Esther 1 – HTB & NIRV

Het Boek

Esther 1:1-22

Koningin Vasti door Ahasveros verbannen

1Koning Ahasveros was een machtig koning. Hij heerste over het enorme rijk van Perzië en Medië. Dat strekte zich met zijn honderdzevenentwintig gewesten uit van India tot Ethiopië. 2In zijn derde regeringsjaar gaf de koning een onvoorstelbaar groot feest in zijn paleis in de stad Susan. 3Alle gouverneurs, topambtenaren en de hele legerleiding werden uitgenodigd. Uit alle delen van zijn rijk kwamen de gasten. 4De feestelijkheden duurden een half jaar. Het was één grote demonstratie van rijkdom, pracht en praal.

5Na afloop van deze festiviteiten gaf de koning een apart feest voor alle mannelijke leden van zijn hofhouding, van kamerheer tot keukenknecht. Zeven dagen lang vierden ze feest in de voorhof van de paleistuin. 6Groene, witte en blauwe gordijnen waren met linnen en purperen koorden vastgemaakt aan zilveren knoppen. Deze waren weer aan witmarmeren zuilen bevestigd. Gouden en zilveren rustbedden stonden op een mozaïekvloer van albast, witmarmer, parelmoer en stenen van allerlei kleuren. 7De gasten dronken uit gouden bekers, elk van een ander ontwerp. Er was koninklijke wijn in overvloed, zoals men van een koning mocht verwachten. 8Er gold maar één regel, namelijk dat er geen beperkingen waren. De koning had zijn hofmeesters opdracht gegeven aan ieders wensen tegemoet te komen.

9Tegelijkertijd gaf koningin Vasti een feest voor de vrouwen in het paleis. 10Op de laatste dag van het feest riep de halfdronken koning zijn zeven persoonlijke bedienden Mehuman, Bizta, Harbona, Bigta, Abagta, Zethar en Karkas bij zich. 11Hij beval hun koningin Vasti te halen. Zij moest haar kroon dragen, zodat alle gasten haar schoonheid konden bewonderen, want zij was een bijzonder mooie vrouw. 12Maar toen zij het bevel van de koning aan koningin Vasti overbrachten, weigerde zij te komen. Dit maakte de koning woedend. 13Hij raadpleegde echter eerst zijn adviseurs, want hij deed nooit iets buiten hen om. Het waren wijze mannen, die kennis bezaten van astrologie en rechtsgeleerdheid. 14Deze mannen heetten Karsena, Sethar, Admatha, Tarsis, Meres, Marsena en Memukan. Zij waren niet alleen de persoonlijke vrienden van de koning, maar ook zijn hoogste regeringsambtenaren. 15‘Vertel mij wat ik moet doen,’ vroeg hij hun. ‘Wat moet er volgens de wet gebeuren met koningin Vasti, nu zij geen gevolg heeft gegeven aan het bevel dat ik haar door mijn hovelingen heb laten overbrengen.’ 16Memukan antwoordde namens de anderen: ‘Koningin Vasti heeft zich niet alleen tegen u misdragen, maar ook tegen al uw regeringsvertegenwoordigers en onderdanen. 17Deze daad zal algemeen bekend worden en overal zullen vrouwen hun man ongehoorzaam worden als zij horen wat koningin Vasti heeft gedaan. 18Nog voor deze dag om is, horen de vrouwen van alle ministers in het rijk hoe de koningin zich heeft misdragen. Zij zullen een voorbeeld aan haar nemen en hun echtgenoten net zo behandelen. Dit zal veel minachting en woede opwekken. 19Wij stellen voor dat u, als u het goed vindt, een koninklijk besluit uitvaardigt, een wet van Meden en Perzen, die niet kan worden herroepen. Daarin kondigt u aan dat koningin Vasti uit uw nabijheid wordt gebannen. En u maakt bekend een nieuwe koningin te zullen kiezen die zich waardiger gedraagt. 20Als dit besluit wordt afgekondigd in uw hele rijk, zullen alle mannen, ongeacht hun rang of stand, weer worden gerespecteerd door hun echtgenotes!’

