Het Boek

Colossenzen 1:1-29

Christus is in alles de eerste

1Van: Paulus, door God aangesteld als apostel van Christus Jezus, en van onze broeder Timotheüs. 2Aan: de broeders en zusters in Kolosse, die trouw en in geloof Christus volgen. Wij wensen u de genade en vrede toe van God, onze Vader.

3Altijd als wij voor u bidden, danken wij God, die de Vader is van onze Here Jezus Christus. 4Want wij hebben gehoord dat u op Christus Jezus vertrouwt en ook uw medegelovigen liefhebt. 5Deze liefde komt voort uit de verwachting die u hebt van de toekomst die u in de hemel wacht. U ziet uit naar die hemelse vreugde sinds u de waarheid, het goede nieuws, gehoord hebt. 6Dit goede nieuws heeft overigens niet alleen u bereikt, het gaat over de hele wereld. Overal worden er mensen door veranderd, net als u vanaf de dag dat u van Gods genade hebt gehoord en deze als waarheid erkend hebt. 7U hebt het gehoord van onze medewerker Epafras die bij ons erg geliefd is, hij is ook een trouw dienaar van Christus. 8Hij heeft ons verteld hoe groot de liefde is die u door de Heilige Geest hebt ontvangen.

9Daarom blijven wij, vanaf de dag dat wij dat hebben gehoord, steeds voor u bidden. Wij vragen God om u te laten begrijpen wat Hij wil dat u doen zult. Wij vragen voor u om wijsheid en geestelijk inzicht. 10Dan zult u tot eer van de Here leven en doen wat Hij graag wil. Hoe beter u God leert kennen, hoe vruchtbaarder uw leven zal zijn.

11Ook vragen wij Hem u te sterken met zijn geweldige, hemelse kracht, opdat u alles blij en geduldig kunt verdragen, 12en wij danken Hem dat Hij u in staat stelt om te delen in de heerlijke erfenis die toebehoort aan zijn volk dat in het licht leeft. 13Want God heeft ons bevrijd uit de macht van de duisternis en ons een plaats gegeven in het Koninkrijk van zijn geliefde Zoon, 14die onze vrijheid kocht met zijn bloed en daardoor ontvingen wij vergeving voor al onze zonden.

15In de persoon van Christus is de onzichtbare God zichtbaar geworden, Hij is als eerstgeborene verheven boven de hele schepping. 16In Christus is alles in de hemelen en op aarde geschapen, al het zichtbare en onzichtbare. Koningen en wereldheersers, regeringen en andere autoriteiten, alles is in Christus gemaakt tot zijn eer. 17Hij was er al voordat er iets bestond en alles wat bestaat, is er dankzij Hem. 18Hij is het hoofd van de gemeente, zijn lichaam. Hij is het begin van alles en ging ons als eerste voor in de opstanding uit de dood. In alles is Hij de eerste. 19Want God had besloten met zijn hele wezen in zijn Zoon te wonen. 20Door zijn Zoon heeft God een altijddurende vrede gesticht tussen Zichzelf en alles wat in de hemelen en op aarde is. Doordat Christus Zich aan het kruis heeft opgeofferd en zijn bloed heeft gegeven, is er verzoening met God.

21Dat geldt ook voor u, die vroeger zo ver van God verwijderd was. U leefde als vijand van Hem, zoals bleek uit de slechte dingen die u dacht en deed. 22Maar nu heeft God Zich met u verzoend, door de dood aan het kruis van zijn aardse lichaam. Zo heeft Christus u heilig en zuiver gemaakt en in de dichte nabijheid van God gebracht. 23De enige voorwaarde is dat u deze waarheid met heel uw hart gelooft en er standvastig in blijft. Dat u sterk bent in de Here en vast overtuigd van het goede nieuws dat Jezus voor u gestorven is. Dit geweldige nieuws gaat de hele wereld door en ik heb mijn leven in dienst ervan gesteld.

24Ik ben blij dat ik nu voor u moet lijden, omdat ik op die manier in mijn lichaam iets mag voelen van het lijden dat Christus ten behoeve van zijn lichaam, de gemeente, heeft geleden. 25God heeft mij immers opgedragen de gemeente te dienen door haar alles over zijn Woord te vertellen. 26Dat heeft God door de eeuwen heen verborgen gehouden, maar nu bekendgemaakt aan hen die Hem liefhebben en voor Hem willen leven. 27Hij wilde dat zij zouden weten wat een rijk en prachtig geheim Hij voor alle volken heeft. Dit is het geheim: dat Christus in u leeft. Hij is uw hoop op Gods heerlijkheid. 28Overal waar wij komen, vertellen wij de mensen over Christus. Wij waarschuwen en onderwijzen hen in alle wijsheid. Wij willen graag ieder mens aan God voorstellen, volmaakt door wat Christus voor hem gedaan heeft. 29Dit is mijn werk. Ik kan dat alleen maar doen doordat ik van Christus de kracht daarvoor krijg.

