Het Boek

Amos 1:1-15

Gods oordeel over de omringende volken

1Amos was een schapenfokker uit het dorp Tekoa. De hele dag bracht hij door in de heuvels, waar hij op zijn schapen paste. 2Op een dag vertelde de Here hem in een visioen enkele van de dingen die met Israël zouden gaan gebeuren. Hij kreeg dat visioen in de tijd dat Uzzia koning van Juda en Jerobeam, de zoon van Joas, koning van Israël was, twee jaar voor de aardbeving. Hier volgt zijn verslag van de dingen die hij zag en hoorde.

De Here brult als een getergde leeuw, Hij spreekt vanuit zijn tempel in Jeruzalem, zodat de malse weiden op de berg Karmel zullen verdorren en alle herders zullen rouwen.

3De Here zegt: ‘De inwoners van Damascus hebben steeds weer gezondigd en Ik zal dat niet vergeten. Ik zal hen niet ongestraft laten. Want zij hebben mijn onderdanen in Gilead wreed behandeld, alsof je graan dorst met ijzeren staven. 4Daarom zal Ik het paleis van koning Hazaël in vlammen laten opgaan, zodat het sterke fort van Benhadad wordt vernietigd. 5Ik zal de grendels van de poorten van Damascus verbreken en haar inwoners doden tot aan de vlakte van Aven. De inwoners van Syrië zullen als slaven naar Kir terugkeren.’

6De Here zegt: ‘Gaza heeft steeds weer gezondigd en dat zal Ik niet vergeten. Zij zal niet langer haar verdiende straf ontlopen. Want zij stuurde mijn volk in ballingschap en verkocht mijn onderdanen als slaven in Edom. 7Daarom steek Ik de muren van Gaza in brand en zal Ik haar forten vernietigen. 8Ik zal de inwoners van Asdod doden en Ik zal Ekron en de koning van Askelon vernietigen, alle overgebleven Filistijnen zullen van de aardbodem verdwijnen.’

9De Here zegt: ‘De inwoners van Tyrus hebben voortdurend gezondigd en Ik zal dat niet vergeten. Ik zal hen niet langer ongestraft laten. Want zij schonden het verdrag met hun bondgenoot, het volk Israël. Zij vielen het aan, veroverden het en leidden het daarna als slaaf naar Edom. 10Daarom zal Ik de muren van Tyrus in brand steken en alle forten en paleizen in vlammen doen opgaan.’

11De Here zegt: ‘Ook Edom heeft voortdurend gezondigd, iets dat Ik niet zal vergeten. Ik zal hem niet langer ongestraft laten. Want hij achtervolgde zijn broeder Israël met het zwaard in de hand, in zijn tomeloze woede kende hij geen medelijden. 12Daarom zal Ik Teman in brand steken, waardoor alle forten van Bosra worden vernietigd.’

13De Here zegt: ‘Steeds weer hebben de inwoners van Ammon gezondigd en dat zal Ik niet vergeten. Zij zullen er niet langer ongestraft afkomen. Want tijdens de strijd in Gilead, die zij voerden om gebiedsuitbreiding te krijgen, begingen zij wrede misdaden, zoals het met het zwaard opensnijden van zwangere vrouwen. 14Daarom zal Ik de muren van Rabba in vuur en vlam zetten, waardoor hun forten en paleizen tot de grond toe zullen afbranden. Er zullen luide oorlogskreten klinken, als een wervelwind in een zware storm. 15Hun koning en andere leiders zullen gezamenlijk in ballingschap gaan.’

Ang Pulong Sang Dios

Amos 1:1-15

1Amo ini ang mensahi ni Amos nga taga-Tekoa nga manugbantay sang mga karnero. Ini nga mensahi parte sa Israel. Kag ginpahayag ini sa iya sang Dios duha ka tuig antes matabo ang linog, sadtong panahon nga si Uzia amo ang hari sang Juda kag si Jeroboam nga anak ni Joash amo ang hari sang Israel.

2Nagsiling si Amos, “Nagangurob ang Ginoo halin sa Zion;1:2 Zion: Amo ang isa ka tawag sa Jerusalem. ang iya tingog nagadaguhob halin sa Jerusalem. Kag tungod sini nagakalaya ang mga palahalban sang mga manugbantay sang karnero pati ang mga tanom sa putokputokan sang Bukid sang Carmel.”

