3 Johannes 1 – HTB & NSP

Het Boek

3 Johannes 1:1-14

1De présbuter aan den geliefden Cajus, dien ik waarachtig liefheb. 2Geliefde, ik bid, dat ge het in ieder opzicht goed moogt stellen en een goede gezondheid moogt genieten, evenals het u wèl gaat naar de ziel. 3Want ik heb me buitengewoon verheugd, wanneer er broeders kwamen en een goede getuigenis aflegden van uw waarheid, en van uw gedrag overeenkomstig de waarheid. 4Ik ken toch geen groter vreugde, dan wanneer ik hoor, dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. 5Geliefde, ge handelt ook overeenkomstig uw geloof bij al wat ge doet voor de broeders, zelfs wanneer het vreemden zijn; 6ze hebben dan ook in de Kerk uw liefde met lof vermeld. Ge zult goed doen, met hen ook verder voort te helpen, zoals het God behaagt; 7want ze zijn op reis gegaan terwille van zijn Naam, en ze nemen niets van de heidenen aan. 8We zijn dus verplicht, voor zulke mannen zorg te dragen, opdat we medewerkers mogen worden voor de Waarheid. 9Ik heb hierover aan de gemeente geschreven. Maar Diótrefes, die zo gaarne onder hen de eerste wil zijn, stoort zich niet aan ons. 10Daarom zal ik bij mijn komst hem zijn daden onder het oog brengen. Want hij strooit boze praatjes over ons rond; en hiermee niet tevreden, neemt hij zelf de broeders niet op, en verhindert anderen, die het wèl willen doen, en werpt ze uit de kerk. 11Geliefde, volgt het kwade niet na, maar wèl het goede! Wie goed doet, is uit God; wie kwaad doet, heeft God nooit gezien. 12Over Demétrius is door allen een goede getuigenis afgelegd, ook door de Waarheid zelf; ook wij zelf getuigen het, en ge weet, dat onze getuigenis waarachtig is. 13Ik had u nog veel te schrijven, maar ik wil u niet schrijven met inkt en met pen; 14ik hoop u echter spoedig te zien, en dan zullen we spreken van mond tot mond. Vrede zij u! De vrienden groeten u. Groet de vrienden één voor één!

New Serbian Translation

3. Јованова 1:1-15

Уводни поздрав

1Од старешине, вољеном Гају, кога истински волим. 2Вољени мој, молим се да ти у свему буде добро, и да те здравље служи, као што је твојој души добро.

Похвала за доброчинства

3Веома сам се обрадовао када су нека браћа дошла и потврдила ми да си веран истини, као што увек и живиш по њој. 4За мене нема веће радости од оне када чујем да моја деца по истини живе.

5Вољени мој, верно поступаш у ономе што чиниш за браћу, чак и за оне који су странци. 6Они су посведочили пред црквом о твојој љубави. Добро ћеш учинити ако их опремљене пошаљеш на пут како је достојно Бога. 7Јер они су ради његовог имена кренули на пут, и не примају ништа од незнабожаца. 8Према томе, ми смо дужни да прихватамо такве људе, да бисмо били сарадници истине.

Диотрефова жеља за влашћу

9Писао сам нешто и цркви, али нас не прима Диотреф, који хоће да буде први међу њима. 10Зато ћу га, када будем дошао, подсетити на оно што чини, те како нас клевеће злобним речима. И то му није довољно; шта више, он не прима браћу, те брани онима који би то хтели и искључује их из цркве.

11Вољени мој, не угледај се на зло, него на добро. Ко добро чини, од Бога је, а ко чини зло, никада није видео Бога. 12Што се тиче Димитрија, за њега су сви дали добро сведочанство, па и сама истина сведочи похвално о њему. И ми сведочимо, па знаш да је наше сведочанство истинито.

Завршни поздрав

13Много тога бих имао да ти саопштим, али то нећу учинити пером и мастилом, 14но се надам да ћу те ускоро видети, па ћемо усмено разговарати.

15Мир са тобом! Поздрављају те пријатељи. И ти поздрави пријатеље, сваког поименце.