New Russian Translation

Колоссянам 1:1-29

1От Павла, по воле Бога апостола Иисуса Христа, и от брата Тимофея.

2Святым и верным братьям во Христе, находящимся в Колоссах.

Благодать и мир вам от Бога, нашего Отца.

Благодарность Богу и молитва за церковь в Колоссах

3Мы всегда в молитвах благодарим за вас Бога – Отца нашего Господа Иисуса Христа, 4потому что до нас доходят слухи о вашей вере в Иисуса Христа и о вашей любви ко всем святым. 5Ваши вера и любовь порождены надеждой – той, что дожидается вас на небесах. Вы слышали о ней раньше в слове истины – Радостной Вести, 6которая пришла и к вам. Эта Весть распространяется и приносит плоды по всему миру, как и у вас с того дня, когда вы впервые услышали ее и познали истину о благодати Божьей. 7Вы узнали о ней от Эпафраса, нашего любимого сотрудника, который верно служит Христу ради вас1:7 Или: «ради нас».. 8Он и рассказал нам о любви, которую дал вам Дух.

9Поэтому, с тех пор как мы о вас впервые услышали, мы постоянно о вас молимся и просим, чтобы Бог дал вам знание Его воли, мудрость и духовное понимание. 10Мы молимся о том, чтобы вы жили достойно Господа и во всем угождали Ему, принося плоды ваших добрых дел и все больше узнавая Бога, 11чтобы вы укреплялись через Его силу и величие, становясь выносливыми, терпеливыми и радостными. 12Благодарите Отца, Который сделал вас достойными получить часть в наследии святых во свете. 13Он избавил нас от власти тьмы и ввел нас в Царство Своего любимого Сына, 14через жертвенную смерть Которого мы обрели искупление, прощение грехов.

Иисус Христос превыше всего творения

15Он – видимый образ невидимого Бога,

и Он превыше1:15 Слово, стоящее в тексте на языке оригинала, включает в себя и второе значение: «источник». всего творения.

16Через Него было сотворено все на небе и на земле,

все видимое и невидимое:

будь то престолы, господства, начальства или власти –

все было сотворено через Него и для Него.

17Еще до того, как все было сотворено,

Он уже существовал,

и все творение держится благодаря Ему.

18Он – глава тела, то есть Церкви,

Он начало всего, первый среди воскресших из мертвых1:18 Первый среди воскресших из мертвых – Лазарь и другие, которые были воскрешены до Иисуса, вновь умерли, но Иисус воскрес, чтобы жить вечно.,

чтобы во всем иметь первенство.

19Богу было угодно, чтобы во Христе обитала вся полнота,

20и чтобы через Него примирить с Собою все,

заключив благодаря Его крови,

пролитой на кресте, мир со всем,

что на небесах и на земле.

21Когда-то вы были далеки от Бога и враждебны Ему в своем разуме, направленном на злые дела. 22Но сейчас Бог примирил вас с Собой через жертвенную смерть Христа, когда Тот был еще в Своем земном теле. Он поставит вас перед Собою как святых и непорочных, и не заслуживающих упрека, 23если вы будете стоять на твердом основании веры и не станете изменять надежде, которую вам дала услышанная вами Радостная Весть. Она была возвещена всему творению под небесами, и я, Павел, стал ее служителем.

Служение Павла Церкви

24Теперь я радуюсь в моих страданиях за вас. Я в своем теле восполняю ту меру страданий Христа, которая предназначена мне, ради Его тела, то есть ради Церкви. 25Я стал ее служителем по поручению Бога, чтобы представить вам во всей полноте Его слово, 26которое оставалось тайной для людей из века в век и из поколения в поколение, а сейчас оно открывается Его святым. 27Бог захотел открыть им, как велико и для язычников богатство славы этой тайны, которая заключается в том, что Христос живет в вас. Он – ваша надежда на будущую славу.

28Мы возвещаем о Нем, наставляя и уча каждого человека. Мы используем всю мудрость, чтобы сделать каждого зрелым христианином. 29Ради этого я, собственно, и тружусь, и борюсь, применяя силу, исходящую от Него, которая мощно действует во мне.