Het Boek

Colossenzen 3:1-25

Principes van het nieuwe leven

1Nu u met Christus bent opgestaan uit de dood, moet u zich bezighouden met hemelse zaken. Want Christus zit daar nu op de allerhoogste plaats aan de rechterhand van God. 2Richt daarom uw gedachten op de dingen van de hemel en niet op die van de aarde. 3U bent immers al gestorven en uw leven is nu, samen met Christus, verborgen in God. 4Eens wanneer Christus, die ons leven is, zichtbaar voor iedereen zal terugkomen, zal blijken dat ook u deel hebt aan zijn glorierijke macht.

5Weg dan met alle aardse zonden, zoals seksuele zonden, vuiligheid, hartstocht, slechte verlangens en hebzucht. Door altijd maar meer te willen hebben, aanbidt u een afgod. 6Gods zal de mensen die deze dingen doen vreselijk straffen. 7Vroeger, voor uw bekering, deed u deze dingen ook, 8maar nu mag er bij u geen sprake meer zijn van bitterheid, woede en boosaardigheid, van roddel en vuile taal. 9Lieg niet tegen elkaar, dat hoorde bij uw oude leven, waarmee u hebt afgerekend. 10Maar nu bent u een nieuwe mens, die nog steeds groeit en God beter leert kennen. Zo zult u meer en meer gaan lijken op God, die u gemaakt heeft. 11In dit nieuwe leven is het van geen enkel belang van welke nationaliteit of ras u bent en evenmin welke opleiding of maatschappelijke positie u hebt. Het gaat om Christus, die alles in allen is.

12God heeft u uitgekozen en houdt van u. Kleed u daarom met innerlijk medeleven, goedheid, nederigheid, zachtaardigheid en geduld. 13Verdraag en vergeef elkaar als iemand iets tegen u heeft. Volg hierin het voorbeeld van Christus, die u zonder meer vergeven heeft. 14Waar het op aankomt, is dat u zich laat leiden door de liefde, want dan zal de gemeente in volmaakte harmonie bijeenblijven. 15Laat de vrede van God uw harten beheersen. Daartoe heeft God u ook geroepen als leden van één lichaam. Wees daarom dankbaar. 16Laat uw hart vol zijn van Christusʼ woord. Zijn woorden zullen uw leven verrijken en u wijsheid geven. Leer ze aan elkaar, wijs elkaar ermee terecht en zing erover in psalmen, lofgezangen en geestelijke liederen. Zing zo met een dankbaar hart voor de Here. 17Wat u ook zegt of doet, doe het in de naam van de Here Jezus en dank ook God, de Vader, in zijn naam.

18Vrouwen, voeg u naar uw man, want dat is wat de Here van u verwacht. 19En mannen, wijd u met liefde aan uw vrouw, behandel haar niet grof of onverschillig.

20Kinderen, jullie moeten gehoorzaam zijn aan je vader en moeder, want dat is de wil van de Here. 21Vaders, misbruik tegenover uw kinderen uw macht niet, want dan ontneemt u hun alle moed.

22Slaven moeten hun meesters altijd gehoorzamen. Probeer het hun niet alleen naar de zin te maken als zij op u letten, maar voortdurend met een bereidwillige houding en ontzag voor God. 23Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Here is en niet voor mensen. 24U weet immers dat de Here u zal belonen met een deel van de erfenis, want u dient de Christus als Here.

25Maar wie iets slechts doet, krijgt het zelf weer terug, en daarbij maakt God geen onderscheid.

New Russian Translation

Колоссянам 3:1-25

Наставления относительно новой жизни

1Итак, если вы были воскрешены со Христом, то стремитесь к небесному, туда, где Христос сидит по правую руку от Бога3:1 См. Пс. 109:1.. 2Обращайте ваши мысли к небесному, а не к земному. 3Вы умерли для этого мира, и ваша жизнь сокрыта вместе со Христом в Боге. 4Ваша жизнь – Христос, и когда Он будет явлен миру, тогда и вы будете явлены вместе с Ним в славе.

5Поэтому умертвите в себе все, что еще принадлежит к греховной природе: разврат, безнравственность, страсть, дурные желания и алчность (которая есть то же самое, что идолопоклонство). 6Все это вызывает гнев Божий на тех, кто Ему непослушен3:6 Букв.: «за это приходит гнев Божий на сынов непокорности».. 7Когда-то вы тоже жили всем этим, 8но сейчас настало время избавиться от гнева, ярости, злобы, от ядовитых слов и сквернословия. 9Не лгите друг другу, ведь вы уже «сняли с себя» ваш прежний образ жизни. 10Вы «оделись» в новую природу, обновленную истинным знанием и являющуюся образом Самого Создателя. 11И нет уже ни грека, ни иудея, ни обрезанного, ни необрезанного, ни варвара, ни скифа, ни раба, ни свободного, но все и во всем Христос.

12Поэтому как избранные святые и любимые Богом «оденьтесь» в сострадание, доброту, смирение, кротость, терпение. 13Будьте снисходительны друг к другу и прощайте друг другу все ваши обиды. Прощайте так, как Господь вас простил. 14И ко всему этому добавьте любовь, которая объединяет все в одно совершенное единство.

15Пусть вашими сердцами руководит мир Христа, так как вы члены одного тела и призваны к миру. Будьте благодарны. 16Пусть в вас живет слово Христа во всем его богатстве. Учите и наставляйте друг друга со всякой мудростью, и с благодарностью в своих сердцах пойте Богу псалмы, гимны и духовные песнопения. 17Что бы вы ни делали и ни говорили, делайте все во имя Господа Иисуса, благодаря через Него Бога Отца.

Христианская семья

18Жены, подчиняйтесь вашим мужьям, как это следует делать христианкам.

19Мужья, любите ваших жен и не будьте к ним суровы.

20Дети, будьте послушны вашим родителям во всем, потому что это приятно Господу.

21Отцы, не раздражайте ваших детей, чтобы они не отчаивались.

22Рабы, подчиняйтесь вашим земным хозяевам во всем, делая это не напоказ, лишь ради того, чтобы заслужить их расположение, но искренне, в благоговении перед Господом. 23Что бы вы ни делали, делайте это от всего сердца, как для Господа, а не для людей, 24зная, что в награду вам будет наследство от Господа, потому что вы служите Христу. 25А тот, кто причиняет зло, будет наказан; у Бога нет предпочтения одних перед другими.