Colossenzen 3 – HTB & CCBT

Het Boek

Colossenzen 3:1-25

Principes van het nieuwe leven

1Nu u met Christus bent opgestaan uit de dood, moet u zich bezighouden met hemelse zaken. Want Christus zit daar nu op de allerhoogste plaats aan de rechterhand van God. 2Richt daarom uw gedachten op de dingen van de hemel en niet op die van de aarde. 3U bent immers al gestorven en uw leven is nu, samen met Christus, verborgen in God. 4Eens wanneer Christus, die ons leven is, zichtbaar voor iedereen zal terugkomen, zal blijken dat ook u deel hebt aan zijn glorierijke macht.

5Weg dan met alle aardse zonden, zoals seksuele zonden, vuiligheid, hartstocht, slechte verlangens en hebzucht. Door altijd maar meer te willen hebben, aanbidt u een afgod. 6God zal de mensen die deze dingen doen vreselijk straffen. 7Vroeger, voor uw bekering, deed u deze dingen ook, 8maar nu mag er bij u geen sprake meer zijn van bitterheid, woede en boosaardigheid, van roddel en vuile taal. 9Lieg niet tegen elkaar, dat hoorde bij uw oude leven, waarmee u hebt afgerekend. 10Maar nu bent u een nieuwe mens, die nog steeds groeit en God beter leert kennen. Zo zult u meer en meer gaan lijken op God, die u gemaakt heeft. 11In dit nieuwe leven is het van geen enkel belang van welke nationaliteit of ras u bent en evenmin welke opleiding of maatschappelijke positie u hebt. Het gaat om Christus, die alles in allen is.

12God heeft u uitgekozen en houdt van u. Kleed u daarom met innerlijk medeleven, goedheid, nederigheid, zachtaardigheid en geduld. 13Verdraag en vergeef elkaar als iemand iets tegen u heeft. Volg hierin het voorbeeld van Christus, die u zonder meer vergeven heeft. 14Waar het op aankomt, is dat u zich laat leiden door de liefde, want dan zal de Gemeente in volmaakte harmonie bijeenblijven. 15Laat de vrede van God uw harten beheersen. Daartoe heeft God u ook geroepen als leden van één Lichaam. Wees daarom dankbaar. 16Laat uw hart vol zijn van Christusʼ woord. Zijn woorden zullen uw leven verrijken en u wijsheid geven. Leer ze aan elkaar, wijs elkaar ermee terecht en zing erover in psalmen, lofgezangen en geestelijke liederen. Zing zo met een dankbaar hart voor de Here. 17Wat u ook zegt of doet, doe het in de naam van de Here Jezus en dank ook God, de Vader, in zijn naam.

18Vrouwen, voeg u naar uw man, want dat is wat de Here van u verwacht. 19En mannen, wijd u met liefde aan uw vrouw, behandel haar niet grof of onverschillig.

20Kinderen, jullie moeten gehoorzaam zijn aan je vader en moeder, want dat is de wil van de Here. 21Vaders, misbruik tegenover uw kinderen uw macht niet, want dan ontneemt u hun alle moed.

22Slaven moeten hun meesters altijd gehoorzamen. Probeer het hun niet alleen naar de zin te maken als zij op u letten, maar voortdurend met een bereidwillige houding en ontzag voor God. 23Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Here is en niet voor mensen. 24U weet immers dat de Here u zal belonen met een deel van de erfenis, want u dient de Christus als Here.

25Maar wie iets slechts doet, krijgt het zelf weer terug, en daarbij maakt God geen onderscheid.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

歌羅西書 3:1-25

追求屬天的事

1你們既然和基督一同復活了,就應當追求天上的事,那裡有坐在上帝右邊的基督。 2你們要思想天上的事,而不是地上的事, 3因為你們的舊生命已經死了,你們的新生命與基督一同藏在上帝裡面。 4基督就是你們的新生命,祂顯現的時候,你們也必和祂一起在榮耀中顯現。

5所以,你們要治死身上屬世的罪惡,如淫亂、污穢、邪情、惡慾和貪心,貪心就是拜偶像, 6因為上帝的烈怒必臨到做這些事的悖逆之人。 7你們過去也和他們一樣過著罪惡的生活, 8但現在必須杜絕這一切的惡事,如怒氣、憤恨、惡毒、毀謗和污言穢語。 9不要彼此說謊,因為你們已經脫去了舊人和舊的行為, 10穿上了新人。這新人在知識上不斷更新,更像他的造物主。 11從此,不再分希臘人、猶太人,受割禮的、未受割禮的,野蠻人、未開化的人3·11 未開化的人」希臘文是「西古提人」。,奴隸和自由人,基督就是一切,並且貫穿一切。

12所以,你們既然是上帝所揀選的,是聖潔、蒙愛的人,就要心存憐憫、恩慈、謙虛、溫柔和忍耐。 13倘若彼此之間有怨言,總要互相寬容,彼此饒恕,主怎樣饒恕你們,你們也要照樣饒恕他人。 14最重要的是要有愛,愛能把一切完美地聯合在一起。 15要讓基督的平安掌管你們的心,你們就是為此而蒙召成為一個身體。要常存感恩的心。 16要將基督的話豐豐富富地存在心裡,用各樣智慧彼此教導,互相勸誡,以感恩的心用詩篇、聖樂、靈歌頌讚上帝。 17你們無論做什麼事、說什麼話,都要奉主耶穌的名而行,並藉著祂感謝父上帝。

和諧家庭

18你們作妻子的,要順服丈夫,信主的人應當這樣做。 19你們作丈夫的,要愛妻子,不可惡待她們。 20你們作兒女的,凡事要聽從父母,因為這是主所喜悅的。 21你們作父親的,不要激怒兒女,免得他們灰心喪志。 22你們作奴僕的,凡事要聽從你們世上的主人,不要只做討好人的表面工夫,要以敬畏主的心真誠服侍。 23無論做什麼事,都要發自內心,像是為主做的,而不是為人做的, 24因為你們知道自己一定會從主那裡得到基業為獎賞。你們事奉的是主基督, 25凡作惡的人終必自食惡果,因為上帝不偏待人。