Ang Silot sa Nasyon sang Syria

3Amo ini ang ginasiling sang Ginoo parte sa Syria: “Tungod sa sige-sige nga pagpakasala sang mga taga-Damascus,1:3 Damascus: Amo ini ang kapital sang Syria kag nagarepresentar sang bug-os nga nasyon sang Syria. pagasilutan ko gid sila. Kay ginpintasan nila ang mga taga-Gilead nga daw sa ginlinas sang tapi nga may mga ulounto nga salsalon sa idalom. 4Gani pagasunugon ko ang palasyo ni Haring Hazael kag ang mabakod nga mga parte sang Damascus nga ginpahimo sang iya anak nga si Haring Ben Hadad. 5Pagagub-on ko ang puwertahan sang Damascus kag pagalaglagon ko ang pangulo sang Kapatagan sang Aven kag sang Bet Eden.1:5 Kapatagan sang Aven… Bet Eden: Mga lugar ini nga sakop sang Syria. Pagabihagon sa Kir ang katawhan sang Syria.1:5 Syria: sa Hebreo, Aram. Ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini.”

Ang Silot sa Nasyon sang Filistia

6Amo ini ang ginasiling sang Ginoo parte sa Filistia: “Tungod sa sige-sige nga pagpakasala sang mga taga-Gaza,1:6 Gaza: Ang Gaza isa sa mga nagapanguna nga siyudad sang Filistia kag nagarepresentar sang bug-os nga nasyon sang Filistia. pagasilutan ko gid sila. Kay ginbihag nila ang bug-os nga pumuluyo sang mga banwa kag ginbaligya nga ulipon sa Edom. 7Gani pagasunugon ko ang mga pader1:7 pagasunugon ko ang mga pader: Posible nga may mga bahin sang sini nga pader nga masunog sang kalayo ukon ang kalayo diri nagasimbolo sang kalaglagan. sang Gaza kag ang mabakod nga mga parte sang sini nga siyudad. 8Pagalaglagon ko ang mga pangulo sang Ashdod kag sang Ashkelon, kag pagasilutan ko ang mga taga-Ekron.1:8 Ashdod… AshkelonEkron: Mga lugar ini nga sakop sang Filistia. Ang mga Filistinhon nga makapalagyo sa silot magakalamatay man. Ako, ang Ginoong Dios, ang nagasiling sini.”

Ang Silot sa Nasyon sang Tyre

9Amo ini ang ginasiling sang Ginoo parte sa Tyre: “Tungod sa sige-sige nga pagpakasala sang mga taga-Tyre, pagasilutan ko gid sila. Kay ang bug-os nga pumuluyo sang mga banwa ginbaligya nila nga ulipon sa Edom. Kag wala nila pagtumana ang ila kasugtanan sa sini nga mga tawo bilang mag-abyan. 10Gani pagasunugon ko ang mga pader sang Tyre kag ang mabakod nga mga parte sang sini nga siyudad.”

Ang Silot sa Nasyon sang Edom

11Amo ini ang ginasiling sang Ginoo parte sa Edom: “Tungod sa sige-sige nga pagpakasala sang mga taga-Edom, pagasilutan ko gid sila. Kay ginpanglagas nila ang ila kadugo nga mga Israelinhon kag ginpamatay nga wala sing luoy-luoy. Indi gid madula ang ila kaakig sa mga Israelinhon. 12Gani pagasunugon ko ang Teman kag ang mabakod nga mga parte sang Bozra.”1:12 Teman… Bozra: Mga lugar ini nga sakop sang Edom.

Ang Silot sa Nasyon sang Ammon

13Amo ini ang ginasiling sang Ginoo parte sa Ammon: “Tungod sa sige-sige nga pagpakasala sang mga taga-Ammon, pagasilutan ko gid sila. Kay ginpangririan nila ang tiyan sang nagabulusong nga mga babayi sang Gilead, agod lang nga maglapad ang ila nga duta. 14Gani pagasunugon ko ang mga pader sang Raba1:14 Raba: Amo ini ang kapital sang Ammon. kag ang mabakod nga mga parte sang sini nga siyudad samtang nagasininggit ang ila mga kaaway nga nagasalakay sa ila, nga nagahagunos pareho sang bagyo. 15Kag pagabihagon ang hari sang Ammon pati ang iya mga opisyal. Ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini.”