Colossenzen 2 – HTB & CCBT

Het Boek

Colossenzen 2:1-23

Gods geheim is Christus Zelf

1U moet weten hoe zwaar de strijd is die ik voor u en voor de christenen van Laodicea voer en voor alle anderen met wie ik nog niet persoonlijk heb kennis gemaakt. 2Ik wil graag dat u bemoedigd zult worden en door sterke liefde aan elkaar verbonden blijft. En dat u de rijke ervaring zult hebben van het kennen van Christus. Want Gods geheim, dat Hij nu ten slotte heeft bekendgemaakt, is Christus Zelf. 3Al de schatten van wijsheid en kennis zijn in Hem verborgen.

4Ik zeg dit om te voorkomen dat men u door mooie woorden misleidt. 5Al ben ik lichamelijk ver weg, in mijn geest ben ik bij u. Ik zie met blijdschap hoe ordelijk het er bij u aan toegaat en hoe sterk uw geloof in Christus is.

6Daarom moet u, die Jezus Christus als uw Here hebt ontvangen, in het dagelijks leven één met Hem blijven. 7Met uw wortels diep in Hem verankerd, moet u uw leven door Hem laten opbouwen. Blijf in geloof vasthouden aan wat u over Hem hebt geleerd en laat uw hart daarbij overvloeien van dankbaarheid.

8Wees altijd op uw hoede. Laat u niet misleiden door mensen die met hun ideeën en verleidelijk gepraat proberen u weer tot een slaaf van menselijke tradities te maken. Die ideeën zijn hun ingegeven door de geesten van deze wereld en niet door Christus.

9Want in Hem woont het hele wezen van God in een lichamelijke gestalte. 10In Christus bent u dus volmaakt, want Hij is de hoogste heerser en autoriteit over elke andere macht. 11In Hem hebt u ook een besnijdenis ondergaan. Natuurlijk niet lichamelijk, maar geestelijk. Want Hij heeft u door zijn Geest bevrijd van de macht van de zonde, die in uw lichaam heerste. 12U bent door de doop met Christus begraven. Maar door het geloof in de macht van God, die ook Hem heeft opgewekt uit de dood, bent u nu met Hem opgestaan en hebt u nieuw leven ontvangen. 13U was dood door uw ongehoorzaamheid aan God en de macht van de zonde leefde nog in u. Maar nu heeft Hij u samen met Christus levend gemaakt en al uw overtredingen vergeven. 14Hij heeft ons strafblad dat tegen ons getuigde verscheurd, de lijst met regels waaraan we ons niet hebben gehouden. Dat bewijs heeft Hij vernietigd door het aan het kruis te slaan. 15Op die manier heeft God zich ontdaan van alle heersers en machten. Hij heeft hen in het openbaar te kijk gezet en daarmee laten zien dat zij door het kruis van Christus overwonnen en verslagen zijn.

16Laat u dus door niemand bekritiseren over wat u eet of drinkt. En of u zich al of niet aan feestdagen en rustdagen moet houden. 17Dit soort dingen zijn immers maar tijdelijk. Zij zijn slechts een schaduw van toekomstige zaken. Maar ons lichaam behoort aan Christus toe. 18Laat u niet veroordelen door mensen die graag aan zelfvernedering of engelenverering doen, of die beweren een visioen te hebben gehad, zij laten zich alleen maar voorstaan op hun eigen bedenksels. 19Zij houden zich niet aan Christus, het hoofd van het Lichaam, de Gemeente, dat met gewrichten en pezen door Hem wordt bijeengehouden. Alleen door met Hem verbonden te blijven, kan de Gemeente groeien zoals God het wil.

20Als u nu met Christus gestorven bent en dus dood bent voor de wereldmachten, waarom laat u zich dan toch, alsof u nog steeds in de wereld leeft, weer regels opleggen zoals: 21‘blijf af,’ ‘eet dat niet’ en ‘raak dat niet aan’. 22Zulke regels zijn door mensen bedacht. In de loop der tijd veranderen die steeds weer. 23Die regels lijken wel heel mooi en wijs, maar het is een zelfgemaakte godsdienst. Zij vragen heel wat vroomheid, vernedering en zelfkastijding. Zij zijn waardeloos en bevredigen alleen het gevoel van eigenwaarde.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

歌羅西書 2:1-23

1我希望你們知道,為了你們和老底嘉人,以及許多從未和我見過面的人,我是怎樣努力奮鬥的, 2為要使你們眾人心受鼓勵,聯結在愛裡,有豐富篤定的真知灼見,可以認識上帝的奧祕。這奧祕就是基督, 3一切智慧和知識都蘊藏在祂裡面。 4我講這番話是為了防止有人用花言巧語迷惑你們。 5現在,我人雖不在你們那裡,心卻和你們在一起,看到你們生活井然有序,對基督堅信不移,我很喜樂。

生活以基督為中心

6你們既然接受了基督耶穌為主,就當繼續遵從祂, 7按照你們所受的教導在祂裡面扎根成長,信心堅固,滿懷感恩。

8你們要謹慎,免得有人用空洞虛假的哲學把你們擄去。這些哲學不是出於基督,而是出於人的傳統和世俗的玄學。 9因為上帝完全的神性有形有體地蘊藏在基督裡, 10你們在基督裡得到了豐盛的生命。祂是一切執政者和掌權者的元首。

11你們也在基督裡受了非人手所行的割禮,是基督為除掉你們的罪惡本性而行的割禮。 12你們接受洗禮時已經與基督一同埋葬了,並藉著相信上帝使基督從死裡復活的大能,與基督一同復活了。 13你們從前死在過犯和未被割除的罪惡本性中,但現在上帝卻使你們與基督一同活了過來。上帝赦免了我們一切的過犯, 14撤銷了指控我們違背律法的罪狀,將它和基督一同釘在了十字架上, 15打敗了一切在靈界執政、掌權的邪惡勢力,用基督在十字架上的勝利公開羞辱牠們。

16所以,不可讓人在飲食、節期、朔日2·16 朔日」即每月初一。或安息日的事上批評你們。 17這些都不過是將來之事的影子,那真實的本體是基督。 18有些人喜歡故作謙虛,敬拜天使,沉迷於所看見的幻象,你們不要因他們而失去得獎賞的資格。他們隨從墮落的思想無故自高自大, 19沒有與身體的頭——基督聯結。全身是靠關節和筋絡維繫,從基督得到供應,按上帝的旨意漸漸成長。

20你們既然和基督一同死了,擺脫了世俗的玄學,為什麼仍像活在世俗中, 21服從「不可拿、不可嚐、不可摸」之類的規條呢? 22這些規條不過是人的戒律和說教,經不起實踐的考驗, 23看似充滿智慧,其實只不過是自創的宗教、自表謙卑、苦待己身,對於克制邪情私慾毫無用處。