21De koning en de andere adviseurs vonden dit een uitstekend voorstel. Dus volgde hij Memukans raad op 22en stuurde brieven naar alle gewesten, elk in hun eigen taal. Hij benadrukte dat in huis de mannen de leiding hadden en hun gezag niet moesten laten betwisten.

New International Reader’s Version

Esther 1:1-22

Vashti Is Removed From Her Position as Queen

1King Xerxes ruled over the 127 territories in his kingdom. They reached from India all the way to Cush. Here is what happened during the time Xerxes ruled over the whole Persian kingdom. 2He was ruling from his royal throne in the fort of Susa. 3In the third year of his rule King Xerxes gave a feast. It was for all his nobles and officials. The military leaders of Persia and Media were there. So were the princes and the nobles of the territories he ruled over.

4Every day for 180 days he showed his guests the great wealth of his kingdom. He also showed them how glorious his kingdom was. 5When those days were over, the king gave another feast. It lasted for seven days. It was held in the garden of the king’s courtyard. It was for all the people who lived in the fort of Susa. Everyone from the least important person to the most important was invited. 6The garden was decorated with white and blue linen banners. They hung from ropes that were made out of white linen and purple cloth. The ropes were connected to silver rings on marble pillars. There were gold and silver couches in the garden. They were placed on a floor that was made out of small stones. The floor had purple crystal, marble, mother-of-pearl and other stones of great value. 7Royal wine was served in gold cups. Each cup was different from all the others. There was plenty of wine. The king always provided as much as his guests wanted. 8He commanded that they should be allowed to drink as much or as little as they wished. He directed all his servants to give his guests what they asked for.

9Queen Vashti also gave a feast. Only women were invited. It was held in the royal palace of King Xerxes.

10On the seventh day Xerxes was in a good mood because he had drunk a lot of wine. So he gave a command to the seven officials who served him. They were Mehuman, Biztha, Harbona, Bigtha, Abagtha, Zethar and Karkas. 11King Xerxes told them to bring Queen Vashti to him. He wanted her to come wearing her royal crown. He wanted to show off her beauty to the people and nobles. She was lovely to look at. 12The attendants told Queen Vashti what the king had ordered her to do. But she refused to come. So the king became very angry.

13It was the king’s practice to ask for advice about matters of law and fairness. So he spoke with the wise men who understood what was going on at that time. 14They were the men closest to the king. Their names were Karshena, Shethar, Admatha, Tarshish, Meres, Marsena and Memukan. They were the seven nobles of Persia and Media. They were the king’s special advisers and the most important men in the kingdom.

15“You know the law,” the king said. “What should I do to Queen Vashti? She hasn’t obeyed my command. The officials told her what I ordered her to do, didn’t they?”

16Then Memukan gave a reply to the king and the nobles. He said, “Queen Vashti has done what is wrong. But she didn’t do it only against you, King Xerxes. She did it also against all the nobles. And she did it against the people in all the territories you rule over. 17All the women will hear about what the queen has done. Then they won’t respect their husbands. They’ll say, ‘King Xerxes commanded Queen Vashti to be brought to him. But she wouldn’t come.’ 18Here is what will start today. The leading women in Persia and Media who have heard about the queen’s actions will act in the same way. They’ll disobey all your nobles, just as she disobeyed you. They won’t have any respect for their husbands. They won’t honor them.

19“So if it pleases you, send out a royal order. Let it be written down in the laws of Persia and Media. Those laws can never be changed. Let the royal order say that Vashti can never see you again. Also let her position as queen be given to someone who is better than she is. 20And let your order be announced all through your entire kingdom. Then all women will have respect for their husbands, from the least important to the most important.”

21The king and his nobles were pleased with that advice. So he did what Memukan had suggested. 22The king sent messages out to every territory in the kingdom. He sent them to each territory in its own writing. He sent them to every nation in its own language. The messages announced that every man should rule over his own family, using his own language.