stayed. She could take it with her to the king’s palace. 14In the evening she would go there. In the morning she would leave. Then she would go to the special place where the king’s concubines stayed. She would be put under the control of Shaashgaz. He was the king’s official who was in charge of the concubines. She would never return to the king unless he was pleased with her. He had to send for her by name before she could go to him again.

15Mordecai had adopted Esther. She had been the daughter of his uncle Abihail. Her turn came to go in to the king. She only asked for what Hegai suggested. He was the king’s official who was in charge of the place where the virgins stayed. Everyone who saw Esther was pleased with her. 16She was taken to King Xerxes in the royal house. It was now the tenth month. That was the month of Tebeth. It was the seventh year of the rule of Xerxes.

17The king liked Esther more than he liked any of the other women. She pleased him more than any of the other virgins. So he put a royal crown on her head. He made her queen in Vashti’s place. 18Then the king gave a feast to honor Esther. All his nobles and officials were invited. He announced a holiday all through the territories he ruled over. He freely gave many gifts in keeping with his royal wealth.

Mordecai Uncovers a Plan to Kill the King

19The virgins were gathered together a second time. At that time Mordecai was sitting at the palace gate. 20Esther had kept her family history a secret. She hadn’t told anyone who her people were. Mordecai had told her not to. She continued to follow his directions. That’s what she had always done when he was bringing her up.

21Bigthana and Teresh were two of the king’s officers. They guarded the door of the royal palace. They became angry with King Xerxes. So they decided to kill him. They made their evil plans while Mordecai was sitting at the palace gate. 22So Mordecai found out about it and told Queen Esther. Then she reported it to the king. She told him that Mordecai had uncovered the plans against him. 23Some people checked Esther’s report. And they found out it was true. So the two officials were put to death. Then poles were stuck through them. They were set up where people could see them. All of that was written in the official records. It was written down while the king was watching.