Daniël 1 – HTB & CCBT

Het Boek

Daniël 1:1-21

Daniël wordt adviseur van de koning

1Drie jaar na de troonsbestijging van koning Jojakim van Juda voerde koning Nebukadnezar van Babel een aanval uit op Jeruzalem en de Here schonk hem de overwinning op Jojakim. 2Bij zijn terugkeer nam Nebukadnezar uit de tempel van God een deel van de heilige voorwerpen mee. Hij zette deze in de schatkamer van de tempel van zijn eigen god in Babylon. 3-4 Toen liet hij Aspenaz, het hoofd van de hofhouding, bij zich komen en gaf hem de opdracht enkele Israëlieten naar Babel te halen. Zij moesten van koninklijke en voorname afkomst zijn. Aspenaz moest hun les geven in de taal en de wetenschap van de Chaldeeën.

‘Zoek de sterkste, gezondste en mooiste jongens uit,’ zei de koning. ‘Zij moeten een grote belezenheid, een uitgebreide kennis en een scherp verstand bezitten. Kortom, het moeten jongens zijn, geschikt om in het paleis dienst te doen.’ 5De koning stelde een dieet op van het beste voedsel en de beste wijn uit de koninklijke keuken. Drie jaar lang moesten zij de opleiding volgen en daarna zouden zij bij hem in dienst komen.

6Onder de uitgekozen jongemannen bevonden zich ook vier jongens uit Juda: Daniël, Hananja, Misaël en Azarja. 7Aspenaz gaf hun echter Babylonische namen: Daniël werd Beltsazar genoemd, Hananja kreeg de naam Sadrach, Misaël noemde hij Mesach en Azarja werd Abednego.

8Daniël nam zich voor niets te gebruiken van het eten en de wijn die zij van de koning kregen, want hij wilde zich aan de reinheidsvoorschriften houden. Hij vroeg Aspenaz of hij in plaats daarvan ander voedsel mocht eten. 9God zorgde ervoor dat deze man aan de wens van Daniël tegemoet kwam. 10Hij zei echter wel: ‘Ik ben bang dat je mager en bleek zult worden in vergelijking met de andere jongens van jouw leeftijd. En als de koning, die zelf het dieet heeft vastgesteld dat ziet, krijg ik problemen.’

11Daniël sprak erover met de kamerheer die door Aspenaz was aangesteld om voor hem en Hananja, Misaël en Azarja te zorgen.

12Daniël stelde hem voor: ‘Neem dan tien dagen met ons de proef, door ons uitsluitend groenten en water te geven. 13Na deze proefperiode moet u ons uiterlijk vergelijken met dat van de andere jongens die wel van het voedsel van de koninklijke tafel eten. Dan kunt u altijd nog besluiten of u ermee doorgaat of niet.’ 14De kamerheer ging ermee akkoord het tien dagen te proberen. 15En jawel, tien dagen later bleken Daniël en zijn drie vrienden er gezonder en beter uit te zien dan de jongemannen die hadden gegeten van het door de koning voorgeschreven voedsel! 16Voortaan nam de kamerheer dus het voorgeschreven voedsel en de wijn weg en gaf hun uitsluitend groenten.

17God gaf deze vier jongemannen het vermogen goed te kunnen leren. Al gauw beheersten zij alle literatuur en wetenschappen van hun tijd. Daniël kreeg bovendien de speciale gave dromen en visioenen te verklaren. 18-19 Na de opleidingsperiode van drie jaar bracht Aspenaz de jongemannen naar de koning. Met ieder van hen had koning Nebukadnezar een lang gesprek, maar niemand maakte meer indruk op hem dan Daniël, Hananja, Misaël en Azarja. Daarom nam hij ze als adviseurs in dienst. 20Bij alle kwesties waarbij het aankwam op wijs inzicht en een goed oordeel, werden zij te hulp geroepen. De koning merkte dat het advies van deze jongemannen tienmaal beter was dan dat van alle geleerden en astrologen in zijn rijk. 21Daniël bleef adviseur tot het eerste regeringsjaar van koning Kores.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

但以理書 1:1-21

但以理被擄到巴比倫

1猶大約雅敬執政第三年,巴比倫尼布甲尼撒前來圍攻耶路撒冷2主將猶大約雅敬及上帝殿中的部分器具交在他手中。他把器具擄到巴比倫1·2 巴比倫」希伯來文是「示拿」,巴比倫的別稱。的神廟,放在他神明的庫房裡。

3王吩咐太監長亞施毗拿以色列的王室貴族中選一些人, 4即毫無殘疾、相貌英俊、學問淵博、知識豐富、聰慧善學、能在王宮服侍的青年,教他們迦勒底的語言和文字。 5王安排他們每日享用一份御用的膳食和酒。他們要受教養三年,期滿後好在王身邊供職。 6被選的人中有猶大族的但以理哈拿尼雅米沙利亞撒利雅7太監長給他們起了名字:稱但以理伯提沙撒哈拿尼雅沙得拉米沙利米煞亞撒利雅亞伯尼歌

8然而,但以理決心不用王的膳食和酒,以免玷污自己。他請求太監長准許他不玷污自己。 9上帝使但以理得到太監長的恩待和同情。 10不過,太監長對但以理說:「我懼怕我主我王,因為這是他安排給你們的飲食。如果他看見你們比同齡的青年瘦弱,如何是好?你們會使我在王面前人頭難保。」 11但以理便對太監長派來監管他、哈拿尼雅米沙利亞撒利雅的人說: 12「求你試試看,十天內只讓僕人們吃素菜、喝清水, 13然後比較一下我們的面貌和那些用御膳的青年的面貌,看了之後再作決定。」 14監管同意試他們十天。 15十天後,但以理和他三個朋友看上去比那些用御膳的青年更俊美健康。 16於是,監管撤去了安排給他們的膳食和酒,只給他們素菜。

17上帝使這四個青年精通各樣學問和知識。但以理能明白各種異象和夢兆。 18到了尼布甲尼撒王規定青年們進宮的日子,太監長便帶他們去見王。 19王與他們談話,發現無人比得上但以理哈拿尼雅米沙利亞撒利雅,便把他們留在身邊供職。 20王詢問他們各樣的事,發現他們的智慧和聰明比全國的術士和巫師高十倍。 21直到塞魯士王元年,但以理仍在那裡供職。